Nieuws uit Tiel; editie 6 oktober 2021

Tiel in de voetsporen van Singapore?’ Unieke schoonmaakactie in Tiel.

Het valt iedereen die ooit in Singapore geweest is op. De straten, parken en natuurgebieden zijn er extreem schoon. Je vindt er geen papiertje op de grond en kauwgom wordt er om vervuiling te voorkomen niet verkocht. Op het op de grond gooien van afval staan strenge straffen; dus iedereen kijkt daar wel voor uit. Dat zal in Tiel niet zo snel gebeuren. Maar vrijdag 8 oktober wordt er wel een serieuze poging gedaan om de hele stad afvalvrij te maken. Meer dan 1000 kinderen en ruim 200 ouders, leerkrachten, vrijwilligers en studenten gaan dan de uitdaging aan om de stad in één dag schoon te maken. Ook de grachten en moeilijke plekken worden niet vergeten. Een reusachtige organisatie waarbij scholen, de Rubbiz Foundation en Duurzaam Rivierenland samenwerken. Diverse fondsen en overheidsinstellingen maken de actie financieel en organisatorisch mede mogelijk. Doel is om niet alleen de hele gemeente eenmalig schoon te maken maar de openbare ruimte ook schoon te houden. Daar kunnen alle Tielenaren en de bezoekers van de gemeente aan bijdragen.

Gemeente krijgt ruime compensatie van rijksoverheid voor Covidkosten

Covid heeft sommige groepen in de samenleving hard geraakt. Met name ouderen in verzorgings- en verpleeghuizen hebben een nare tijd gehad. Iedereen kent wel een of meerdere mensen die overleden zijn als gevolg van het virus of na herstel nog steeds ernstige gezondheidshinder ervaren. Vele anderen werden financieel geraakt. Met name de horeca- en de cultuursector heeft door verplichte sluiting en bezoek beperkingen in financieel opzicht flink te lijden gehad. Gelukkig was de Rijksoverheid veelal niet karig met het verstrekken van inkomenssubsidies, uitstel van betaling van belasting en een aantal andere voorzieningen die de financiële pijn wat verzachten. Ook de gemeente deed het nodige om de financiële pijn bij ondernemers en sportverenigingen beperkt te houden. Anders dan veel bedrijven lijkt de gemeente in financieel opzicht goed weg te komen. Budgetten die de gemeente ontving lijken de ruimschoots voldoende om de gedane uitgaven en verlies aan inkomsten door bijvoorbeeld minder parkeerinkomsten, veel minder museum- en schouwburgbezoek, extra uitgaven aan toezicht en nog veel meer te compenseren. Het ziet er zelfs naar uit dat de gemeentelijke kas er wel bij vaart. Maar laten we niet te vroeg juichen want de eindafrekening is nog niet helemaal compleet opgemaakt. In de wekelijkse nieuwsbrief lazen we dat de gemeente ook het exploitatietekort als gevolg van Corona van het zwembad bij de rijksoverheid in rekening kan brengen. Het gaat daarbij om 154.000 euro.

Veel gedupeerden van de toeslagenaffaire in Tiel

Raadsleden hebben de afgelopen maanden meerdere malen vragen gesteld over het aantal slachtoffers in Tiel van de toeslagenaffaire en of de gemeente hen niet de helpende hand moest bieden. Aanvankelijk had de gemeente totaal geen zicht op het aantal slachtoffers en ging men er van uit dat die er nauwelijks waren. Gaande weg bleken er echter in Tiel steeds meer slachtoffers te zijn, die een hele moeilijke tijd achter de rug hebben en nu nog vaak wachten op de behandeling van hun claim. In een recent bericht wordt gesproken over mogelijk 93 slachtoffers in Tiel. Inmiddels heeft de gemeente voorzieningen getroffen om deze inwoners bij te staan en waar nodig ook in materiële zin te helpen. De gemeente heeft 280.000 euro gereserveerd om alle kosten te betalen. De gemeente verwacht dit bedrag later in Den Haag te kunnen declareren.

Inleveractie messen en andere steekwapens

Jongeren realiseren zich vaak niet welk risico zij en anderen lopen door het dragen van een steekwapen. Conflicten los je niet op met een mes. We moeten het niet normaal vinden dat jongeren met een mes rondlopen. Er gebeuren nog te veel incidenten met messen waar slachtoffers én daders steeds jonger worden. Ook in Tiel! Vermoedt u dat uw kind met een mes loopt? Praat hierover. Maak hem/haar bewust over de risico’s van het dragen van een mes.”

Bovenstaande oproep doet burgemeester Beenakker aan alle ouders die weten of vermoeden dat hun kind een mes op zak heeft met het doel zich zo nodig te kunnen verdedigen of omdat dat zo ‘stoer’ is.

Van 11 tot en met 17 oktober kan iedereen in het kader van de ‘week van de veiligheid’ steekwapens op het politiebureau anoniem leveren. Er worden geen vervelende vragen gesteld en er zijn geen juridische gevolgenvoor de bezitters.

TV-serie over Jomanda

Weet u het nog? Jomanda die in de negentiger jaren Tiel in de greep had en zorgde dat Tiel landelijk veel publiciteit kreeg. Tiel was toen niet alleen stad van Flipje maar ook de stad van Jomanda. Duizenden mensen kwamen wekelijks naar de vroegere tot bijna religieuze ruimte omgetoverde veilinghal van Tiel en Omstreken schuin tegenover het station. Tegenwoordig woont Joke Damman, want dat is haar burgerlijke naam, in Canada. Hartsvriendin Tineke de Nooy zocht haar daar op en maakte een documentairereeks van vier afleveringen die van 29 oktober tot en met 19 november wekelijks te zien zal zijn op Discovery.

Ongetwijfeld zal er in de documentaire veel aandacht zijn voor Tiel en de healings die zij hier organiseerde. Jan Beijer als voormalig gemeentevoorlichter komt ook uitgebreid aan het woord.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights