AVGN viert 40 jarig jubileum, KO voor Keijzer en Otten

Donderdag 8 augustus was het veertig jaar geleden dat in Tiel een afdeling van de AVGN (Algemene Vereniging Gehandicapten Nederland) werd opgericht. Dat robijnen jubileum mocht niet zo maar passeren. Daarom organiseerde het bestuur op de jubileumdag een feestelijke en druk bezochte receptie. Riet de Keijzer en Rien Otten werden daarbij extra in het zonnetje gezet. Zij ontvingen een Koninklijke Onderscheiding voor hun jarenlange inzet voor de vereniging.

Bestuur

De afdeling Tiel is een zelfstandige vereniging die samen met 474 andere organisaties aangesloten is bij de landelijke zorgkoepel ‘Zorgbelang Inclusief’. De naam wekt de indruk dat de vereniging vooral actief is voor Tielenaren. Maar dat is niet het geval. Voorzitter Kerpentier: “Je kunt ruwweg zeggen dat we voor de hele regio Rivierenland actief zijn. Onze leden wonen niet alleen in Tiel maar komen uit de hele West-Betuwe, de Bommelerwaard en het Land van Maas en Waal. Onze achttien vrijwilligers doen al hun werk gratis. Daarom kunnen we de jaarlijkse contributie laag houden. Die is nu zestien euro per jaar en voor een echtpaar of samenwonenden 30 euro.” Voor die contributie kunnen leden voor een symbolisch bedrag hun belastingaangifte deskundig laten verzorgen, helpen we bij het vinden van de weg in het woud van sociale voorzieningen en het aanvragen van uitkeringen en voorzieningen. Kerpentier: “Voor sommige leden is dat alleen al een reden om lid te worden. Maar we besteden naast belangenbehartiging voor gehandicapten, chronisch zieken en al degenen die een AAW, WAO, AOW of een andere uitkering genieten ook veel aandacht aan ontspanning en ontmoeting. In ons verenigingsgebouw, een voormalige kleuterschool, in de bloemenbuurt aan de Scheeringlaan hebben we tal van activiteiten. In de omliggende tuin hebben we vier Jeu de Boule banen waar druk gebruik van wordt gemaakt. In het gebouw staat een biljart, organiseren we kaartavonden, kunnen de leden sjoelen, doen we aan stijldansen , bloemschikken en vieren we samen Kerst, het einde van de zomer en organiseren we ieder jaar een mooie busreis. Voor iedereen is er wel een aansprekende activiteit. Voor veel leden is het elkaar ontmoeten en de gezelligheid een reden om naar het clubgebouw te komen. Daarvoor hebben we onder meer onze koffieochtenden op maandag, woensdag en donderdag. Onze inkomsten bestaan uit de contributie en barinkomsten. Daarnaast ontvangen we een kleine subsidie van de gemeente Tiel. Ook van het Oud Burger Mannen- en Vrouwenhuis krijgen we ieder jaar subsidie en kunnen we terecht voor bijdragen voor bijzondere activiteiten.” Dat de vereniging in een behoefte voorziet blijkt wel uit het ledental. Kort na de oprichting waren er al 400 leden en dat aantal is al die veertig jaar nauwelijks veranderd.

Vrijwilligers

Zoals vrijwel iedere vereniging draait de vereniging op vrijwilligers. Op dit moment zorgen achttien leden er voor dat de vereniging zijn vele diensten en activiteiten kan blijven aanbieden. Twee van hen, Riet de Keijzer en Rien Otten werden tijdens de jubileumreceptie door wethouder Marcel Melissen verrast met een Koninklijke onderscheiding. Beiden werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Riet de Keijzer is sinds 1996 actief als vrijwilligster. Zij begon haar bijdrage aan de vereniging als medewerkster huishoudelijke dienst en werd na twee jaar bestuurslid. Zij heeft op heel veel fronten veel werk verricht voor de vereniging. Leuk voor Riet was dat een uitgebreide groep familieleden vlak voor de uitreiking de zaal binnenkwam en haar verraste met bloemen en een fraai cadeau.

Rien Otten is een andere steunpilaar van de vereniging. Hij is al twintig jaar de sociale raadsman van de vereniging. Hij is de deskundige vraagbaak voor het aanvragen en verzorgen van belastingaangiftes, aanvragen huur- en zorgtoeslag, een persoonsgebonden budget, rolstoel of ander hulpmiddel en wijst de leden de weg in het woud van voorzieningen en organisaties op sociaal-maatschappelijk gebied. Veel van die adviezen worden in het verenigingsgebouw gegeven maar als dat noodzakelijk is, gaat Rien ook bij de leden thuis op bezoek. Los daarvan is hij een van de vele vrijwilligers die altijd een handje helpt bij de bijeenkomsten van de vereniging. Wethouder Melissen memoreerde ook nog de heldendaad die Otten verrichtte op 8 januari 1980 bij een brand in een pand aan de Tolhuisstraat. Hij wist dat er gasflessen in het pand opgeslagen waren en kon ze nog net op tijd bijna allemaal naar een veilige plaats brengen. Hij behoedde daarmee de stad voor een grote ramp. Hij kon helaas niet voorkomen dat de laatste achtergebleven flessen ontploften waardoor drie brandweerlieden gewond raakten en brandweercommandant Cees Wijnstekers zijn arm verloor.

Het bestuur is blij met de hulp van Rien en Riet en de 16 andere vrijwilligers die samen alle activiteiten, verzorgen en het gebouw onderhouden. Een van hen is Sofia Reuvers. Zij zorgt voor de koffie en de drankjes tijdens de bijeenkomsten. Sofia: “Het is mooi en dankbaar werk. Ik doe het graag. We hebben een leuk team en je bent er zelf ook even uit.”

Biljarten

Tijdens de receptie ontmoeten we ook Marinus van de Broek en Sjaak de Leeuw. Marinus is lid en Sjaak wedstrijdleider van de biljartclub. Biljarten is een uitstervende sport. Jongeren hebben er vrijwel geen belangstelling meer voor. Jammer vinden de beide heren. In Tiel zijn er de laatste jaren veel biljarts verdwenen. De resterende zijn op de vingers van een hand te tellen. Bij AVGN is van een afnemende belangstelling weinig te merken. Marinus het is een fijne locatie waar we iedere week met zo’n 10 mensen samenkomen om een balletje te schieten. Over het jaar verdeeld hebben we verschillende activiteiten. Ik zou dit niet willen missen.

Marinus is niet de enige. Veel leden zien uit naar de activiteiten van de AGVN, waar zij leeftijdgenoten of lotgenoten ontmoeten en een gezellig en warm onthaal vinden.

Meer info: avgntiel.nl

 

Wat foto’s uit het verleden;

Heropening 6 september 2002

Kaarten in 2002 en 2004

Handwerkgroep oktober 2007

januari 2009: Huldiging bij ‘Tielenaar van het Jaar’ in de categorie Collectief: De AVGN

maart 2017

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights