Van Armoede naar Beter

Tiel heeft naar verhouding veel bijstandsgerechtigden. Veel van hen maar ook ook anderen met een wat hoger besteedbaar inkomen hebben forse geldproblemen. Sinds vorig jaar besteedt de afdeling Werk en Inkomen in samenwerking met o.a. de Rabobank al veel meer aandacht aan mensen met problematische schulden. Daar komt nu het armoedepact, een samenwerkverband van meer dan 50 maatschappelijke organisaties bij. Onder het motto van Armoede naar Beter slaan de organisaties de handen ineen om mensen met problematische schulden met raad en daad bij te staan. Dinsdag 16 april werd tijdens een feestelijke bijeenkomst in de raadszaal van Tiel door meer dan vijftig organisaties het overeengekomen armoedepact ondertekend.

Wethouder Kreuk was blij met de enorme opkomst: “Goed dat jullie er allemaal zijn. Er zitten in Tiel relatief veel mensen in de bijstand, waarvan velen moeite hebben om aan hun financiële verplichtingen te voldoen. Schulden bezorgen je niet alleen kopzorgen maar hebben een neerslag op alle leefgebieden. Denk daarbij aan gevolgen op het gebied van onder meer gezondheid, depressies, isolement, de structuur in je leven en vermindering van participatie in de samenleving en deelname aan het arbeidsproces. Het is daarom belangrijk dat we de handen ineen slaan om problematische schulden terug te dringen en het ontstaan te voorkomen.“

Het armoedepact

Het is moeilijk voor te stellen maar er zijn in Tiel meer dan vijftig organisaties die op de een of andere wijze te maken hebben met mensen met geldproblemen en daar in de vorm van advies of hulp iets aan willen en kunnen doen. Ieder heeft zijn eigen aanpak, deskundigheid en mogelijkheden. Probleem was dat die organisaties vaak niet op de hoogte zijn van elkaars bestaan en wat zij kunnen bijdragen aan de schuldproblematiek. Door het gesloten pact zal die onwetendheid verdwijnen. Iedere organisatie heeft in enkele zinnen opgeschreven wat zij kunnen doen voor mensen met geldproblemen en hoe zij bereikbaar zijn. Samen vormen die kleine stukjes tekst per organisatie een mooie sociale kaart van een flink deel van de organisaties die op enigerlei wijze in Tiel maatschappelijk actief zijn. Twee keer per jaar zullen de organisaties samenkomen om ervaringen te delen en nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden bespreken. Ook via een nieuwsbrief krijgen de organisaties periodiek informatie over nieuwe ontwikkelingen en op het gebied van schuldhulpverlening en informatie over ontwikkelingen binnen de deelnemende organisaties.

Logo

Het samenwerkingsverband moet duidelijk herkenbaar zijn. Daarvoor is een passend logo een vereiste. Leerlingen van het ROC Rivor gingen aan de slag. Uit drie inzendingen werd het beeldmerk gekozen.

Communicatieadviseur van de gemeente Tiel Nanny Roelen leidde de bijeenkomst op een voortreffelijke manier. Uit drie korte gesprekjes met de vertegenwoordigers van deelnemende organisaties concludeerden wij dat er duidelijk behoefte is aan een armoedepact en dat er voor mensen met geldproblemen op het gebied van advies, begeleiding en materiële hulp meer mogelijk is dan men vaak weet.

Verhalenverteller Eric Borrias illustreerde met een prachtig verhaal nog eens hoe mensen vaak in problematische schulden raken en hoe dit hun leven beïnvloedt. Daarna zetten alle organisaties hun handtekening onder het pact.

Naast hulp en advies bieden aan mensen met problematische schulden is het voorkomen van problematische schulden een tweede belangrijk doel van de organisaties die samen het armoedepact vormen.

 

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights