De gemeenteraad Tiel vergaderde

Dinsdag 14 juli kwam de gemeenteraad voor het laatst bijeen voor de zomervakantie. De meeste aandacht ging daarbij uit naar een evaluatierapport van een adviesbureau over de invoering van het omgekeerd inzamelen van restafval. Dat rapport was blamerend voor de gemeentelijke bestuurders van Avri en legt de eenzijdige gerichtheid van de technische aspecten bij de Avri-organisatie en gemis aan maatschappelijke voelhoorns bloot.

Alle partijen waren het dit keer met elkaar eens. De besluitvorming en de invoering van het omgekeerd inzamelen, waarbij het restafval naar verzamelcontainers in de wijken en dorpen gebracht moet worden verdient geen schoonheidsprijs. Wim de Boer van de PvdB kreeg als eerste het woord en zette alle missers nog eens op een rij. “Het project is ons (Tiel) door de strot geduwd”, concludeerde hij. Hij was blij met een proef die gaat starten om afval na het ophalen te scheiden.

Evaluatie invoering ‘omgekeerd inzamelen’

Peter Elferink sprak van een af en toe tenenkrommend rapport. Arjen Sijpkes noemde het geen schoonheidsprijs, maar constateerde wel een groeiend draagvlak voor de huidige manier van inzamelen. Ton Zuidema (D66) constateerde dat Avri zich flink vergaloppeerd had aan dit ingrijpende project. Rolvo Manuhutu (GL) en Marc Konings (CU), die weer terugkeerde in de raad, noemden de gang van zaken tijdens het proces schokkend.

 

De raad nam met vrijwel algemene stemmen een motie aan van de Partij van de Burgers, nadat deze op een belangrijk punt gewijzigd was. De motie roept in de gewijzigde vorm op om gemeenten die het niet eens zijn met een besluit ruimte te bieden voor maatwerk. De motie wordt naar alle gemeenteraden gestuurd. D66 vond de motie niets toevoegen. De punten waren al opgenomen in een reactie van de gemeente Tiel op het rapport en ook het Avri bestuur lijkt van plan de aanbevelingen van het rapport te omarmen vond voorman Ton Zuidema.

Overige punten

Jaarrekening

De jaarrekening werd goedgekeurd, waarbij het CDA liet aantekenen niet in te kunnen stemmen met het bestemmen van een deel van het minieme overschot voor het renoveren van het Cruijffcourt. Vrijwel alle partijen benadrukten dat de financiële vooruitzichten niet best waren. Zowel VVD als D66 spraken nog eens uit dat het zaak is de komende jaren de uitgaven te beperken en de inkomsten te verhogen.

Afsluiten bussluis Passewaaij voor auto’s.

Wethouder Groen deelde mee dat de bussluis tussen de J.M. Den Uyllaan en de  Bredestraat niet meer werkte en open stond. Deze is niet meer nodig. De open bussluis leidde tot klachten van inwoners van Wadenoijen over een flinke toename van het autoverkeer van en naar Passewaaij door het dorp. Daarom heeft de wethouder in afwachting van het plaatsen van een bij calamiteiten te openen paal een betonblok laten plaatsen om het ongewenste autoverkeer ter plekke te stoppen.

Regio: Regiodeal levert 10,5 miljoen euro op van provincie en rijksoverheid

Burgemeester Beenakker had goed nieuws. Een aantal bestuurlijke organisaties in Rivierenland deed met succes een aanvraag voor een deel van het budget dat de rijksoverheid beschikbaar heeft voor zogenaamde regiodeals. Een Regio Deal is een lucratieve afspraak tussen regio’s en het Rijk om de kracht van de regio’s te versterken. De deelnemende organisaties legden zelf 4,5 miljoen op tafel, de provincie legt er 3 miljoen bij en het rijk vult het budget met 7,5 miljoen aan tot 15 miljoen. Met de Regio Deal krijgt de Regio Rivierenland de middelen om bestaande en nieuwe projecten op het gebied van samenleving, bestuur, agribusiness en energiebesparing versneld uit te voeren. In september wordt een selectie gemaakt uit de ingediende projecten. In november moet dan begonnen worden met de uitvoering en eind 2023 moeten de projecten uitgevoerd zijn. Bij de regiodeal zijn naast provincie en rijksoverheid, het Waterschap, het Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt, de Regio Rivierenland, Fruitdelta Rivierenland en de gebiedscoöperatie Rivierenland betrokken. Doel is dat alle Rivierenlanders kunnen profiteren van de resultaten van een of meer projecten.

Nog steeds getob in buurt zeven van Passewaaij met WKO-installatie

Deel van de installatie aan het Groot Koolwitje

Het gemeenschappelijke Warmte-Koude-Opslagsysteem in buurt zeven van Passewaaij bezorgt een aantal inwoners grijze haren. Zij krijgen hun huis met het systeem dat in 2012 geïnstalleerd is nog steeds onvoldoende warm. CDA, Christen-Unie en ProTiel vroegen het college om de inwoners bij te staan in hun langjarige pogen om het systeem goed te laten werken. Het college reageert wat afwachtend op de brief. Verwezen wordt naar juridische mogelijkheden, waarbij de gemeente zo nodig faciliteiten kan aanbieden. Die juridische mogelijkheden vergen echter zoveel tijd, dat gevreesd moet worden dat de komende winter menig huishouden weer kou zal moeten lijden, tenzij Eteck, het verantwoordelijke bedrijf, zijn toezegging snel en afdoende nakomt.

Zowel de drie politieke partijen als de gemeente ziet de gang van zaken in buurt zeven als een smet op het imago van milieuvriendelijke oplossingen om Tiel aardgasvrij te maken. Het college wijst er wel op dat er hiervoor ondertussen andere en betere systemen zijn.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights