Verbetering Waalkade fase2 en Waalfront: keuze is aan de gemeenteraad Tiel

Het college heeft besloten de raad te laten kiezen over wijze waarop de Waalkade verbeterd moet worden. De uitvoering van het hele ontwerp, dat eerder gemaakt is, vraagt een investering van 3,6 miljoen euro. Daarvan ontbreekt nu nog 2,1 miljoen. De gemeenteraad kan een keuze maken uit twee mogelijkheden.

De eerste is om dit najaar bij het vaststellen van de begroting voor de komende jaren het beschikbare budget te verhogen met het ontbrekende bedrag. Hierdoor kan het oorspronkelijke plan in 2022 of kort daarna in zijn geheel uitgevoerd worden.

De tweede meer sobere variant kan binnen het nu beschikbare budget gefinancierd worden en ook snel uitgevoerd. De Waalkade wordt daarbij zoals het college dat noemt functioneel opgeknapt. Er is dan ook nog geld om een aantal wensen verspreid over het Tielse Waalfront van af het Amsterdam-Rijnkanaal tot de inlaat van het Inundatiekanaal te vervullen. Die verbeteringen kunnen wanneer ze tegelijkertijd met de dijkversterking uitgevoerd worden tegen naar verhouding weinig geld uitgevoerd worden. Het versterken van dit dijkvak staat bij Waterschap Rivierenland voor 2022 op de planning.

Wat is er bij de keuze van deze sobere variant mogelijk?

Bij het opknappen van de Waalkade gaat het om:

Het verbeteren en wat verfraaien van de Veerweg, dat is de rondweg langs de Waal vanaf het einde van de nieuwe wandelpromenade tot aan de Waalstraat. Daarbij kunnen ook nieuwe camperplaatsen aangelegd worden. De kade zelf kan helemaal groen worden door het asfalt en de stelconplaten van de vroegere parkeerplaatsen te verwijderen en het terrein deels 70 cm af te graven, te egaliseren en van gras te voorzien.

Met het vergroenen van de Waalkade is nu al een klein begin gemaakt. De vroegere parkeerruimte welke bestaat uit stelconplaten is grotendeels verwijderd. Dit deel is in 2004 aangelegd op verzoek en actie van de ondernemersvereniging Hart van Tiel. Tot die tijd was het een modderveld.

november 2003
augustus 2004
Augustus 2004

Andere verbeteringen die binnen het beschikbare bedrag mogelijk zijn bij de uitvoering van de dijkverzwaring:

Het aanleggen van een vrij liggend wandel- en fietspad langs de Echteldsedijk. Voetgangers en wandelaars moeten nu de smalle Echteldsedijk delen met een deel van het gemotoriseerd verkeer naar de wijken Latenstein en het Ooij in Tiel Oost. In deze wijken woonden op 1 januari 2021 5690 mensen.

De Echteldsedijk is onder meer door de herinrichting van de Willemswaard een geliefde weg voor een vrijetijdswandeling. Veel fietsers naar de genoemde wijken maken er ook gebruik van. De dijk wint door de aanleg van het fiets- en wandelpad niet alleen aan aantrekkelijkheid maar ook neemt de verkeersveiligheid toe.

WSRL pomp nabij Dijkhuizen

Het verleggen van de pomp ten behoeve van het water in de gracht op hoek Echteldsedijk/Havendijk. Dat moet de bouw van de geplande appartementen op het terrein van het vroegere tankstation van Van Dijkhuizen mogelijk maken.

Het verleggen van het fietspad en het terras bij Bellevue zal bijdragen aan de veiligheid van terrasbezoekers, bedienend personeel en de passerende fietsers en brommers. Het is de bedoeling dat het fietspad na uitvoering van het plan aan de Waalzijde van de coupure aansluit op het fietspad door de coupure.

Het verbeteren van de achtergrond van het verzetsmonument aan het Paardenwater moet de plek waar 14 onschuldige inwoners uit Wamel in 1944 werden doodgeschoten beter zichtbaar en aantrekkelijker maken.

Ophemertsedijk en Inundatiekanaal

Het aanleggen van een herkennings- en rustpunt bij het Inundatiekanaal.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights