Overdracht veerdienst Tiel-Wamel en Pomona aan ODV Maritiem

Woensdag 10 juli was de officiële overdracht van de exploitatie van de veerdienst Tiel-Wamel aan ODV Maritiem BV. Op de veerpont Pomona overhandigde wethouder Frank Groen symbolisch de sleutels van de veerpont aan de directeur van ODV Arno Hoorweg in bijzijn van oa wethouder Ans Mol-van de Camp van West Maas en Waal. Voor de 3 aanwezige stuurlieden waren er bloemen.

Video:

Fotoserie onder de tekst

Begin dit jaar startte de gemeente een aanbestedingsprocedure voor de veerdienst Tiel-Wamel. Het college heeft besloten dat ODV Maritiem BV uit Zwijndrecht de veerdienst voor de komende tien jaar verzorgt. De vaartijden en het tarief blijven zoals de gemeente die heeft vastgesteld. Wel mag ODV Maritiem de tarieven jaarlijks indexeren, zoals ook in het openbaar vervoer gebeurt.

De gemeente betaalt ODV Maritiem hiervoor ieder jaar € 163.965,= (indexering vanaf 2021). Dit is ongeveer gelijk aan het bedrag dat de gemeente ieder jaar tekort kwam op de exploitatie. ODV Maritiem koopt de Pomona voor € 500.000,-. Dit heeft als voordeel dat de gemeente geen kapitaallasten meer hoeft af te schrijven op de begroting. Ook reparatiekosten en de inzet van een vervangende boot zijn voor rekening van ODV Maritiem.

Voor de historie van de veerdienst zie ook de bijdrage van Huub van Heiningen uit 2015: https://detielenaar.nl/historie/2015/09/de-oude-gierpont/

Pomona gedoopt:  https://detielenaar.nl/nieuws/2015/10/voetveer-pomona-gedoopt/

Pomona bouwen:  https://www.youtube.com/watch?v=K12GTaiUwfE

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights