Kleine Willemswaard: stad mag uiterwaard beheren

De eigenaar van de Kleine Willemswaard, Rijkswaterstaat, zoekt hoeders van die uiterwaard bij Tiel. Dat is één van de redenen van de toegenomen activiteiten in het gebied, zoals dit weekend weer het geval is. Er zijn rondleidingen, activiteiten voor kinderen en aanwezigheid van natuur- en wandelvrienden.

Rijkswaterstaat heeft de afgelopen jaren veel uiterwaarden aangekocht, en ook heringericht. Doel: zo veel mogelijk rivierwater zo snel mogelijk naar de zee sturen. Tegelijkertijd zit de organisatie met die gebieden in zijn maag: het zijn veelal ook zogeheten Natura2000-gebieden, dus er mag niet zo veel in. Geen bebouwing, toeristische voorzieningen of andere activiteiten die water in het winterbed zouden kunnen vertragen. Rijkswaterstaat heeft wel een zogeheten omgevingsmanager aangesteld, die voorlopig het beheer controleert. Dat is in dit geval de stichting ARK, die ook op andere plaatsen in het land actief is op dit gebied.

Maar eigenlijk zou de rijksinstantie het beheer door mensen uit de directe omgeving van de uiterwaarden willen laten uitvoeren. Als tussenstation in nu de stichting ARK (natuurontwikkelaars) een tijd voor activiteiten en beheer verantwoordelijk, lokaal kennen we als vertegenwoordigers eminent ecoloog Wouter Helmer en directeur Jos Rademaker. ARK en de mensen die activiteiten in de Kleine Willemswaard opzetten werken nu samen. Maar ARK rekent er eigenlijk op dat er een groep lokale natuurliefhebbers opstaat die het beheer gaat overnemen.

Het alternatief is namelijk verpachten als weiland, en dat zou gebruik door de Betuwse bevolking fors beperken. ARK is gaan samenwerken met de stichting Waardevol Tiel in een poging een geïnteresseerde groep of personen in de stad te vinden en daarmee beheer over de Kleine Willemswaard op te zetten. ARK heeft momenteel nog twee jaar een contract met Rijkswaterstaat.

De wandelingen, rondleidingen en de activiteiten voor kinderen in het gebied, zoals deze zondag op het programma staan, moeten dus in dat licht worden gezien. De nu als het ware braakliggende Kleine Willemspolder is op zoek naar beheers- en activiteitenvrijwilligers.

Nadere informatie bij Waardevol Tiel, Arnoud Reijnen awreijnen@ziggo.nl  of op het activiteitenterrein tijdens de struindagen.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights