Nieuws van en over de gemeente Tiel, editie 28 november 2018

Woningen op grond Christelijke MAVO en terrein postkantoor

De gemeente heeft een samenwerkings-, ontwikkelings- en exploitatieovereenkomst afgesloten voor twee bouwplannen.

Op het terrein van de vroegere Christelijke Ds. van ´t Hof MAVO aan de Medelsestraat komen 24 woningen. Het bestaande schoolgebouw zal verbouwd worden en plaats bieden aan negentien appartementen. Die appartementen zijn bedoeld voor ouderen met geheugenproblemen en / of behoefte aan andere zorg. Daarnaast komen op het schoolterrein zes nieuwbouw koopappartementen.

Het tweede bouwplan betreft de bouw van zeven appartementen op het terrein van het voormalig postkantoor aan de Chasseestraat .

Het zal nog wel even duren voordat er daadwerkelijk gebouwd wordt. Eerste stap is het aanpassen van het bestemmingsplan voor de beide locaties.

Tiel onderzoekt parkeren binnenstad

Vorig jaar is er in de binnenstad nogal wat veranderd op het gebied van parkeren. De parkeergarage ging open en in de avonduren is betaald parkeren ingevoerd. Ook zijn er kraskaarten geïntroduceerd voor het bezoek van de bewoners van de binnenstad. Via een vragenlijst op internet wil de gemeente er achter komen wat inwoners, bezoekers , ondernemers en werknemers vinden van het parkeren in de binnenstad. Mogelijk wordt het beleid op basis van de verzamelde informatie op onderdelen aangepast. De korte vragenlijst, die iedereen kan invullen staat op: https://enquete.toponderzoek.com/tiel. De vragenlijst is tot en met zondag 23 december beschikbaar. Ook zonder computer kunt u meedoen. Bel dan met 085 48 60 103. Hiervoor betaalt u zij de normale belkosten. Vergunninghouders, en ondernemers, bewoners en werknemers met een parkeervergunning voor de binnenstad krijgen binnenkort een persoonlijke uitnodiging met inlogcode voor het onderzoek. Op 1, 8 en 16 december lopen er ook enquêteurs in de binnenstad. Zij vragen bezoekers naar hun ervaringen met het parkeren.

Verder heeft het college tijdens de collegevergadering op 27 november besloten:

  • Het in Amsterdam gevestigde bureau LPBL gaat onderzoeken hoe de gemeente de uitgaven aan jeugdzorg, die al jaren zorgen voor enorme tegenvallers voor het gemeentelijk huishoudboekje, op een verantwoorde manier kan terugdringen. Het bureau heeft veel kennis van het onderwerp en ervaring met onderzoeken op dit terrein.
  • De gemeente gaat een braakliggend terrein op industrieterrein Bouwrijp maken en met een nieuwe weg ontsluiten. Doel is de grond daardoor makkelijker te kunnen verkopen en bedrijven aan te trekken. De kosten gaan hierbij voor de baat uit. De gemeente investeert 625.000 euro.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights