Opening Toeristisch Seizoen 2019

Vrijdag 15 maart is het toeristisch seizoen 2019 geopend. Het Regionaal Bureau voor Toerisme Rivierenland maakt daar ieder jaar een feestje van voor recreatieondernemers, bestuurders en vertegenwoordigers van organisaties die betrokken zijn bij het beleid rond recreatie. Ook de Tielenaar was er bij. In een attractief programma wordt teruggekeken op het achterliggende jaar, worden nieuwe ontwikkelingen gedeeld en de Toerisme Award Rivierenland uitgereikt. Dit jaar vond de jaarlijkse informatie- en netwerkbijeenkomst plaats bij Molen De Zwaluw in Kesteren.

Streeckerij de Betuwe

Streeckerij De Betuwe wordt de naam van het fruitbelevingspark dat Aart Blom bezig is te ontwikkelen op een weiland bij zijn boomgaard d’n Kerkewaerdt aan de Lingedijk in Wadenoijen. Sinds de presentatie in november 2018 is er hard gewerkt aan de uitwerking van de plannen en zijn de omwonenden geïnformeerd. Op dit moment wordt er bij de Gemeenschappelijke Uitvoeringsdienst gestudeerd op de aanvraag om het bestemmingsplan te wijzigen. Aan de medewerking van de gemeente zal het niet liggen. In de toeristische sector worden de plannen van Blom gewaardeerd. Er is in het Rivierengebied grote behoefte aan een ´all/weather´attractie. Naar verwachting zal nog dit jaar het bestemmingsplan aangepast worden en kan volgend jaar met de bouw begonnen worden.

Regionaal investeringsfonds blijkt schot in de roos.

Alle regiogemeenten stoppen ieder jaar 3 euro per inwoner in het regionaal investeringsfonds. (Startende) ondernemers kunnen van het regiobestuur daaruit een subsidie ontvangen voor projecten die als kansrijk worden beoordeeld en die een relatie hebben met een van de drie economische speerpunten van de regio. De regeling is een succes, in de twee jaar dat het fonds bestaat hebben ondernemers 137 plannen ingediend waarvan er 66 gehonoreerd zijn. De regionale subsidie blijkt in de praktijk voor andere subsidieverleners en geldverstrekkers om over de brug te komen. Een mooi voorbeeld is de paddleclub ‘De supsupclub’ in Heukelem. Daar kun je met een groot surfboard en een lange paddle in je hand suppen op de Linge. Dankzij een bijdrage uit het investeringsfonds kunnen recreanten nu ook op de Linge deze razend populaire en snelgroeiende sport beoefenen. Portefeuillehouder Recreatie en Toerisme van Fruitdelta, Jan de Boer interviewde de tevreden initiatiefnemer en vertelde dat voor 2019 nieuwe subsidieverzoeken kunnen worden ingediend.

Toerisme steeds belangrijker

Bea Schouten, de gedeputeerde van de provincie, kwam met mooie cijfers over de groei van het toerisme in het Rivierengebied. Tussen 2016 en 2018 brachten 117 duizend mensen hun vakantie door in Rivierenland. In totaal telden we 336.000 overnachtingen en jaarlijks wordt er vele honderden miljoenen uitgeven aan vakantiegangers, de meer dan een miljoen dagjesmensen en de eigen inwoners aan recreatie. De provincie vindt de verdere ontwikkeling van het toerisme heel belangrijk. We gaan geld beschikbaar stellen om meer Duitsers en Belgen te verleiden om naar het gebied te komen. Ook verschillende projecten en evenementen in het gebied kunnen een subsidie tegemoet zien. Op dit moment is het toerisme al goed voor 5 % van alle banen in het gebied. Dus het is een economische factor van betekenis. Het is terecht een van de drie speerpunten van de regio. “

De Toerisme Award

Tijdens het netwerkevenement reikte de voorzitter van het speerpuntenberaad Toerisme, Jan de Boer, de Toerisme Award 2019 uit. Winnaar was Floor Feters met echtgenote van het Nationaal Fruitpark in Ochten. Het echtpaar Peters werd geprezen om de manier waarop zij gastvrijheid en persoonlijke benadering van hun gasten combineren met het zien en benutten van nieuwe kansen. Een goed voorbeeld is de komst van het nieuwe Fruitpark Hotel & Spa in 2019, een verrijking van het toeristische aanbod.

Regionaal Bureau Toerisme bestaat 15 jaar

Voorzitter van de Raad van Toezicht Thomas Steenkamp stond stil bij het vijftienjarig bestaan van het bureau. Hij toonde zich trots op de medewerkers die onder leiding van directeur Richard de bruin met beperkte menskracht en middelen veel gepresteerd hebben. Steenkamp pleitte ook voor meer samenwerking en afstemming tussen het RBT en Fruitdelta. “Samen kunnen we meer”.

RBT gaat grens over

Iedereen in Nederland kent de slogan “Gelderland levert u mooie streken”. Een campagne waar ook het toeristisch gebied wel bij gevaren is. In 2020 gaat het RBT zich vol inzetten om meer Vlamingen en Duitsers naar het gebied te krijgen. Het bureau gaat hierbij nauw samenwerken met omliggende regio’s. Tijdens de openingsmiddag toonde Richard de Bruin met trots de eerste conceptbeelden van ‘Visit Heart of Holland’. Daarmee willen we de harten van de buitenlandse toerist veroveren. De campagne past goed in het beleid van verschillende gemeenten en attracties in de Randstad om het toerisme nog meer te spreiden over het land.

Tijdens de openingsmiddag spreken we ook wethouder Carla Kreuk. Zij heeft recreatie en toerisme in haar portefeuille en is lid van het Algemeen bestuur van Fruitdelta. De wethouder bezocht begin maart samen met collega’s van andere gemeenten, gedeputeerde Bea Schouten en vertegenwoordigers van de toeristen branche de Internationale Toerismebeurs in Berlijn. Toeristisch Gelderland had daar een ruime plaats binnen de Nederlandse inzending. Carla: “We hebben daar alvast een begin gemaakt met de campagne om meer Duitsers naar onze regio te halen. Ik heb er veel gezien en ideeën opgedaan. Niet alleen op de beurs maar ook daarbuiten hebben we veel gezien waar ik mijn voordeel mee kan doen. Belangrijk voor mij was ook de onderlinge kennismaking en ideeënuitwisseling in de bus en tijdens de excursies met andere bestuurders en recreatiemensen. Die nieuwe relaties zullen zeker van pas komen.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights