Nieuws uit Tiel, editie 25 mei 2022

In deze bijdrage:

– Gemeente wil zelf beschikken over bestemming Kwadrant terrein

UIT IN TIEL editie 2022 is weer uit

Verloskundigenprotest, ook in Tiel

Update opvang Oekraïense vluchtelingen in Tiel

Gemeente neemt maatregelen om zelf over bestemming Kwadrant terrein te kunnen beslissen

Voor de start van de bouw van winkelcentrum Westlede wilde de projectontwikkelaar van de gemeente de garantie dat er niet opnieuw winkels op het Kwadrant terrein gebouwd zouden kunnen worden. De gemeente vond dat redelijk en regelde dat aanvankelijk wettelijk voor de duur van één jaar. De bedoeling was daarbij om de regeling vervolgens langer te laten gelden. Die verlenging is verzuimd. Daarom rust op de grond van Kwadrant nu nog steeds een detailhandelsbestemming.

Zoals bekend kocht het ontwikkelings- en huisvestingsonderdeel van uitzendorganisatie VDU de grond om daar internationale werknemers te huisvesten. Nu de gemeenteraad daar een stokje voor stak, wil VDU van de grond af. Tijdens de zoektocht naar een koper bleek het supermarktconcern Lidl graag op de plek van Kwadrant een forse supermarkt te willen bouwen. Als dat zou gebeuren, zou de gemeente een fors probleem met de ontwikkelaar van Westlede hebben. Zelf wil de gemeente het oorspronkelijke plan om het kwadrant terrein te benutten voor woningen in de hogere prijsklasse uit de kast halen.

Om de komst van Lidl te verhinderen, heeft de gemeente nu besloten om het kwadrant terrein voorlopig aan te wijzen als grond waarop de Wet Voorkeursrecht Gemeenten (WVG) van toepassing is. Eigenaar VDU is daardoor verplicht de grond bij verkoop als eerste aan de gemeente aan te bieden. Het college heeft de gemeenteraad gevraagd in te stemmen met deze aanpak waardoor het gemeentelijke voorkeursrecht voor een periode van drie jaar van kracht wordt. Tegen dit besluit kan VDU een zienswijze indienen.

UIT IN TIEL editie 2022 is weer uit!

De nieuwe editie van de UIT IN TIEL, 10de jaargang, is verschenen. In het verleden was dit het toeristisch informatief magazine van de Gemeente Tiel, alweer enkele jaren wordt het voortgezet door uitgeefster Marie-Jan Oussen thans in samenwerking met ondernemersvereniging Hart van Tiel.

In het magazine laten ondernemers weer zien wat zij en de stad allemaal te bieden hebben. Het luxe magazine staat ook bol met UITgaans-tips, historie en informatie, zoals bijvoorbeeld over toekomstplannen voor de stad. Natuurlijk wordt onze eigen Flipje niet vergeten en zijn er tal van tips over van alles wat je in Tiel en de regio ‘buiten de deur’ kunt ondernemen. Horeca, avondje uit, muziek, evenementen, winkelen, wandelen, musea, te veel om op te noemen.

Textielrestaurator
Traditiegetrouw wordt er ook kennisgemaakt met min of meer ‘bekende Tielenaren’. Deze editie de eer aan Sjoukje Telleman. Deze inwoonster van Tiel geniet landelijke bekendheid als Textiel Restaurator.

Afhaalpunten
Het magazine kunt u weer gratis afhalen op diverse punten in Tiel, zoals bij Zinder, bij diverse winkels en restaurants in de binnenstad en natuurlijk de campings en overnachting gelegenheden in de regio. (ML)

Verloskundigenprotest, ook in Tiel

Verloskundigen uit de regio protesteerden afgelopen maandag, 23 mei, bij de ingang van Ziekenhuis Rivierenland. Het was een landelijke actiedag van verloskundigen tegen de invoering van het systeem van integrale bekostiging door minister Kuipers.

Bij dat nieuwe financieringssysteem krijgen de ziekenhuizen (in het kort) alleen nog betaald voor alle bevallingen en moeten zij de verloskundigen gaan vergoeden, die nu nog zelfstandig zijn. Dit heeft niet alleen als gevolg dat de verloskundepraktijken hun autonomie dreigen te verliezen, ook zal het voor zwangeren minder keuzevrijheid gaan geven. (ML)

Update opvang Oekraïense vluchtelingen in Tiel

Begin deze maand is een tweede groep Oekraïense vluchtelingen aangekomen in ziekenhuis Rivierenland. Daarmee zorgt het ziekenhuis nu voor onderdak van 70 vluchtelingen. Medewerkers van de gemeente en van het ziekenhuis zorgen voor ondersteuning en begeleiding. Ook uit de Tielse samenleving hebben zich verrassend veel vrijwilligers gemeld om een steentje bij te dragen aan de opvang en het welzijn van de vluchtelingen. Burgemeester Beenakker noemt alle hulp die via matchpoint@mozaiekwelzijn.nl door de Tielse bevolking is aangeboden en de acties die georganiseerd zijn hartverwarmend.

Op het sportveld bij het Lingecollege zouden in mei woonunits geplaatst worden. In de nabij gelegen gymlokalen worden examens afgenomen wat tot geluidsoverlast zou kunnen leiden. De units worden nu na eind juni geplaatst.

Ondertussen blijven vluchtelingen uit het zwaar getroffen Oekraïne Nederland binnen stromen. Daarom heeft het kabinet de veiligheidsregio’s gevraagd bovenop de al afgesproken 50.000 plekken er nog 25.000 extra gereed te maken.

Naast de vluchtelingen in Ziekenhuis Rivierenland en de vijftien mobiele woonunits op het sportveld van het Lingecollege is het college mede daarom naarstig op zoek naar nog meer tijdelijke opvanglocaties. Voor de begeleiding van de vluchtelingen worden enkele opvangcoördinatoren aangesteld. Daardoor kunnen de gemeenteambtenaren zich weer meer richten op hun eigenlijke taken. De opvang en begeleiding kost het ambtelijk personeel veel tijd waardoor andere zaken blijven liggen.

Op dit moment komen er naast de vluchtelingen uit Oekraïne ook weer veel reguliere vluchtelingen naar Nederland. Daarvoor is extra noodopvang nodig. Hoewel er nog niets zeker is, sluit Beenakker niet uit dat er ook op Tiel een beroep gedaan zal worden om een aandeel te leveren in de noodopvang. Tiel heeft daarvoor nog geen concrete locaties op het oog.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights