Nieuws van en over de gemeente Tiel: editie 23 januari 2019

Herdenkingsmonument KNIL militairen

Vorig jaar is vanuit de Molukse gemeenschap in Tiel het initiatief genomen om te komen tot een

herinneringsmonument voor de KNIL militairen (Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger). Hiervoor zijn vanuit de Molukse gemeenschap 6 ideeën aangedragen en aan het college aangeboden met de vraag het meest passende idee te kiezen. Het college heeft er tijdens de wekelijkse vergadering van deze week niet een maar drie ideeën gekozen.

Er komt een gedenkplaat naast het oorlogsmonument bij de Sint Maartenskerk. Voortaan zal de burgemeester op 4 mei in zijn herdenkingstoespraak voor oorlogsslachtoffers en omgekomen militairen aandacht schenken aan de gebeurtenissen in voormalig Nederlands Indie.

Daarnaast komen er gedenkplaten bij de twee voormalige Molukse woonoorden Elzenpasch, aan de Burgemeester Meslaan

en Schutssluizen aan de Grotebrugse Grintweg waar nu de Eiklaan ligt. Hier woonden vanaf 1951 tot het gereed komen van de woningen die nu de Molukse wijk in Tiel-West vormen de gezinnen die de Tielse gemeenschap letterlijk en figuurlijk kleur gaven.

Tot slot komt er een informatieve wandelroute langs de ijkpunten van de na-oorlogse Molukse historie in Tiel.

Met deze keuze wil het college de erkenning van de gemeente voor de Molukse gemeenschap uitdrukken en bijdragen aan de historische kennis van de inwoners over hun woongemeente.

Wie meer wil weten over de interessante maar ook indrukwekkende geschiedenis van de Molukse gemeenschap in Tiel kan in de bibliotheek of het Regionaal Archief Rivierenland het boek Siapa Sangka bekijken. In het Openlucht Museum in Arnhem staat een barak, waar je kunt zien hoe deze nieuwe Tielenaren destijds gedurende 10 jaar in barakken moesten leven.

Stadsmakelaar

Vorig jaar stemde een meerderheid van de raad in met het voorstel om een stadsmakelaar in te schakelen om de lege winkelpanden in het centrum gevuld te krijgen. Daar werd toen 70.000 euro voor uitgetrokken. Het college heeft ontdekt dat er bij de provincie een aanvullende subsidiemogelijkheid is. Daardoor zal in totaal 120.000 euro beschikbaar komen. De komst van de makelaar lijkt meer dan nodig. Vorige week werd bekend dat de bekende modezaak De Blank aan de Groenmarkt zijn deuren sluit. Eerder werd bekend dat aan dit centrale punt van de binnenstad ook juwelier de Jongh, schoenenzaken Winants en Bovendeert hun deuren sluiten.

Tielse stadspromotor, Ronald van Vugt wethouder in Altena

Op 22 januari is Ronald van Vugt beëdigd als wethouder van de nieuwe gemeente Altena. Van Vugt trad in 2000 bij de gemeente Tiel is dienst als kabinetschef. Vanuit die functie coördineerde hij in 2009 de herinrichting van het Plein en werden zijn kwaliteiten op het gebied van stadspromotie en het begeleiden van de uitvoering van grote maar ook lastige projecten ontdekt. Het gevolg was dat hij naast zijn functie van kabinetschef tevens belast werd met de stadspromotie. Van Vugt woont in Woudrichem en was namens het CDA lid van de Provinciale Staten in de provincie Noord-Brabant. Bij de gemeenteraadsverkiezing van de nieuwe fusiegemeente Altena die ontstaan is uit een samengaan van de gemeenten Woudrichem, Aalburg en Werkendam was hij lijsttrekker voor het CDA. De Tielenaar wenst Ronald veel succes in deze nieuwe functie.

Voorlopig nog geen integraal kindcentrum in Passewaaij

Het valt niet mee om publieke voorzieningen in de wijk Passewaaij te realiseren. Jarenlang is er gesproken over een multifunctioneel centrum waar onder meer een wijkcentrum, een dependance van het Eerstelijnscentrum, een tandartsenpraktijk een sporthal en een sportschool in zou komen. Uiteindelijk belandde het plan in de prullenbak. Als pleister op de wonde is vervolgens besloten om in de wijk in combinatie met een nieuw gebouw voor de basisschool De Bataaf een Integraal Kindcentrum te bouwen. Naast de school zou daar volgens het plan ruimte komen voor kinder- en naschoolse opvang, een soort wijkcentrum voor kinderen. Eind dit jaar of begin volgend jaar had het gebouw klaar moeten zijn. Dat gaat niet lukken. Er blijkt geen aannemer te vinden die het gewenste gebouw voor het vastgestelde budget wil bouwen.

Het is niet de eerste keer dat de gemeente Tiel geconfronteerd wordt met de snel stijgende bouwprijzen. Eerder gebeurde dit bij de Mavo, het Lingecollege, de Waalkade en het zwembad. Het is een probleem dat overal speelt. Aannemers werkten door gebrek aan opdrachten enkele jaren geleden nog vrijwel tegen kostprijs. Nu is er werk genoeg en worden zij geconfronteerd met fors gestegen materiaalkosten en gebrek aan personeel waardoor de loonkosten vooral van de noodzakelijke ZZP-ers enorm gestegen zijn. Het gevolg is dat architecten opnieuw met een ontworpen gebouw aan de slag moeten om het goedkoper te kunnen bouwen, dat de gemeenten het budget verhogen of dat de bouw helemaal niet doorgaat. Het Tielse college gaat op zoek naar wegen om de bouw van het kindcentrum –zij het met de nodige vertraging – toch door te laten gaan.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights