Rigoureus opknappen Waalkade Tiel in koelkast

De gemeenteraad maakt wat de Waalkade betreft een pas op de plaats. Op dit moment wordt gewerkt aan een flinke opknapbeurt , waarvoor 1,5 miljoen beschikbaar is. Daarvoor worden nu de verharding van het parkeerterrein verwijderd, het terrein geëgaliseerd en met gras ingezaaid dat gelet op de evenementen die op de kade plaatsvinden tegen een stootje kan. Verder krijgen de campingplaatsen een betere plek en worden een stuk fraaier dan voorheen. De rondweg langs de Waal krijgt een nieuw asfaltdek en wordt wat mooier aangesloten op de nieuwe wandelboulevard. De Echteldsedijk krijgt een fiets/wandelpad en bij Bellevue wordt het fietspad verschoven richting de Waal. Ook wordt de nu troosteloze plek van het vroegere tankstation geschikt gemaakt voor de geplande bouw van appartementen. Al deze werkzaamheden worden met uitzondering van het fietspad verleggen bij Bellevue en het fiets- en wandelpad de komende maanden uitgevoerd. Wanneer het fiets- en wandelpad langs de Echteldsedijk wordt aangelegd en bij Bellevue de fietsverkeerssituatie wijzigt, hangt af van de planning van het Waterschap voor de versterking van het dijkvak dat loopt van het Amsterdam-Rijnkanaal tot het Inundatiekanaal. Die werkzaamheden staan voor 2022 en / of 2023 op de planning voor uitvoering.

De gemeenteraad vond het raadsbreed niet verantwoord om het totale plan waarvoor de uitvoeringskosten geschat worden op 3,6 miljoen, nu uit te voeren. Bij het deel van het plan dat nu al gedeeltelijk in uitvoering is, wordt er rekening mee gehouden dat er weinig extra kosten gemaakt hoeven te worden om wat wij het plusgedeelte noemen later uit te voeren.

 

 

 

Waaruit bestaat dat plusgedeelte?

 

 

  • Doortrekken flaneerboulevard langs de Waal in Belgische natuursteen

  • Bankjes en verlichting langs de boulevard om het gebied aangenamer te maken

  • Een tweede rivierpleintje ter hoogte van de krib om over de Waal uit te kijken

  • Een uitkijkpunt over het water van de Waal

  • Betonpaden die de trappen aan het einde van de wandelboulevard langs de kademuur verbinden en niet in het ‘niets’ laten uitkomen

  • Sport- en spelmogelijkheden op de kade

  • Bomen in bakken

  • Ingerichte ligweide en picknicktafels

Oproep burgemeester: schenk bankjes

Tijdens de behandeling pleitte Erik Rhebergen (VVD) er voor om als het even kan de geplande bankjes nu al te plaatsen. Dat gaat niet gebeuren. Wel bracht dit burgemeester Beenakker op het idee om de inwoners te vragen een of meer bankjes financieel mogelijk te maken. De burgemeester noemde daarbij de serviceclubs en bedrijven. De burgemeester had daarbij ook particulieren die daartoe financieel in staat zijn, kunnen noemen. In andere gemeenten en natuurgebieden kom je regelmatig bankjes tegen die geschonken zijn door inwoners of vaste wandelaars bij gelegenheid van bijvoorbeeld een huwelijksjubileum, een pensionering , een andere gebeurtenis of spontaan zonder een duidelijke aanleiding. Op de geschonken banken wordt uiteraard de naam van de schenker vermeldt. Wethouder Melissen komt graag in contact met inwoners of organisaties die mee willen helpen om de bankjes die nu pas bij uitvoering van het plusgedeelte geplaatst zullen worden, binnenkort al te kunnen neerzetten.

Uitstel plusgedeelte doet pijn

De gemeenteraad stemde unaniem voor uitstel maar deed dat met pijn in het hart. De wens om het plusgedeelte uit te voeren krijgt een hoge plek op het prioriteitenlijstje van de gemeente. Maar de uitvoering zal toch zeker nog enkele jaren op zich laten wachten. Wethouder Melissen had wat de financiën betreft goed en slecht nieuws. Door de verkoop van de stelconplaten die een deel van het parkeerterrein bedekten wordt de eerste fase van het plan een stukje goedkoper. De platen brachten een mooie prijs op en de gemeente bespaart ook op de kosten van het afvoeren. Helaas had de wethouder ook een tegenvaller te melden. Na een periode van daling lopen de kosten van de jeugdzorg weer flink op. Nu al ziet het er naar uit dat er dit jaar enkele honderdduizenden euro’s meer nodig zullen zijn dan begroot.

zie ook:  https://detielenaar.nl/nieuws/2021/03/anker-gevonden-bij-afgraven-waalkade-tiel/

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights