Week van de Psychiatrie Tiel – deel 4 Ruimte voor Anders Zijn en de Tielse Maatjes

De jaarlijkse week van de psychiatrie is dit jaar van 22 tot en met 26 maart. Eerder deze week begonnen we met een serie artikelen hierover. Dagelijks belichten we één van de deelnemers, allen organisaties die actief zijn op het gebied van psychische / psychiatrische problemen in Tiel. Vandaag Ruimte voor Anders Zijn Tiel en de Tielse Maatjes.

Ruimte Voor Anders Zijn Tiel.
Via zijn werk als pastor maakte Aad van Dijk kennis met de organisatie ‘Ruimte voor Anders Zijn Gelderland’, dit was een initiatief van onder andere de diaconie van de Katholieke kerk samen mét de Protestante Kerk. Aad heeft de Tielse afdeling vervolgens met de protestantse dominee opgezet. “Ik hoop dat er meer begrip komt voor mensen die anders zijn, ik schenk bijvoorbeeld in het winkelcentrum juist aandacht aan net die éne bezoeker die luidruchtig is en niet zo netjes zit te eten. Ik laat daarmee zien dat het niet ‘eng’ is. Ik hoop dat men stopt met meteen te denken: zo, die is gek!”

Ruimte voor Anders Zijn wil ruimte maken en vragen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Het is ontstaan in Midden- en Oost Nederland op initiatief van geestelijk verzorgers in de GGZ, ervaringsdeskundigen, maatschappelijk activeringswerkers, vrijwilligers en de kerken. Het maatjesproject in Tiel komt voort uit de werkgroep ‘Ruimte voor anders zijn Tiel’ en is ook opgezet door Aad van Dijk. Die zelf ook ‘maatje’ is.

 

Het Tielse Maatjesproject
Vrijdag 26 maart as. is er de mogelijkheid om online kennis te maken met de Tielse Maatjes. Zij zorgen ervoor dat vrijwilligers en mensen met een psychische kwetsbaarheid samen komen om leuke dingen te doen. De Tielse Maatjes is ook onderdeel van de DCT (Diaconaal Centrum Tiel). Gemeente Tiel en DTC financieren het project en Inez Koot is de beroepskracht. Zij zet zich wekelijks in om matches tussen mensen te vinden , maar natuurlijk ook nieuwe maatjes te vinden.

Maatwerk
Inez Koot is coördinator van de Tielse Maatjes sinds 2016. Zij koppelt als het ware een vrijwilliger aan een hulpvrager die psychisch kwetsbaar is. “Het is bedoeld om iets leuks, iets ontspannends te gaan doen”, vertelt Inez. “Niet voor zware gesprekken, daar is de behandelaar namelijk voor. Het komt natuurlijk wel voor dat de vrijwilliger luistert als de ander het net moeilijk heeft, maar zij hoeven daar niks mee te doen.” Op dit moment zijn er 19 actieve koppels. “Het is altijd wel maatwerk, wie past er bij wie, het is natuurlijk wel een kwetsbare groep waar ik voor werk. Gelukkig zijn ruim 60% van de matches geslaagd. En daar komen mooie dingen uit voort. Maatjes worden vrienden of vriendinnen, dat was anders niet gebeurd. Of juist een aanvrager die een vrijwilliger helpt als die het zelf moeilijk heeft. Dat is écht betekenisvol meedoen natuurlijk. Het meeste effect is er als er een goede klik is”, aldus Inez.

Huisbezoek
Als er een hulpvraag is dan gaat Inez op huisbezoek. “De vrijwilliger gaat immers ook naar de aanvrager thuis toe en het geeft een goed beeld.” De Tielse Maatjes hebben een facbook-pagina met allerlei leuke verhalen. Vrijdag 26 maart kan men online kennismaken met het project (13.30-14.30 uur). Inez is verder bereikbaar via e-mail: tielsemaatjes@gmail.com of telefonisch op 06-15504528, maar dan uitsluitend op woensdagochtend vanaf 10.00 uur.

Tielse Maatjes: vanuit Ruimte voor anders-zijn is het project Tielse Maatjes ontstaan. In samenwerking met de RIBW Vriendendienst “gewoon een maatje” kunnen psychisch kwetsbare mensen een maatje krijgen om mee op te trekken.

 

Zelf iets schrijven over dit onderwerp, of over een ander onderwerp? Laat het ons weten, wellicht bent u onze volgende gast-redacteur.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights