Groene kerken planten klimaatboom

In Amsterdam werd op zondag 10 maart een grote landelijke klimaatdemonstratie gehouden. Niet iedereen die het klimaat lief is, was in staat daar naar toe te gaan. Daarom organiseerden de Groene Kerken in Tiel een eigen actie. Met gezangen, een overweging, gebed en het planten van een klimaatboom gaven de protestante en katholieke kerken samen uiting aan hun zorg over de ontwikkeling van het natuurlijke milieu en klimaat en wilden ze steun betuigen aan het doel van de massale klimaatmars die even later in de hoofdstad zou starten.

Kyrieleis, heb medelijden

De schepping klaagt, de aarde huilt

Akkers en weiden: straks woestijnen

Het voedselschaars, de grond vervuild

Hierboven staat het eerste couplet van een van de liederen die de zestig kerkgangers, die regen en storm getrotseerd hadden, samen onder leiding van Reinier de Wit in de Dominicuskerk zongen. Na een welkomswoord door Mieke van de Besselaar hield emerituspastor Aad van Dijk een overweging, waaruit we enkele zinnen overnemen.

“Er zijn veel ongelovigen in de wereld wanneer het om het klimaat gaat. Ik schat in dat u en ik geen klimaatsceptici zijn, maar eerder mensen met liefde voor deze aarde. Over God moet je twijfelen bij alles wat je zegt, je praat boven je macht. Maar over het klimaat ligt dat anders. Daar mag je best omwille van de mensen die na ons komen je gezond verstand gebruiken. We kunnen toch niet anders concluderen dat de mens een geweldige invloed heeft op het klimaat en hoe het er in onze wereld aan toegaat. We kunnen niet zeggen na ons de zondvloed! Het klimaat beïnvloedt niet alleen het leven van de mens maar heel de aarde waaronder ook planten en dieren. De boom die we vandaag planten is een signaal dat we de aarde niet willen laten verzuipen, maar willen strijden voor het behoud ervan.

Tijdens de bijeenkomst werd in de kleine tuin tussen de kerk en de pastorie de klimaatboom geplant.

Groene kerken

Op de kerkgebouwen van de Protestantse Gemeente en de Rooms-katholieke Dominicuskerk in Tiel prijkt het bordje ‘Groene Kerk’. Beide kerken zijn aangesloten bij de landelijke organisatie Groene Kerken. Het is een organisatie waar honderden kerken, moskeeën en synagogen lid van zijn. Opzet is het stimuleren dat kerken duurzamer en groener worden en actief aan de slag gaan met duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en het vergroenen van de eigen gemeenschap. Beide kerken kopen duurzaam in, proberen zuinig om te gaan met energie, steunen de stadsmoestuin de Franciscushof. luidden vorig jaar op de wereldklimaatdag de noodklok en doen veel aan sociaal-maatschappelijke ondersteuning waaronder het in stand houden van het inloophuis.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights