Nieuws van en over de gemeente Tiel: editie 15 april 2020

Gemeenteraad vergadert digitaal

Na een ‘Coronareces’ van twee maanden is er 22 april weer een raadsvergadering. De raadszaal wordt daarbij echter niet gebruikt. De raad vergadert virtueel. Dat wil zeggen dat iedereen thuis blijft en communiceert met behulp van de iPad of computer. Voor de vergadering gelden speciale regels. Zo hoorde ik dat ieder raadslid per agenda punt maar een keer het woord mag voeren en dat interrupties niet mogelijk zijn. De vergadering is om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen wel openbaar. Als het technisch allemaal lukt kunt U thuis via internet de vergadering volgen. Op 15 april is getest of de apparatuur werkt. De raadsleden zullen veel van de agendastukken al wel ontvangen hebben. Op de site van de gemeente staat wanneer ik dit schrijf echter voor belangstellenden nog slechts alleen maar een benoemingsvoorstel.

Geen perspectievennota

Door de coronacrises stelt het college de raad voor om de planning- en controlcyclus dit jaar te wijzigen. De perspectievennota, waarin meestal in mei een overzicht gegeven wordt van het huishoudboekje van de gemeente, wil het college dit jaar overslaan.

Wel jammer want raadsleden maar ook de inwoners die de lokale politiek volgen zullen benieuwd zijn hoe de gemeente er financieel voorstaat sinds het vaststellen van de begroting voor 2020. Vragen daarbij zijn: Lukt het het college om de afgesproken bezuinigingen te realiseren, de kosten van het sociale domein en de jeugdzorg meer in lijn met het beschikbare budget te krijgen, extra uitgaven buiten de begroting te vermijden en om de grote projecten als zwembad en Waalkade binnen de begroting te realiseren. Nieuwsgierig ben ik in ieder geval ook naar informatie over de vraag of en hoe de provincie de gemeente gaat helpen om uit de financiële problemen te komen.

Door de Coronacrises ziet de wereld er op eens heel anders uit en is het financiële perspectief voor Tiel er niet beter op geworden. De Rijksoverheid strooit op dit moment met geld om de economische gevolgen van de crises zo veel mogelijk te beperken. Maar al dat geld zal terugbetaald moeten worden of via een beperking van de uitgaven en verhoging van belastingen terug moeten komen. Los daarvan zullen een toename van de werkloosheid en de ontvangst van minder belastinggeld flink op de centrale overheid gaan drukken. Dat zijn geen goede omstandigheden om de gemeenten extra geld toe te stoppen.

Het college hoopt dat provincie en rijksoverheid ook de gemeenten compensatie zullen bieden voor de extra kosten die zij maken als gevolg van de coronacrises. Alle extra kosten die de gemeente maakt worden daarom zorgvuldig genoteerd. Een van de posten is het compenseren van de uitvoerders van het school- en gehandicaptenvervoer. Hoewel dat vrijwel stil ligt heeft de gemeente besloten om 80 % van de maandelijkse kosten gewoon door te betalen. Dit om te voorkomen dat de betrokken bedrijven omvallen. Of dat wel een extra uitgave is, valt te betwisten. Het geld voor dat vervoer was immers begroot en de gemeente bespaart daarop immers 20 %. .

De huidige situatie dwingt de overheid tot anders communiceren. Gemeenten maken daarbij verschillende keuzen. Zo zagen wij burgemeester Hans Beenakker voor de inwoners van Tiel via YouTube een Paaswens uitspreken:

https://www.youtube.com/watch?v=Rf6Wpn-iOe4

Het Tiels college twittert wat vaker en het plaatst vaker berichten op de facebookpagina van de gemeente. Daar vindt u ook meldingen van andere organisaties die betrokken zijn bij de strijd tegen het virus. We nemen hieronder enkele posts over:

Online kan je de corona-vragentest doen. Deze test geeft je makkelijk informatie en advies over corona.

Je vindt de test hier: https://bit.ly/2K5fAY

Wil je persoonlijk advies? Of blijf je zitten met vragen? Bel dan je eigen huisarts!Alleen samen krijgen we corona onder controle. Als we dit met elkaar volhouden, beschermen we onszelf én elkaar.

🏠 Blijf zoveel mogelijk thuis
 Houd 1,5m afstand
🧼 Was vaker je handen

De actuele informatie vind je hier: https://rijksoverheid.nl/coronavirus
#AlleenSamen #HouVol

Wat deden jullie het goed dit weekend, complimenten! Afgelopen dagen bleven we grotendeels thuis. En bij het halen van een frisse neus hielden we netjes 1,5 meter afstand.

Dit lukt ons de komende tijd ook wel, toch? Houd vol! #houvol #blijfthuis #alleensamen

Helemaal waar is de laatste post niet. Groepen jongeren die de politie altijd al veel werk bezorgen, blijken zich weinig of niets van de regels aan te trekken. Het is vooral deze groep die ‘goed’ was voor de bijna 100 bekeuringen die politie en boa’s de afgelopen weken in Tiel uitschreven. Vanwege samenkomsten in overvolle auto’s is het parkeerterrein van het ROC-college aan de Beethovenstraat vorige week afgesloten. De grote ergernis over de vele groepen motorrijders die zondag 5 april de dijken onveilig maakten en de publiciteit daarover heeft gewerkt. Motorrijders bleven tijdens de paasdagen massaal thuis.

Aantal ziekenhuispatiënten loopt in Tiel nog niet flink terug

Op 14 april waren er 34 Tielenaren in het ziekenhuis opgenomen. Dat aantal vertoont nog geen daling. Die daling wordt wel verwacht omdat het aantal nieuwe opnamen daalt en ook de IC-bezetting met coronapatiënten afneemt. Ondertussen denkt de rijksoverheid over het heel geleidelijk terugbrengen van de beperkende maatregelen en zie je in het hele land dat winkels die eerder gesloten waren langzaam weer open gaan.

Schouwburg Agnietenhof blijft zeker tot 1 juni op slot

Voor Schouwburg en filmtheater Agnietenhof heeft een sluiting van vooralsnog drie maanden enorme financiële gevolgen. In een persoonlijke brief laat directeur Ruud van Zuilen (door mij samengevat) weten dat:

  • De Agnietenhof probeert zo veel mogelijk geplande voorstellingen later naar Tiel te halen. Voor een aantal voorstellingen is dit al gelukt. Gekochte kaartjes voor vervallen voorstellingen blijven geldig. Bewaar daarom uw tickets en geniet later, is zijn advies. Per voorstelling worden kaartbezitters tijdig geïnformeerd.

  • Bent u verhinderd of kan de voorstelling niet verplaatst worden dan kunt u een tegoedbon krijgen die twee jaar geldig blijft. De directeur vraagt met klem om geen geldteruggave te claimen. “Zo’n lange periode van sluiting heeft voor theaters en artiesten grote gevolgen”. Maar natuurlijk is geldteruggave wel mogelijk. Dat gebeurt volgens landelijk afgesproken regels en vraagt nog even geduld.

  • De directeur is u dankbaar wanneer u de gereserveerde tickets zonder tegenprestatie ongebruikt laat. Daarmee helpt u het theater de financiële gevolgen van de crises binnen de perken te houden.

Op de site van de Agnietenhof en op www.bewaarjeticket.nl vindt u uitgebreidere informatie over deze en andere onderwerpen.

Start kaartverkoop seizoen 2020/2021


Naast het verplaatsen van de voorstellingen legt het team van de Agnietenhof momenteel de laatste hand aan het programma van volgend jaar. De start van de kaartverkoop en de brochure zullen echter wat later verschijnen en misschien wel in een eenvoudiger vorm dan schouwburgbezoekers gewend zijn. “Er staan in ieder geval weer heel veel mooie, ontroerende, humoristische en spectaculaire voorstellingen gepland!”, verklapt Van Zuilen

Autoluwe Binnenstad

Het gebied tussen de grachten moet autoluwer gemaakt worden. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Want er spelen daarbij veel en vaak tegengestelde belangen een rol. Denk aan bewoners, bezoekers van bewoners, hulpdiensten en zeker niet het onbelangrijkste: het in stand houden van de koopstromen voor de winkeliers en horeca. Om te voorkomen dat betrokken ambtenaren met voorstellen komen die niet stroken met wat de meerderheid van de gemeenteraad wil, vraagt het college de raad om aan te geven welke mogelijke varianten zij uitgewerkt wil zien en welke randvoorwaarden de raad daarvoor wil stellen.

 

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights