Gerechtsdienaar en Oranjeman Roel Knol overleden

Vrijdag 17 mei is Roel Knol, nadat hij enkele dagen eerder door een hersenbloeding was getroffen, overleden.

Roel Knol werd in 1930 geboren in Wanneperveen.

Hij begon zijn loopbaan bij de Koninklijke Marechaussee en trad in 1956 in dienst van de toenmalige gemeentepolitie in Tiel. Binnen en buiten het korps werd de aimabele man gewaardeerd. Roel was als politieman geen bonnenschrijver maar koos liever voor een vermanend woord of een waarschuwing. Al snel verwierf hij een grondige kennis van de gemeente en kende hij vrijwel iedere Tielenaar niet alleen bij zijn of haar naam maar ook ieders achtergrond. Hij stond bekend om zijn fotografisch geheugen. Na jarenlange ‘straatdienst’, waarbij de fiets een handje hielp om veel te zien en met de inwoners in gesprek te komen, ging hij meer specialistische taken en projecten uitvoeren. Zo stond hij aan de wieg van de nieuw opgerichte afdeling voorlichting en was hij vanuit het politiekorps de coördinator van het lokale politie-woonwagenwerk. Na zijn pensionering werkte hij nog een aantal jaren als gastdocent aan de bestuursscholen van Velp en Tilburg.

Zijn maatschappelijke betrokkenheid blijkt uit zijn werk voor de Oranjevereniging en het 4- en 5-Mei Comité. Knol had veel respect voor het Oranjehuis en vond ook dat de herinneringen aan de Tweede Wereld Oorlog bij niemand uit het geheugen mochten verdwijnen. Zestig jaar lang zetten hij zich daarvoor via bestuursfuncties in voor de Oranjevereniging en de 4- 5 mei comités.

Voor zijn verdienste op dit terrein werd hij in 1999 benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau. Eerder was hem bij zijn afscheid in oktober 1988 als politieman voor zijn prestaties binnen het korps de eremedaille in zilver van diezelfde orde toegekend. Opgespeld tijdens de afscheidsreceptie in Agnietenhof door loco burgemeester Henk van den Burg.

 

 

 

 

 

Tijdens zijn afscheid als bestuurslid van de Oranjevereniging in december 2006 ontving hij de erepenning van de Stad Tiel uit handen van burgemeester de Vreeze.

 

 

 

 

Bij zijn afscheid van het 4-Mei Comité in februari 2017 werd hij door burgemeester Hans Beenakker in het zonnetje gezet en ontving hij de zilveren Flipspeld van de gemeente Tiel.

Roel Knol is 88 jaar geworden.

Er is gelegenheid tot condoleren en afscheid te nemen op vrijdag 24 mei vanaf 13.00 in de Maaszaal van het Van der Valk Hotel Tiel. Aansluitend zal aldaar om 13.30 uur de afscheidsplechtigheid plaats vinden. Na afloop is er van 15.30 tot 16.30 gelegenheid tot condoleren in de Maaszaal van Van der Valk Hotel Tiel

Viering 100 jaar bestaan Oranjevereniging in 2009

Samen met mevrouw Kool bij 90 jr bestaan Oranjevereniging.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights