Nieuws van en over de gemeente Tiel: Editie 29 februari 2020

Organisatie weekmarkten

Het is nog niet duidelijk hoe de organisatie rond de verzelfstandigde weekmarkt er precies uit gaat zien. Het college heeft de centrale vereniging voor de ambulante handel (CVAH) gevraagd daarover advies uit te brengen. Binnen kort komt er een tussenrapportage. Als het aan het college ligt valt straks ook de kleine weekmarkt in het winkelcentrum van Passewaaij onder het nog vast te stellen nieuwe regime. Het college verwacht na de zomervakantie zijn standpunt bepaald te hebben en dan is het woord aan de gemeenteraad.

Invoering snelle noodhulp voor mensen met acute financiële problemen onderzocht

Stichting Urgente Noden (SUN) is een organisatie die in steeds meer gemeenten mensen die in acute financiële nood verkeren snel, soms zelfs binnen 24 uur, kan helpen met een financiële hulp. SUN kan niet alleen snel helpen maar is ook niet gebonden aan allerlei bureaucratische regels. Aanvragen lopen wel via een lokale hulpverlener. Het college voelt er voor om Sun ook voor de inwoners van Tiel in te schakelen. Daarvoor is SUN gevraagd om een zogenaamd draagvlak onderzoek te doen.

‘Avri moet niet bekeuren maar communiceren’

Het nieuwe systeem van het tegen betaling zelf wegbrengen van restafval naar een ondergrondse container begint te wennen. De meeste mensen hebben er geen moeite mee en proberen naar beste weten hun afval te scheiden. Een enkeling saboteert de regels. Zo zie je nog steeds dat inwoners hun afval in de openbare vuilnisbakken proppen, het naast de centrale container plaatsen, zo maar ergens dumpen of het verstoppen in een van de containers die wel aan huis opgehaald worden. Ook komt het voor dat stiekem restafval gedumpt wordt in andermans containers. Voor de AVRI en voor de goedwillende inwoners heeft dit vervelende gevolgen. Papier en plastic waar restvuil bij zit kan niet hergebruikt worden en moet tegen hoge kosten worden verbrand. Die kosten zorgen straks voor een onnodige extra verhoging van de afvalbijdrage voor alle ook de goedwillende inwoners. Daarom heeft AVRI de controle op de inhoud van de containers geïntensiveerd. Bij die controles gaat er wel eens wat mis en het treft dan soms ook nog mensen die van goede wil zijn. Zij en alle anderen die beboet zijn, worden aangepakt volgens het strafrecht met de daarbij behorende terminologie. Twee van die gevallen werden breed uitgemeten in de Gelderlander en zorgden vervolgens voor een uitgebreide discussie in de gemeenteraad. Naast afkeuring voor de aanpak van AVRI, waren er ook zorgen over de wijze waarop de controleurs van AVRI door enkel Tielenaren bejegend werden. Wethouder Groen deelde de zorgen van de raad. Het accent moet wat hem betreft voorlopig veel meer liggen op communicatie en voorlichting. De Tielenaren moeten weten waarom goed scheiden belangrijk is voor het milieu maar ook voor hun eigen portemonnee.” De wethouder wees er ook op dat het uitdelen van boetes al veel langer plaatsvindt. Avri heeft op het gebied van de afvalregels de opdracht om de vastgestelde regels ook te handhaven. De wethouder vertelde dat Tiel in zijn kritiek op de eenzijdige gerichtheid op bekeuren niet alleen staat. Al zijn collega’s in het algemeen bestuur pleiten op soortgelijke wijze voor terughoudendheid met het bonnenboekje en voorlopig vooral het accent te leggen op voorlichting en communicatie. Tijdens de vergadering van het algemeen bestuur van AVRI bleek dat ook AVRI inziet dat er meer aan voorlichting gedaan moet worden. Bij overtredingen zal vaker gewaarschuwd worden en boetes zullen niet langer volgens het strafrecht maar het bestuursrecht opgelegd worden.

VolkerWessels laat het er nog niet bij zitten

Wethouder Melissen kwam in de raadsvergadering van 19 februari met een vervelend bericht. VolkerWessels de bouwer van de parkeergarage en het Cultuurcentrum gaat in beroep tegen de uitspraak van de Raad voor Arbitrage voor de Bouw over de kwestie van de meerkosten van het project. Die werden veroorzaakt door meer bodemvervuiling en het aantreffen van meer puin en heipalen dan bij de contractafsluiting werd aangenomen. Aanvankelijk noemde VW een bedrag van 5 miljoen aan extra kosten. In de rechtszaak werd de claim teruggebracht naar 3,8 miljoen. De gemeente heeft voor een eventuele schadeclaim 800.000 euro gereserveerd. Dit bedrag resteerde van het budget nadat alle rekeningen voor de Bouw van Zinder en parkeergarage waren betaald. Dat bedrag blijft nu voorlopig gereserveerd tot er een uitspraak is in het geschil in tweede aanleg.

Deze zomer genieten van nieuwe Waalpromenade.

“Eind april is de Waalpromenade klaar”, dat vertelde wethouder Melissen de leden van de raadscommissie Ruimte in februari. Hij hield daarbij wel een slag om de arm. Er moet geen vertraging komen door hoog water.” Dat hoge water is wel gekomen en kan de oplevering enkele weken vertragen. Hij vertelde wel dat er bij het hoogste deel van de Waalkade is een boorprobleem i.v.m. de ondergrond. Dat kan nog voor vertraging zorgen en misschien ook wel voor extra kosten. De evenementen op de Waalkade zullen daar echter geen hinder van ondervinden. Tiel Maritiem heeft groen licht gekregen voor de organisatie van het Nautisch spektakel tijdens Pinksteren op 31 me en 1 juni. Tot nu toe zijn er geen kostenoverschrijdingen. Later dit jaar zal de veerstoep aan de andere zijde van de Waalkade aangepakt worden. Die is nodig aan een reparatiebeurt toe. De aanbesteding hiervan is afgerond.

Stichting Stadsomroep Tiel wederom gekozen als stadsomroep

Het college heeft Stadsomroep Tiel opnieuw voor een periode van vijf jaar voorgedragen als de publieke media-instelling voor de gemeente. Omroep Tiel, of tegenwoordig RegioTV Tiel. De gemeenteraad is met deze uitverkiezing akkoord gegaan. Stadsomroep Tiel die al vele jaren het Tielse nieuws op TV verzorgt, moest deze keer concurreren met Novamedia, een organisatie die in de de gemeenten Buren, Neder-Betuwe en Tiel probeert om uitzendrechten te krijgen. Neder-Betuwe koos onlangs al voor de meer ervaren omroep Tiel. Omroep Tiel won de race en scoorde op de meeste criteria, die een raadsgroep beoordeelde, aanzienlijk beter dan Novamedia. Bij Novamedia miste de raadsgroep ook ervaring. Toch waren er ook kanttekeningen. Zo vond de raadsgroep het vreemd dat de hoofdredacteur van de omroep tevens voorzitter is van het bestuur. Dit speelde overigens ook bij NOVA. Ook vond men bij omroep Tiel de samenstelling van het Programma Beleidsbepalend Orgaan (PBO) te eenzijdig samengesteld.

Stadsomroep Tiel krijgt jaarlijkse een bedrag van 24.696 euro voor de werkzaamheden. Het wachten is nu op de formele aanwijzing door het ministerie. Dat lijkt echter een formaliteit. Het ministerie heeft er recent op aangedrongen dat lokale omroepen meer samenwerken. Stadsomroep Tiel werkt al samen met omroep Gelderland.

Stadsmakelaar heeft werkzaamheden beëindigd

De stadsmakelaar, die maart vorig jaar met haar werkzaamheden begon, stopt er mee. Doel was dat de man of vrouw – het werd een vrouw – de winkelleegstand in Tiel te lijf zou gaan. Zij vertrekt eerder dan gepland. Er zijn nog geen gegevens openbaar over het resultaat van haar werkzaamheden. Feit is dat in het jaar dat zij actief was de leegstand niet verkleind is. Haast met het zoeken naar een vervanger heeft de gemeente niet. Na de zomervakantie komt de gemeente met een evaluatienota waarin ook wel zal staan hoe Tiel verder gaat met het aantrekkelijk houden van het winkel- en uitgaanscentrum.

Kort nieuws

  • In de bocht van de Reuchlinlaan zijn, nadat een derde auto ter plekke uit de bocht raakte, de nodige maatregelen getroffen.
  • Door middel van betonbanden zal het foutparkeren in de berm van de Echteldsedijk verhinderd worden.
  • Per 2 januari is het lachgasverbod in werking is getreden. Het is in de algemene politieverordening opgenomen.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights