Overlast jongeren zwembad Waalslag Tiel aangepakt

Een kleine groep jongens met een leeftijd tussen de 10 en 14 jaar zorgde al vanaf de zomer voor overlast in het nieuwe zwembad Waalslag tijdens de uren dat vrij gezwommen kan worden. De groep breidde zich de laatste weken flink uit en de overlast nam steeds heftiger vormen aan. Die overlast bestond uit vervelend doen op de glijbaan, kinderen lastig vallen, kinderen dwingen om hun kluisjes open te maken, personeel en bezoekers uitschelden, vernielingen aan het splinternieuwe gebouw, aanmerkingen van het zwembadpersoneel beantwoorden met verwensingen en bedreigingen. Ook op het parkeerterrein zorgden de groep aangevuld met oudere jeugd voor toenemende overlast. Frequente controlebezoeken van politie en Boa’s en het opleggen van toelatingsverboden hadden onvoldoende resultaat. Daarom voelde de zwembadleiding zich genoodzaakt afgelopen zaterdag het vrij zwemmen te schrappen en vanaf zondag 10 oktober alleen families tijdens de vrije zwemuren toe te laten.

Overleg tussen politie, de gemeente en het zwembad heeft geleid tot een serie maatregelen die het vrij zwemmen weer mogelijk maken. Tijdens de raadsvergadering van 13 oktober informeerde burgemeester Beenakker de raadsleden over de situatie en de genomen maatregelen. De burgemeester: “Het gedrag van deze groep jongeren is absoluut ontoelaatbaar. Hier moeten we een eind aan maken. Als we dat niet doen blijven gewone bezoekers weg en moeten we straks misschien ook de bibliotheek en stadparken afsluiten. Diverse maatregelen zoals waarschuwingen het ontzeggen van de toegang aan vijf raddraaiers en extra controles van politie en Boa’s hielpen onvoldoende. Zondag 17 oktober zal er nog een dag alleen door families gezwommen kunnen worden. Vanaf maandag 18 oktober wordt onder strikte voorwaarden het vrijzwemmen weer volgens rooster mogelijk.

Op de site van het zwembad staat nadere informatie over de speciale regels die dan gelden. We lezen hier:

Bezoekers vanaf 14 jaar moeten bij binnenkomst bewijzen wie ze zijn. Dit kan met een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.

Ben je jonger dan 14 jaar? Dan moet je ouder, voogd of begeleider van 18+ een kaartje voor je kopen. Zij moeten zich legitimeren. Ook vragen we om je naam en een geldig telefoonnummer van je ouder, voogd of begeleider. Dit hebben we nodig voor ongeregeldheden of noodgevallen. Zwemt u als ouder, voogd of begeleider niet mee? Dan moet uw kind een zwemdiploma hebben.

Werkt u niet mee aan deze registratie? Dan kunnen we u / uw kind helaas niet toelaten tot het zwembad.

Burgemeester Beenakker: “Tijdens het vrij zwemmen zal er extra bewaking zijn, camera’s houden bij het bad – dus niet in de kleedhokjes – het gedrag van zwemmers in de gaten en bij misdragingen zullen zowel politie als jeugdwerkers ingeschakeld worden. Jongeren die zich misdragen moeten rekening houden met strenge straffen en een ontzegging van de toegang tot het zwembad. Die ontzegging kan bij ernstige misdragingen meerdere jaren duren. Ouders kunnen bij overlast door hun kinderen bezoek aan huis verwachten. Dat gebeurde al eerder maar leidde niet altijd tot het gewenste resultaat. Meerdere ouders verdedigden hun kinderen en geloofden niet wat hun verteld werd over het gedrag van hun zoon of zonen. Ook om de rust en de veiligheid op het parkeerterrein te handhaven worden extra maatregelen genomen.

Het personeel van het zwembad zal de toekomende tijd de huisregels strenger handhaven. Deze vindt u op de site zwembadwaalslag.nl. Daar vindt u ook het speciale zwemrooster voor de herfstvakantie.

 

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights