Nieuws van en over de gemeente Tiel en de Regio, editie 20 augustus 2020

Het college vergadert weer, dus was er deze week ook een nieuwsbrief. Die bevatte voldoende stof om deze week met een tweede editie van onze wekelijkse bijdrage met nieuws van en over de gemeente en de regio te komen.

In nog meer straten alleen parkeren met vergunning

Grotebrugse Grintweg

Binnenkort mag je in een gedeelte van de Beatrixlaan (parkeerhavens bij de nummers 18 – 44), in de Hoogendijkstraat, en de Grotebrugse Grintweg ter hoogte van de nummers 57 t/m 105 en 110- 154 alleen nog maar parkeren wanneer je een parkeervergunning of een parkeervoucher hebt. Een meerderheid van de aangrenzende woningen heeft ingestemd met het brengen van deze srtaat(gedeelten) onder het regiem voor vergunning parkeren.

 

Tiel gaat subsidioloog aantrekken

Als je de weg weet is er voor een flink aantal gemeentelijke uitgaven en investeringen subsidie te verkrijgen. Een subsidioloog kent die wegen. Uit onderzoek is gebleken dat Tiel wegens gebrek aan kennis onvoldoende gebruik gemaakt heeft van de subsidie mogelijkheden en misschien wel een aantal jaren een bedrag van tussen de 1,3 en 2 miljoen euro aan mogelijke subsidies heeft laten liggen. Jammer, maar minstens zo jammer is het dat de motie van de raad van november 2019 om een deskundige op het gebied van subsidies aan het werk te zetten niet voortvarender uitgevoerd is. Hierdoor is wanneer de aannames kloppen meer dan een miljoen aan de neus van de gemeente voorbij gegaan.

Hendrikus wordt ‘weggegeven’

De voorganger van veerpont Pomona, de Hendrikus wordt gratis overgedragen aan de stichting ‘Behoud van de Hendrikus’. De stichting wil het schip inzetten voor dagrecreatie in het Rivierengebied. Afspraak is dat de gemeente het schip terugkrijgt wanneer de stichtingsbestuur de activiteiten staakt en zich opheft.

Hendrikus als Waterbus in Antwerpen

De Hendrikus is in 2019 grondig opgeknapt en heeft daarna een aantal maanden dienst gedaan als veerpont in Antwerpen. Sinds januari 2020 is de boot, waarmee menig streekgenoot een band heeft opgebouwd, weer terug in Tiel. De pont heeft ondertussen ook dienst gedaan als extra pont bij Appelpop.

zie ook: https://detielenaar.nl/nieuws/2019/07/bezoek-aan-voormalig-voetveer-hendrikus-in-antwerpen/

Meer ruimte voor Islamitisch begraven in Tiel en natuurbegraafplaatsen in de regio

Er komt extra ruimte op de algemene begraafplaats aan de Papesteeg voor graven voor overledenen uit de groeiende Islamitische gemeenschap in Tiel.

Ter Navolging aan de Lingedijk

De nieuwe uitgifteplannen voor de begraafplaatsen Papesteeg en Ter Navolging zijn goedgekeurd. Het uitgifteplan is een kaart/tekening waarop de graven staan die uitgegeven zijn of kunnen worden. Het uitgifteplan voor begraafplaats Ter Navolging is samen met oa Stichting Ter Navolging opgesteld.De gemeenten Buren en West Betuwe hebben gezien de vraag naar begraafplaatsen in de natuur plannen om (semi)natuurbegraafplaatsen in Buren en Ophemert te realiseren.

Dit terrein komt mogelijk een natuurbegraafplaats. Het ligt naast de gemeentelijke begraafplaats Ophemert en is enkel jaren geleden aangekocht om deze te kunnen uitbreiden.

 

Verklaring voor groot tekort jeugdzorg

De gemeente heeft laten onderzoeken hoe het mogelijk was dat de kosten van de jeugdhulp in 2019 opnieuw fors hoger waren dan begroot. Dit terwijl het aantal hulpvragen daalde en het budget extra verhoogd werd om nare verrassingen te voorkomen. Uit de verklaring die de gemeente daarover verspreid heeft, valt te concluderen, dat er verkeerd begroot is. Hogere kosten voor verrichtingen die bekend waren bij het opstellen van de begroting zijn niet in de begroting verwerkt. Per saldo lijkt het een administratieve zaak. Ook bij een juiste begroting waren de nu uitgegeven bedragen niet anders uitgevallen. Het is wel vervelend dat het college in 2019 en een deel van 2020 dacht rijker te zijn dan het geval was.

Uitbreiding schuldhulpverlening

Vanaf 1 januari 2021 wordt de gemeente verplicht om niet alleen mensen met een uitzichtloze schuldenlast te helpen maar ook eerder in actie te komen bij flinke betalingsachterstanden. De gemeente heeft hiervoor een voorzet voor een plan van aanpak gemaakt waar de gemeenteraad op kan schieten of aanvullende suggesties kan doen. In het plan staat dat de gemeente ook afspraken wil maken met schuldeisers zoals de woningcorporaties, de nutsbedrijven en zorgverzekeraars.

Metaalhoekje wordt uitgebreid

Eerder berichten wij al over de bouwplannen op het terrein waar nu het Beursgebouw staat en een gratis parkeerterrein aan de Nieuwe Tielseweg. zie: https://detielenaar.nl/nieuws/2020/03/nieuwbouw-beursplein-grote-vraag-naar-appartementen/

november 1993
sloop Rio gebouw Heiligestraat

Op die grond stond onder meer metaalwarenfabriek Rio (1923 – 1973) en houthandel Van Dam. Voor de drie nieuwe straten die er komen heeft de gemeente toepasselijke namen gekozen, die naar de Rio en het metaalverleden van Tiel verwijzen.

1960 RIO tin Heiligestraat

Tiel telde voor en kort na de oorlog meer dan twintig metaalfabrieken en werd ook wel Tinstad (Pewter Town) genoemd. Veel van die metaalbedrijven werden gesticht door werknemers van Daalderop en Kurz, die voor zichzelf begonnen. De nieuwe straatnamen zijn Gieterij, Koperslagerij en Gloeierij. Eerder kregen straten ernaast al de namen Tinnegieter, Roosjestin en Cachepot.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights