Nieuws uit Tiel en de regio editie 7 oktober 2020

Tiel bijna code rood

Lang leek het er op dat de tweede Covid 19 golf Tiel maar beperkt zou raken. Die hoop lijkt aan het vervliegen. De gemeente Tiel kleurt met 3 besmettingen per 100 geteste personen in de afgelopen week diep oranje en hinkt tegen code rood aan. Op dit moment is Tiel wat het aantal besmette personen betreft koploper in de regio en worden er gelet op het aantal inwoners meer besmettingen geconstateerd dan in bijvoorbeeld Arnhem en Nijmegen.

Voor burgemeester Beenakker was dit aanleiding om in overleg met de ondernemersvereniging Hart van Tiel een dringende oproep te doen aan bezoekers van de binnenstad zich strikt aan de regels te houden. In het smalle deel van de Waterstraat is de looproute waarbij bezoekers geacht worden aan de rechterzijde van de looprichting te lopen weer ingesteld. Beenakker roept verder op om gericht aankopen te doen maar de spullen wel bij de Tielse winkeliers aan te schaffen. Iedere euro omzet is dit jaar meer dan welkom en vaak dringend nodig om het hoofd boven water te houden. Ook de winkeliers hebben extra maatregelen genomen om veilig winkelen mogelijk te maken.

Geen Tiel pakt uit en Dickensfestival geschrapt vooralsnog wel kermis

2019 Dickens Festijn

Vanwege het toegenomen aantal besmettingen ging in het weekeinde van 2 – 4 oktober ‘Tiel pakt uit’ niet door. Nu al is besloten dat we ook het drukbezochte Dickensfestival in december dit jaar zullen moeten missen. Het organiserend comité met veel nieuwe gezichten zorgt er wel voor dat de binnenstad in de weken voor Kerst extra gezellig aangekleed is. Over de oktoberkermis bestaat nog onzekerheid. Volgens de vereniging van kermisexploitanten gaat hij waarschijnlijk wel door. Maar met de toename van het aantal besmettingen kunnen we ons goed voorstellen dat de burgemeester daar nog eens over wil nadenken.

Streeckerij De Betuwe

Het is geen geheim dat het gemeentebestuur sympathiek staat tegenover het plan van fruitbedrijf Betuwe Kers BV om een fruitbelevingspark te ontwikkelen. Streeckerij de Betuwe is gepland op het grasland ten westen de boomgaard de Kerkewaerdt vlakbij de afslag Wadenoijen. In Wadenoijen zijn de meningen over de komst van het park verdeeld. Twaalf personen hebben een zienswijze, een soort bezwaarschrift, ingediend. Het college wil gezien het belang voor de lokale en regionale economie en het halen van de regiodoelen voor de groei van het toerisme de noodzakelijke wijziging van het bestemmingsplan zo snel mogelijk afronden. Daarom ligt bij de gemeenteraad de vraag voor om over de ingediende zienswijzen snel een besluit te nemen en de conclusies van eerdere onderzoeken op het gebied van hinder en verkeersafwikkeling over te nemen. Het college gaat de inwoners regelmatig informeren over de plannen en de voortgang en waar mogelijk betrekken bij het ontwikkelingsproces.

Aanzet voor onderzoek naar derde ontsluitingsweg Passewaaij

Naar mate er meer nieuwe woningen gebouwd worden in de nieuwe buurten van Passewaaij, stijgt de behoefte aan een derde uitvalsweg voor Passewaaij. Die moet liefst rechtsreeks aansluiting geven op de A15. Eerder besloot de gemeente al een haalbaarheidsstudie te laten uitvoeren naar de aanleg van deze weg, hiermee wordt binnenkort begonnen. Ondertussen is het college bezig met het voorwerk. De gemeenteraad moet nu zijn oordeel geven over de opzet van de haalbaarheidsstudie. Het college: “We willen uiterst zorgvuldig bepalen waar we de weg willen leggen, wat we moeten doen om ongewenste effecten voor mens en natuur te beperken en wat de aanleg van de weg gaat kosten. Ook willen we vanaf het begin alle bewoners en bedrijven goed informeren en waar mogelijk betrekken bij het proces.”

Evelien Wijngaarden uit Tiel wint ‘Hippe Oma fiets’

Evelien Wijngaarden is de winnaar van de actie van stadspromotie Tiel waarbij via een post waarin Tiel gepromoot werd een oma fiets te winnen was. De post werd door meer dan 10.000 mensen bekeken. De actie leverde tientallen reacties op. Evelien werd winnaar met de post: “Oh wauw met deze mooie fiets zal ik hard zingend over het zang fietspad rijden , terwijl ik geniet van het uitzicht over de Waal. Mijn fiets parkeren bij het prachtige Zinder en daar genieten van een lekkere lunch. Daarna fiets ik door naar mijn werk waar ik lachend binnen kom omdat mijn fiets zo heerlijk rijdt en ik daarmee superblij ben! Wanneer ik vrij ben fiets ik nog even door om alle mooie plekjes in en rondom Tiel te ontdekken, want Tiel heeft zoveel moois”.

Zaterdag 3 oktober nam zij, samen met haar zoon Jochem, de fiets in ontvangt, uit handen van burgemeester Hans Beenakker.

Kort nieuws

  • Horeca-ondernemers hoeven ook in de maanden januari en februari geen precariobelasting voor hun terrassen te betalen. De kwijtschelding is een extra steuntje voor deze ondernemers, die zwaar te lijden hebben onder de virusepidemie. Het college heeft ook de regels voor winterterrassen versoepeld.

  • Stichting Leergeld krijgt een extra subsidie van 40.000 euro voor het jaar 2021. De stichting verstrekt hulp aan kinderen, in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, die om financiële redenen niet mee kunnen doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. De steun kan bestaan uit het geven van spullen, een laptop of een fiets, of financiële hulp voor bijvoorbeeld een schoolreisje, excursie, sport of muzieklessen. € 20.000,- van het subsidiebedrag is bedoeld voor de verstrekking van laptops aan leerlingen vanaf groep 8 (11 jaar en ouder).

  • Woningcorporatie Thius kan rekenen op de benodigde omgevingsvergunning en mag afwijken van het bestemmingsplan om de vroegere serviceflat De Batouwe te renoveren. Voor de 134 vroegere appartementen komen er binnen het bestaande karkas van het gebouw 121 terug. Eerder bestonden alle appartementen uit twee kamers. Nu komen er ook een aantal driekamerappartementen. 30 appartementen zullen gebruikt worden voor de combinatie wonen met zorg. Berekend is dat er voor het vernieuwde complex 164 parkeerplaatsen nodig zijn. De parkeerplaats tegenover De Batouwe zorgt voor extra parkeerplaatsen. Omwonenden zijn geïnformeerd over de plannen.

  • Op de plaats van het vroegere biljartcafé ‘De Amstelhoek’ aan de Voor de Kijkuit wil Van Herwijnen op de begane grond drie appartementen bouwen. De buren hebben geen bezwaren en het college vindt het ook een goed plan. De woningen krijgen extra geluidsvoorzieningen vanwege het drukke verkeer ter plaatse.

  • Er komt een tijdelijke noodunit bij het lyceum. Die is nodig om te kunnen voldoen aan de 1,5 meter maatregel. De kosten bedragen 60.000 euro.

West Betuwe houdt woord

Bij gemeentelijke herindelingen wordt vaak van alles beloofd. Na de herindeling komt er van die beloften vaak weinig terecht. In West Betuwe is dat niet het geval. Het beleid om de leefbaarheid van de kernen centraal te stellen staat nog recht overeind. Regelmatig houden medewerkers van Welzijn West Betuwe spreekuur in de grotere dorpen en ambtenaren komen desgewenst bij de mensen thuis wanneer dat nodig is. Ook documenten als paspoorten en rijbewijzen worden indien gewenst thuis bezorgd.

Recent besloot de raad een miljoen euro beschikbaar te stellen voor maatwerk in de kernen. Daarmee kunnen een flink aantal wensen die in het zogenaamde bidbook dat tijdens het fusieproces opgesteld werd in de dorpen en de twee stadjes vervuld worden. Kerngericht werken blijft uitgangspunt bij onze westerburen.

Ondertussen wordt ook gewerkt aan het verfraaien van Geldermalsen. Het nieuwe Lingepark moet er voor zorgen dat het dorp en de regio meer kan profiteren van de ligging aan de Linge. Een deel van de heemtuin en de Koppelsedijk worden anders ingericht. Daardoor wordt het centrum meer met de Linge verbonden. De jachthaven wordt verder beter zichtbaar en bereikbaar en krijgt een facelift. Aan de Linge komt ook nieuwe horeca.

Op reis in Rivierenland

Het TV-programma Op Reis op NPO 3 zette de spotlights op onze mooie regio. Te zien was hoe mooi het Rivierengebied is. Speciale aandacht was er voor de blokhutboten in Heerewaarden en het Betuws wijndomein in Erichem. Via de link: https://www.bnnvara.nl/3opreis/rivierenland kunt u het programma terugkijken.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights