Meerderheid van Tielse VVD fractieleden gaat verder als Liberaal Lokaal Tiel

Op 27 november besloten drie van de vijf raadsleden van de VVD, Ans Duquesnoy, Elisa Derksen, en Erik Rhebergen, hun lidmaatschap van de VVD op te zeggen. Het drietal vormt een nieuwe raadsfractie onder de naam Lokaal Liberaal Tiel. Ook wethouder Marcel Melissen heeft zijn lidmaatschap opgezegd en stapt over. Lokaal Liberaal Tiel zal ook mee doen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.

Het is al langer bij insiders bekend dat het in de raadsfractie van de VVD niet lekker liep. In een persbericht dat 29 november gepubliceerd werd, stellen de vertegenwoordigers van de nieuwe partij:

De afgelopen tijd is een onwerkbare situatie ontstaan in de fractie en wij hebben er geen vertrouwen in dat dit goed gaat komen. Naast de stroeve samenwerking kunnen wij ons niet vinden in de manier waarop met regels en mensen wordt omgegaan. De interne processen die in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen worden doorlopen, zijn in onze beleving niet integer en niet transparant. Wij nemen hier afstand van en vertegenwoordigen niet langer de VVD. De volgende kandidaten trekken zich ook terug van de kandidatenlijst van de VVD Tiel voor de gemeenteraadsverkiezingen: Henk Helderton, Martijn Vink en Carmen Vukman. Wij zetten ons voort bij de nieuwe lokale politieke partij: Lokaal Liberaal Tiel. De partij staat voor het nemen van verantwoordelijkheid, de gelijkwaardigheid van mensen en een open bestuurscultuur. Op dit moment gaan wij met een team aan de slag om Lokaal Liberaal Tiel verder vorm te geven en te werken aan de toekomstplannen.”

 

Martijn Vink en Carmen Vukman stellen zich beschikbaar voor een plek op de lijst van Lokaal Liberaal Tiel. Henk Helderton beraadt zich nog over de vraag of hij wel verder wil in de politiek. Elisa Derksen laat weten dat de uittreding uit de VVD geen gevolgen heeft voor de huidige coalitie. “Wij hebben altijd fijn samengewerkt met de PvdB en de PvdA en blijven ons achter het coalitie akkoord stellen.”

De landelijke VVD-partij heeft bepaald dat lokale afdelingen minstens 120 leden moeten tellen. Wanneer dat niet het geval is moeten lokale afdelingen een zogenaamd regionaal netwerk vormen. Dit heeft er toe geleid dat de VVD-afdelingen Buren, Neder-Betuwe en Tiel samen het netwerk Rivierenland-Noord gevormd hebben. Dit netwerk regelt onder meer de kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezing. De nu uitgetreden leden kregen op de kandidatenlijst een relatief lage plaats.

Elisa Derksen zegt dat veel lokale VVD-ers waardering hebben voor het besluit om een nieuwe partij op te richten en besloten hebben hun partijlidmaatschap van de VVD op te zeggen. “Wij hebben allemaal een groot netwerk en verwachten dat we flink wat stemmen zullen trekken”. Op de sociale media zie je ook reacties van prominente lokale VVD-ers die de stap om uit te treden betreuren en veroordelen.

Wim van Baal, lijsttrekker bij de komende verkiezingen, vindt de gang van zaken spijtig. Wanneer we met Wim bellen is hij positief getest op Corona en houdt hij door ziekteverschijnselen het bed. Wim kon daarom ook niet aanwezig zijn tijdens de VVD-bijeenkomst waarin de raadsleden hun uittreden bekend maakten en kan en wil er daarom weinig over zeggen. Wim: “Ik betreur het genomen besluit. Niettemin heb ik veel waardering voor hetgeen de mensen die ons nu gaan verlaten voor de VVD en Tiel hebben gedaan”.

In politieke kringen circuleert de vraag of wethouder Melissen, die namens de VVD in het college zit, zo maar in functie kan blijven. Wellicht – zo wordt gesteld – is een herbenoeming in de gemeenteraadsvergadering van december nodig. Over deze vraag heeft het college via een persbericht zijn mening gegeven. (zie hier onder)

Maandag 29 november maakten wethouder Marcel Melissen en de raadsleden Ans Duquesnoy, Elisa Derksen en Erik Rhebergen bekend dat zij hun lidmaatschap van de VVD op hebben gezegd. Zij stappen over naar de nieuwe lokale partij Lokaal Liberaal Tiel. Het college heeft kennis genomen van de overstap en laat het volgende weten:

De gemeenteraad heeft de wethouders benoemd. Voor het college staat de positie van wethouder Melissen niet ter discussie. We werken prettig en constructief samen aan onze belangrijkste opgave: het besturen van onze gemeente Tiel.”

Samenstelling gemeenteraad en verkiezingen

De splitsing in de raad brengt het aantal politiek partijen in de Tielse gemeenteraad, die 27 zetels telt op 10. Bekend is dat straks ook het Forum voor Democratie en Krachtig Tiel mee doen aan de verkiezingen. Verder gaat het gerucht dat Tielse aanhangers van Denk serieus overwegen om ook aan de verkiezingen mee te doen. Of en hoe Teus Verduin verder gaat in de lokale politiek staat nog niet vast. Verduin zal in ieder geval niet met een eigen lijst komen. Wanneer alle partijen die meedoen aan de verkiezingen en een of meer zetels verwerven zal het aantal partijen in de raad stijgen naar 11 en mogelijk naar 12.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights