Avri stelt tarieven voor 2020 vast

De kosten voor het verwijderen van afval gaan omhoog. Het Algemeen Bestuur, dat zijn de wethouders van de gemeenten waar Avri de afvalverwijdering voor uitvoert, had de keuze uit zes varianten. Het bestuur koos voor een variant waarbij zowel het basistarief als de variabele tarieven in prijs verhoogd worden.

De nieuwe tarieven

Het basistarief wordt van 169 euro in 2019, 211 euro in 2020 per jaar en het tarief voor restafval per zakje van 30 liter 1,20. Dit was 1,00 euro. Een aanbieding van restafval in de hoogbouw gaat van 0,80 naar 0,96 euro. De prijzen voor een container stijgen naar 5,60 (klein) en 9,60 groot. Deze waren 4,67 en 8 euro. Inwoners van Tiel betalen daarnaast een extra bijdrage voor het verwijderen van zwerfafval en het legen van de openbare prullenbakken, in 2019 10,13 euro.

Hogere kosten en minder inkomsten

De prijsstijging is nodig omdat Avri te maken heeft met hogere kosten voor arbeid en inkoop van goederen. Daarnaast zijn de verwerkingskosten door derden flink gestegen en zijn de opbrengsten uit recycling door de lagere grondstof prijzen juist gedaald. Daar komt bij dat een klein aantal huishoudens de Avri op hoge kosten jaagt door restafval in de papier of in de plastic container mee te geven of restafval te dumpen in de openbare ruimte of in openbare afvalbakken wringt. Daarmee duperen zij niet alleen zichzelf maar ook het overgrote deel van de inwoners, die zich wel aan de regels houden.

Standpunt wethouder Groen

Wethouder Groen had de variabele tarieven liever gelijk gehouden. Vooraf hadden de verschillende fracties van de gemeenteraad de wethouder ieder afzonderlijk geadviseerd over hun voorkeurskeuze. Die adviezen waren flink verdeeld maar de meeste voorkeur kreeg een variant waarbij de prijs per aanbieding van restafval gelijk zou blijven. Dus pleitte de wethouder voor deze variant. Hij kreeg hier echter geen steun voor van zijn collega-bestuurders. Groen: ”Ik ben bang dat door een verhoging van het tarief er nog meer restafval gedumpt wordt in de openbare ruimte”. Die angst werd gedeeld maar leidde niet tot een andere tariefopbouw.

Onderzoek naar verlaging variabele kosten en mogelijkheden tot afvalscheiding achteraf

Wethouder Groen bracht nog twee punten in die de gemeenteraad hem meegegeven had. Dat was een onderzoek naar de mogelijkheid van scheiding van afval achteraf en informatie over de variabele kosten van Avri en hoe deze te verminderen zijn. Beide punten werden door de vergadering overgenomen.

Er komt eerst een beperkt onderzoek naar de mogelijkheden van afvalscheiding achteraf. Wanneer dit zinvol lijkt wordt dit gevolgd door een verdergaand onderzoek naar een mogelijke invoering.

Wat betreft de variabele kosten werd de wethouder op zijn wenken bediend. Tijdens de vergadering presenteerde de financiële staf een helder overzicht van de variabele kosten waarop gestuurd kan worden. Het was een hele rij, waar ook nog een onderzoek naar de kosten van overhead bij Avri aan toegevoegd wordt. Volgend jaar bekijkt het bestuur of er op de verschillende kostenposten bezuinigd kan worden.

Avri is van plan om te starten met het controleren van de containerinhoud voordat die geledigd wordt. Dit om verkeerd gebruik te stoppen. Groen pleitte er voor om daarnaast veel meer werk te maken van voorlichting om het dumpen of verkeerd meegeven van afval tegen te gaan. Met deze suggestie gaat de afdeling voorlichting van Avri aan de slag.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights