RegioTV Tiel verliest nu ook strijd in Buren

De gemeenteraad van Buren verkiest SPO-BCVW (SRC) boven RegioTV Tiel. In de stukken van de gemeente Buren wordt overigens consequent gesproken over de Stichting Stadsomroep Tiel (SST) De gemeenteraad stelde zich daarmee met een grote meerderheid van 16 stemmen voor en 5 stemmen tegen achter het voorstel van het college. Bij een vorige stemming een half jaar geleden koos precies de helft van de aanwezige raadsleden nog voor SST. Ook toen stelde het college voor om voor SPO-BCVW te kiezen.

De raad maakte de draai richting de ‘Culemborgse’ omroep vooral op basis van de gebeurtenissen in Neder-Betuwe waar RegioTV Tiel aanvankelijk als beste uit de bus kwam. Latere bekend geworden informatie zorgde er voor dat de raad van Neder-Betuwe niet voor de beide concurrerende partijen RegioTV Tiel of het in Neder-Betuwe gevestigde NOVA Media Producties maar voor SPO-BCVW koos. Een ander punt was dat de Tielse omroep geen begroting kon of wilde tonen en ook geen cijfers wilde leveren over het kijkbereik. Wethouder Karl Maier had zich ook gestoord aan een mail voor de gemeenteraad die hij kort voor de raadsvergadering ontving. Daarin stelde de omroep dat SPO-BCVW niet aan de eisen van het Commissariaat voor de Media voldeed zonder dit standpunt te onderbouwen. De wethouder twijfelde door dit alles aan het moreel kompas van RegioTV Tiel.

De Partij voor de Dieren en de PCG bleken sterke voorstanders voor het verlenen van de zendmachtiging aan ‘omroep Tiel’. Hun argumenten: RegioTV Tiel deed anders dan de Culemborgse omroep veel meer aan onderzoeksjournalistiek, had een samenwerkingsovereenkomst met Omroep Gelderland, de inwoners aan de oostzijde van de gemeente zouden in meerderheid voor een keuze voor omroep RegioTV zijn en ook het punt dat SPO-BCVW in drie provincies actief was, zagen deze partijen als nadeel. Een ander punt van kritiek was de nieuwsgaring van SPO. Veel regionaal nieuws was louter gebaseerd op persberichten of zonder bronvermelding letterlijk overgenomen was van andere media zoals omroep Tiel, de Gelderlander en Omroep Gelderland. Dat laatste herkennen wij ook bij de Tielenaar.

Voorstanders wisten te melden dat SPO-BCVW ook in gesprek was met Omroep Gelderland over vormen van samenwerking en dat Omroep Tiel minder betrouwbaar leek, dan aanvankelijk het geval leek. Een raadslid meldde dat er ook in Tiel twijfels waren over de vraag of men op grond van het veranderende medialandschap binnen de Regio Rivierenland wel verder moest met RegioTV Tiel. Verder beoordeelde men de organisatie van SPO-BCVW stabieler en hoopte men dat deze omroep zich verder zou ontwikkelen met meer eigen nieuwsgaring en kritisch onderzoek. Het recente vertrek van een medewerker bij omroep Tiel droeg ook niet bij aan een positieve beeldvorming.

Uit financieel oogpunt hoeft RegioTV niet rouwig te zijn om het mogelijk verlies van Buren. Buren heeft slechts een bijdrage van 7.500 euro per jaar over voor de lokale omroep. Tiel betaalt RegioTV Tiel daarentegen 30.000 euro per jaar.

Besluit raad Buren is advies

Het besluit van de gemeenteraad van Buren maakt het nog niet zeker maar wel zeer waarschijnlijk dat SPO-BCVW de officiële lokale omroep wordt voor de gemeente Buren. De beslissing hierover ligt in handen van het landelijke Commissariaat voor de media, die toezicht houdt op de juiste uitvoering van de mediawet. Dit commissariaat is voorstander van de vorming van grotere regionale omroepen en wanneer dat niet lukt dat lokale omroepen intensief en constructief samenwerken. Dat alles om de kwaliteit van de lokale omroepen te verbeteren.

Over SPO-BCVW

SPO-BCVW (SRC) staat voor Stichting Publieke Omroep Buren, Culemborg, Vijfheerenlanden en West Betuwe . De vorming van de nieuwe gemeenten West Betuwe en de Vijfherenlanden vormden de aanleiding tot de wens voor een grote regionale omroep. Daartoe fuseerden RTV Betuwe en SRC, de omroep van Culemborg en Vianen op 1 januari 2019 waarbij de nieuwe gefuseerde omroep werkte vanuit Culemborg. SPO-BCVW werkt met enkele betaalde ZZP-ers en tientallen vrijwilligers. Naast bijdragen van de gemeenten hebben de omroepen inkomsten uit het uitzenden van reclameboodschappen. De gemeente Buren stond welwillend tegenover de fusie maar stelde een officiële toetreding nog maanden uit.

Onze opinie

Het is jammer dat de twee lokale omroepen elkaar niet hebben kunnen vinden. Persoonlijke belangen spelen hierbij een grote rol naast beelden en ervaringen over het onvermogen van een partij om goed te kunnen samenwerken en zich aan afspraken te houden. Lokale omroepen dienen open te staan voor de landelijk aangegeven ontwikkelingsrichting en persoonlijke belangen ondergeschikt te maken aan die van gemeenten en de regio. Wij zouden het toejuichen wanneer er een grote regionale omroep komt waar naast nieuws van en uit de gemeenten ook de de regio zelf meer aandacht krijgt. Uiteraard is hierbij een goede samenwerking en programma-uitwisseling met de provinciale omroep belangrijk.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights