Nieuws uit Tiel, editie 28 juni 2022

Oekraïense vluchtelingen bij de Bataaf en asielzoekers ondergebracht bij hotel Van der Valk

Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) heeft de grootste moeite om de stroom van nieuwe asielzoekers en vluchtelingen uit het Midden-Oosten en Afrika op te vangen. Een ingehuurd bureau moet door hotelruimte te huren voorkomen dat mensen in tenten of buiten moeten slapen. Die hotelruimte is onder meer gevonden in hotel Van der Valk in Tiel. Daar verblijven al enkele weken 38 asielzoekers. Van der Valk heeft in totaal 25 kamers beschikbaar gesteld. De gemeente werd pas achteraf over de komst van de asielzoekers geïnformeerd en heeft toen besloten om de omliggende bedrijven te informeren. Het gaat bij Van der Valk vooral om gezinnen of duo’s. Op dit moment wordt er vanuit het COA en de rijksoverheid druk overlegd met de gemeenten over het beschikbaar stellen van meer woningen voor zogenaamde statushouders. Daardoor komt er meer ruimte voor het opvangen van nieuwe asielzoekers in de bestaande centra. Vooralsnog hebben de vertegenwoordigers van de gemeenten daar terughoudend op gereageerd. Er zijn al enorme wachtlijsten voor sociale huurwoningen in Nederland voor deze categorie huizen. Uit het straatbeeld in Tiel valt op te maken dat er in Tiel al flink wat statushouders een woning in de gemeente gekregen hebben.

Opvang Oekraïense vluchtelingen

Ondertussen werkt de gemeente aan het geschikt maken van het voormalige schoolgebouw De Bataaf in Passewaaij voor het huisvesten van vluchtelingen uit Oekraïne. Daarvoor moet het gebouw aangepast worden. Het zal nog even duren voordat de vluchtelingen daar kunnen komen. Eerst moet er een plek gevonden worden voor de mensen die in het kader van leegstandsbeheer als bewoners op het gebouw passen. Daarna moet het aangepast worden voor de komst van 50 tot 60 mensen uit Oekraïne. Dat vergt enkele maanden. De fractie Lokaal Liberaal Tiel heeft naar aanleiding van het besluit een aantal vragen gesteld over onder meer, de late beperkte info aan de omwonenden, de gevolgen voor de gemeentelijke financiën en het niet betrekken van de gemeenteraad over dit besluit. Ook wil de fractie weten of er meer mogelijke locaties voor de huisvesting van vluchtelingen zijn onderzocht en waarom daar niet voor gekozen is en maakt zij zich zorgen over de gevolgen voor de anti-kraak-bewoners.

Nu de examens achter de rug zijn kan de gemeente ook beginnen met het laten plaatsen van vijftien woonunits op het sportveld van het Lingecollege, locatie Heiligestraat.

In ziekenhuis Rivierenland worden ruim 70 Oekraïense vluchtelingen opgevangen. Het ziekenhuis en de gemeente hebben een leegstaande afdeling in een oud gebouwdeel van het ziekenhuis geschikt gemaakt als tijdelijke woonruimte. De vluchtelingen kunnen hier volledig zelfvoorzienend wonen. Zij krijgen ondersteuning van medewerkers van de gemeente en vrijwilligers uit de Tielse samenleving en van het ziekenhuis.

Huisvesting arbeidsmigranten

Het college heeft de brief van CDA, D66, CU en groep Sözen (inmiddels Krachtig Tiel) beantwoord. In de brief stelt het college dat zij gezien de omstandigheden niet verkeerd gehandeld heeft. Het heeft uitvoering gegeven aan de raadsbesluiten en de richtlijnen van de commissie Roemer voor wat betreft de communicatie gevolgd. De raad – zo vindt het college – is daarbij steeds in het openbaar of vertrouwelijk goed geïnformeerd. De raad moet nu besluiten of en hoe de communicatiestrategie anders uitgevoerd moet worden. Het is ook aan de raad om het eerder vastgestelde ontwikkelkader opnieuw vast te stellen en vervolgens een of meer locaties te kiezen. De raad heeft bij de keuze van de locatie(s) het laatste woord omdat zij in dit geval gaat over de wijziging van de bestemming van terreinen. Verder gaat het college niet in op openbare beantwoording van een aantal kritische vragen. Die kunnen alleen de raadsleden vinden in de stukken die het college vertrouwelijk voor hen ter inzage zal leggen. Daarmee laat het college een kans liggen om door openheid levende bedenkingen over sommige stappen in het proces de wereld uit te helpen. Het college stelt in de antwoordbrief dat het nog steeds streeft naar het terugbrengen van de ongeveer 100 woningen die door het huisvesten van arbeidsmigranten aan de woningvoorraad voor inwoners zijn onttrokken.

Ondertussen heeft ook de Fractie Forum voor Democratie een flink aantal vragen gesteld naar aanleiding van de bespreking van het ‘feitenrapport’ dat in de raad besproken is.

De Stichting Leefomgeving Rivierenland meldt dat enkele ondernemers (prille) plannen hebben om naast de manege van ruitervereniging De Roskam in de Zoelensestraat / Hamse Biezen in Kapel-Avezaath arbeidsmigranten te huisvesten.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights