Tiel opnieuw veiliger

Wanneer je de kranten leest en Tv-programma´s als ´Opsporing Verzocht´ en ´Opgelicht´ volgt, krijg je de indruk dat onze leefomgeving steeds onveiliger wordt. Toch is dat niet het geval. De criminaliteit is in Nederland en ook in Tiel de afgelopen jaren flink gedaald. Dat was ook wel nodig, want Tiel nam op de misdaadladder van het AD een hoge positie in. Dat is aan het veranderen. Burgemeester Beenakker: ”Goed nieuws , maar we staan nog steeds veel te hoog op de misdaadladder. We stonden een paar jaar geleden op de derde plaats en nu op 21. In totaal zijn er 380 gemeenten. Daar kun je nog steeds niet trots op zijn.”

De gemeente heeft samen met de veiligheidsdiensten veel gedaan om de veiligheid te vergroten. Er is niet alleen veel tijd besteed aan handhaving en opsporing. Preventie kreeg veel aandacht. De activiteiten van het Veiligheidshuis, de voorlichting over het beter beveiligen van woningen, het stimuleren van Whats App groepen, de veilige wijkteams, een betere samenwerking tussen politie en gemeente en waarschuwingsacties van de politie hebben belangrijk bijgedragen aan een veiliger Tiel.

De relatief hoge plaats,die Tiel inneemt op de misdaadladder zo lezen we in het meerjarenprogramma veiligheid 2019 – 2022, komt met name door de samenstelling van de bevolking en het gemiddeld lage opleidingsniveau van de inwoners. Cijfers zeggen overigens niet alles. Zo kan de aangiftebereidheid dalen en kan een grote aandacht van de veiligheidsdiensten meer ongewenste situaties aan het licht brengen, die eerder niet bekend waren. Maar dat doet aan de trend niet veel af. Die is duidelijk omlaag.

Het totaal aantal aangiften daalde van 3625 in 2013 naar 1310 in de eerste 9 maanden van 2018. Het aantal woninginbraken daalde in die periode nog spectaculairder van 362 naar 63. .

Vanaf 2017 zijn er geen overvallen meer geweest en het aantal straatberovingen daalde van 19 in 2013 naar 2 in 2018. Ook het aantal meldingen van overlast door jeugdgroepen ging van 436 naar 153 fors omlaag. Andere dalingen waren vernielingen, diefstal uit motorvoertuigen, diefstal van fietsen en brandstichtingen. Meldingen van overlast door verwarde personen, burenruzies, drugshandel en diefstal van brommers en snorfietsen nam echter wat toe.

Een groeiend probleem was de laatste jaren ook de overlast door het sterk gegroeide aantal Oost-Europeanen in wijken en buurten. Ondertussen is daarvoor een plan van aanpak gemaakt, waarover wij al eerder berichtten.

De gemeente en de veiligheidsdiensten zullen vanaf 2019 extra aandacht schenken aan ondermijning¹) en georganiseerde criminaliteit, de verkeersonveiligheid in woonwijken, de overlast veroorzaakt door kwetsbare personen en het aanpakken van de problematiek veroorzaakt door het hoge aantal arbeidsmigranten uit Oost-Europa.

Naast handhaving zal er daarbij ook aandacht zijn voor preventie en zorg voor overtreders.

Deze maand werd besloten om de formatie van het politiedistrict De Waarden, ruwweg het gebied van Regio Rivierenland ten noorden van de Waal met 12 FTE’s (= volledige arbeidsplaatsen) uitgebreid zal worden. De totale sterkte komt daarmee van 185 op 201 FTE’s. Een enorm aantal denk je op het eerste gezicht. Maar wanneer je dan leest in het meerjaren veiligheidsplan wat de politie allemaal moet doen, dat ze zeven dagen per week en 24 uur per dag actief moeten zijn, hun schietvaardigheid en lichamelijke conditie op pijl moeten houden en dat verlof, vakantie en ziekteverzuim opgevangen moet worden, dan blijkt die uitbreiding meer dan nodig.

¹) Ondermijnende criminaliteit betekent grofweg de vermenging van de onderwereld en de bovenwereld. Het is een groeiend maatschappelijk probleem. Praktijkvoorbeelden zijn: De buurman die wiet verbouwt op zijn zolder waardoor brand kan ontstaan, mensenhandelaren die hun slachtoffers dwingen tot prostitutie, maar ook overlastgevende hangjongeren op een pleintje die ervoor zorgen dat omwonenden geen aangifte durven te doen.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights