Verslag van de LHBTI-conferentie in Tiel

Het gaat wat beter, maar er is nog veel te doen om discriminatie van LHBTI-ers (lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en mensen met een intersekse-conditie) uit te bannen en gemeenten kunnen daar veel aan bijdragen. Via een uitwisseling van ervaringen en ideeën kun je elkaar als gemeenten helpen om een doelgericht beleid te voeren. Publiciteit is daarbij belangrijk. Dat waren de belangrijkste conclusies van de LHBTI-conferentie die op donderdag 6 juni in de Tielse raadszaal gehouden werd. De Tielenaar draagt graag een steentje bij aan deze publiciteit.

Voor bestuurders, ambtelijke medewerkers van de provincie en de gemeenten in de Regio Rivierenland, statenleden en raads- en commissieleden, vertegenwoordigers van onderwijs, kerken en welzijnsinstellingen en persoonlijk geïnteresseerden was het een welbestede ochtend. Informatie over de stand van zaken in Gelderland en Overijsel, persoonlijke getuigenissen ,een indrukwekkend verhaal over een meisje die jongen wilde zijn en veel ervaringskennis die uitgewisseld werd in inleidingen vormden de ingrediënten voor een boeiende bijeenkomst, waarbij de talrijke aanwezigen niet alleen overtuigd waren of werden van de noodzaak om zich in te zetten voor een nog betere acceptatie en vergroting van de veiligheid van medeburgers met een andere seksuele geaardheid.

Burgemeester Beenakker

Burgemeester Beenakker was tevreden met de grote opkomst. Hij benadrukte dat het heel belangrijk is dat in alle onderdelen van onze samenleving actief gewerkt wordt aan een gelijkwaardige acceptatie van iedereen. “Daar ligt niet alleen een taak voor de gemeenten maar ook voor onderwijsinstellingen, sportverenigingen, de kerken en andere organisaties”, betoogde de burgervader. Hij vertelde dat de gemeente Tiel al een actief beleid voert. Met trots noemde hij de Ien Dales prijs die in 2018 aan de Roze Soos in Tiel was toegekend.

Nieuwe coalitie van de provincie Gelderland gaat door met uitvoering LHBTI-beleid

Fijn om te horen was dat de nieuwe Coalitie van de Provincie Gelderland het tijdens de vorige coalitie ontwikkelde LHBTI-beleid continueert. Verantwoordelijk Gedeputeerde Peter van ’t Hoog (Christen-Unie), gaat zich sterk maken voor het continueren en de verdere uitbouw.

Stand van zaken m.b.t. positie en ervaringen van LHBTI-ers

Leon Heuzels van onderzoekbureau I&O research presenteerde tijdens de conferentie de belangrijkste resultaten van een samenlevingsonderzoek dat hij met collegea’s uitvoerde in opdracht van de provincies Overijsel en Gelderland naar het discriminatieklimaat, de acceptatie en de tolerantie van LHBTI-ers in deze provincie. In totaal werd hierbij aan bijna 5000 niet LHBTT_ers en bijna 600 LHBTI-ers de zelfde vragen voorgelegd.

Enkele belangrijke bevindingen

LHBTI-ers vinden vaker dat ze niet in een gezellige buurt wonen. Zij hebben ook minder contact met de buren en voelen zich minder thuis. Zij voelen zich ook vaker onveilig op straat, op school of op het werk. Positief is dat beide groepen geënquêteerden redelijk positief staan tegenover LHBTI-ers. De acceptatie van mensen met een andere huidskleur, een andere culturele achtergrond of vluchtelingen scoort wat lager.

Een belangrijke maar ook teleurstellende conclusie is LHBTI-ers veel vaker dan de niet-LHBTI-ers onderwerp zijn van roddels, uitgescholden of gepest en ongelijk behandeld, bedreigd worden en te maken krijgen met vernieling of bekladding van eigendommen of lichamelijk mishandeld worden.

De acceptatie van LHBTI-ers scoort lager binnen sterk gelovige gemeenschappen en de eigen familiekring. Opvallend is ook dat de acceptatie op het platteland lager is dan in een stedelijke woonomgeving.

Voorlichting, bijstand en advies is belangrijk om de positie van LHBTI-ers te verbeteren. Sportverenigingen, scholen en zorginstellingen kunnen op dit gebied betekenisvolle stappen zetten. Verder vinden de respondenten een laagdrempelige toegang voor bijstand en advies over pesten, uitsluiten en discriminatie belangrijk.

Indrukwekkend en waar gebeurd verhaal

De presentatie van Heuzels bestond uit een zakelijk gepresenteerde opsomming van onderzoeksresultaten. Verhalenvertelster Pauline Seebregts wist met haar waargebeurde verhaal over de ervaringen en de gevoelens van een meisje die jongen wilde zijn, duidelijk te maken hoe moeilijk de situatie voor veel individuele LHBTI-ers nog steeds is en hoe dit ingrijpt in het dagelijks leven. De zaal luisterde ademloos naar haar bijdrage en verschillende aanwezigen hadden moeite om hun tranen te bedwingen. Het zou mooi zijn en helpen bij de acceptatie en omgang – bedacht uw verslaggever – wanneer deze voordracht een veel groter publiek zou kunnen bereiken.

Overige onderdelen van het programma

De rest van het programma bestond uit: Een presentatie van wat de gemeenten Culemborg en Nijmegen doen op het terrein van acceptatie van LHBTI-ers, een ontwapende en persoonlijke getuigenis van een inwoner uit Culemborg en een aantal workshops waarin ideeën uitgewisseld werden en gezocht werd naar een werkbare aanpak om de positie van LHBTI-ers te verbeteren.

Tijdens de discussie bleek dat de vorig jaar gevoerde discussie over en het besluit om niet mee te doen aan de coming-outday en het niet hijsen van de regenboogvlag verschillende LHBTI-ers in de toenmalige gemeente Geldermalsen heel pijnlijk getroffen heeft.

Wethouder Ben Brink, die de conferentie afsloot, concludeerde dat de aanwezigen een goed georganiseerde en mooie ochtend beleefd hadden. “Tiel is nu anderhalf jaar bezig met een duidelijk inclusiebeleid. We hebben al flinke stappen gezet, maar er kan nog best een tandje bij. Ik sluit niet uit dat Tiel in navolging van de 53 andere Regenbooggemeenten, waaronder Culemborg, dit jaar ook Regenbooggemeente wordt. Hij riep op om deze conferentie in het Rivierengebied ieder jaar in steeds een andere gemeente te organiseren. “Wanneer alle gemeenten aan de beurt zijn geweest, is iedereen weer van harte welkom in Tiel,” aldus de wethouder.

Bijeenkomst 6 juni

Coming Out Day  11 oktober 2018

Coming Out Day regenboogloper 11 oktober 2017

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights