Terugblik op 2019, deel 2 een greep uit gebeurtenissen en ontwikkelingen in Tiel

In deze tweede bijdrage waarin we terugblikken op 2019 besteden we aandacht aan bijzondere gebeurtenissen, ontwikkelingen en andere onderwerpen die de aandacht trokken in Tiel in 2019. In komende bijdragen volgen nog de veranderingen in de openbare ruimte en terugblikken op evenementen, bijzondere jubilea en de gemeente politiek..

Regio

Vanaf 1 januari kreeg de gemeente Tiel een fors grotere buur. De gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen gingen samen verder als gemeente West Betuwe. De buurgemeente werd met 24 dorpen en twee stadjes en ruim 50.000 inwoners meteen ook de grootste regiogemeente. Met 53 miljoen in de weerstandskas is het ook de rijkste gemeente in de regio.

Winkelleegstand blijft hardnekkig

Tiel, 23 januari 2019 panden Blank Groenmarkt
Pand juwelier de Jongh aan de Groenmarkt

Evenals de meeste andere Nederlandse gemeenten tobt Tiel met winkelleegstand. Om de winkels in het centrum gevuld te krijgen, werd de hulp van een stadsmakelaar ingeroepen. Veel heeft dat nog niet geholpen. De leegstand bleef het hele jaar aanzienlijk en wijkt weinig af van het landelijk gemiddelde. Enkele van oudst bekende winkels die de deuren in 2019 sloten zijn Modehuis de Blank, de schoenenzaken Bovendeert en Winants en juwelier de Jong. Veel detaillisten hebben het moeilijk door de concurrentie van internet, veranderende koopgewoonten en het groeiende milieubewustzijn. Een terrasje pikken lijkt steeds meer een gewoon en prettig onderdeel te worden van een bezoek aan de binnenstad.

Coffeeshops niet geliefd

Ambtmanstraat

Een terugkerend onderwerp in de gemeenteraad was wederom in 2019 de overlast die omwonenden ervaren van de bezoekers aan de coffeeshops in het centrum. Het college besloot daarom in 2020 de mogelijkheid van verplaatsing naar een plaats buiten het centrum en liefst op een industrieterrein te onderzoeken. De exploitanten van de shops staan er niet onwelwillend tegenover.

 

Pluk het geluk in Tiel

28 maart 2019 Pluk het geluk in Tiel congres.

 

 

 

 

 

 

28 maart vond in de Agnietenhof het congres ´Pluk het geluk in Tiel´plaats. Uit het hele land kwamen welzijnswerkers, bestuurders en gemeenteambtenaren naar de Agnietenhof. Samen gingen de deelnemers op zoek naar de mogelijkheden die een gemeente heeft om het welbevinden van de inwoners te vergroten. Het werd een mooie bijeenkomst met een gevarieerd programma. De deelnemers zagen dat er op het gebied van welzijnsbevordering mooie dingen in Tiel plaatsvinden. Tiel presenteerde zich uitstekend. Helaas bleek later in het jaar dat er geen geld is om nieuwe plannen uit te voeren en komt er in 2020 wat minder geld om de ingeslagen weg verder af te maken.

Avri gebeten hond

Op 1 juli werd een half jaar later dan eerder gepland het nieuwe afvalverzamelsysteem voor restafval ingevoerd. Veel Inwoners vonden het maar niks om met een zakje afval naar een ondergrondse container te moeten lopen. Avri was de gebeten hond. Maar zoals met veel nieuwe zaken waar we aanvankelijk fel tegen zijn, went het allemaal snel en heeft het systeem elders laten zien dat het bijdraagt aan vermindering van het restafval en dat goed scheiden lonend is voor het milieu en de eigen portemonnee. Jammer dat een aantal Tielenaren het afval nog steeds op een andere manier lozen en daarmee veel ergernis en kosten voor ons allemaal veroorzaken.

 

Van Armoede naar Beter

Meer dan 50 maatschappelijke organisaties slaan samen met de gemeente de handen ineen om de armoede in Tiel, waar teveel gezinnen en alleenstaanden onder gebukt gaan, te verzachten. Onder het motto van Armoede naar Beter slaan de organisaties de handen ineen om mensen met problematische schulden met raad en daad bij te staan. Eerder tekende de gemeente samen met de Rabobank een convenant om Tielenaren met problematische schulden te helpen hun financiën op orde te krijgen.

 

Samenloop voor Hoop

Op 1 en 2 juni vond in Tiel de samenloop voor hoop plaats. Met hulp van vele sponsors brachten de deelnemende teams 51.039 euro bijeen voor het Koningin Wilhelmina Fonds (KWF). De organisatie verliep vlekkeloos. In totaal liepen ongeveer 500 mensen ieder een aantal rondjes vanaf het kerkplein bij de sint Maartenskerk, de Achterweg en de sfeervolle stadhuistuin. In 2021 zal Tiel opnieuw paars kleuren. Dan wordt de tweede Samenloop voor Hoop georganiseerd.

Schraalhans keukenmeester bij gemeente

In 2019 werd er vooral over gepraat, maar in 2020 zullen we het gaan merken. De reserves zijn flink verdampt en de inkomsten van de gemeente zijn niet voldoende om alle vaste kosten en de bestaande voorzieningen te betalen en ook nog noodzakelijke plannen uit te voeren. Belastingen gaan omhoog en er wordt gesneden in subsidies en budgetten. Een aantal plannen zal niet of met vertraging uitgevoerd kunnen worden. Een breed protest georganiseerd door de Oudheidkamer, had resultaat: het carillon van de Sint Maartenskerk zal voorlopig zijn sfeervolle klanken over Tiel blijven uitstrooien.

Tiel werd regenbooggemeente

 

 

 

 

 

 

In september besloot de gemeenteraad dat Tiel zich gaat scharen in de kring van regenbooggemeenten. Regenbooggemeenten hebben een aan te tonen plicht om zich in te zetten voor acceptatie van lesbische vrouwen, homo´s, biseksuelen, transgenders, en inter-sekse personen. In feite was Tiel al een beetje regenbooggemeente. Op coming-outday werd de regenboogvlag op diverse plaatsen door de burgemeester of een van de wethouders gehesen. Tiel heeft een regenboogpad en organiseerde in juni in de raadszaal een drukbezochte LHBTI-conferentie.

Tiel rookvrij

27 juni 2019 Tiel op weg naar rookvrije generatie.

Dat roken dodelijk kan zijn weet ondertussen iedereen. We hebben allemaal wel één en vaak veel meer familieleden, vrienden of kennissen, die door het roken een vroege dood gestorven zijn. Stoppen blijft niettemin voor rokers toch vaak een groot probleem. Doeltreffender is het voorkomen dat mensen verslaafd raken. Bijna dertig organisaties in Tiel beloofden elkaar om zich hier voor te gaan inspannen. Zij tekenden hiertoe op donderdag 27 juni een overeenkomst waarin ze zich verplichten om ieder op eigen wijze bij te dragen aan het uitbannen van het roken in Tiel. Daarbij richt men zich vooral op de jeugd. Winkelketen Lidl nam als eerste supermarkt het voortouw door de sigaretten uit de winkel te bannen.

Heel Tiel beweegt

 

 

 

 

 

 

Niet alleen roken is slecht voor de gezondheid. Te weinig bewegen is dat evenzeer. Op woensdag 25 september organiseerden in wijkcentrum Westroijen verschillende sportvereniging en ‘beweegaanbieders’ hun aanbod om vooral ouderen in beweging te krijgen. Het aanbod vindt u ook op : tielbeweegt.nl

Wilt u meer weten over een van de onderwerpen van deze bijdrage, meer foto’s bekijken of wat uitgebreider terugkijken op 2019 in Tiel? Kijk dan in het archief van  https://detielenaar.nl/ U kunt zoeken op trefwoord maar ook per maand om gericht terug te bladeren. Wilt u reageren op deze of een andere bijdrage? Dat kan op onze site twitter en facebook pagina. U kunt zich daar ook opgeven als volger. Dan wordt u geattendeerd op iedere nieuwe bijdrage. Liken en delen van onze bijdragen wordt bijzonder op prijs gesteld.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights