Starthandeling aanleg Spoorsingel in Tiel

Vrijdagmiddag 16 november vond de starthandeling plaats van het graven van de Spoorsingel Midden Tiel (fase 2) uit het programma Tiel Oost Mooier en Droger. Heemraad Mathieu Gremmen (waterschap), Wethouder Ben Brink (gemeente) en Regiodirecteur Johan Ter Horst (Heijmans) zetten symbolisch de eerste schop in de grond.

Video:

De bijeenkomst begon in het naastgelegen kantoor van Waterschap Rivierenland met een uitleg over werkzaamheden. Op het terrein aan de Peppellaan werd oa de boorlocatie bezocht. Hier wordt een duiker onder de spoorlijn doorgeboord. Er wordt nu volop gegraven en de werkzaamheden zijn eind februari 2019 gereed.

Tiel-Oost droger en mooier
In oktober is aannemer Heijmans in opdracht van Waterschap Rivierenland begonnen met de voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van de Spoorsingel. Deze Spoorsingel is de laatste fase en één van de grootste maatregelen uit het programma ‘Tiel-Oost droger en mooier’, dat de gemeente Tiel en Waterschap Rivierenland in 2010 met elkaar hebben opgezet. In het programma werken waterschap en gemeente samen met inwoners aan een aantrekkelijke en leefbare wijk, waarin ‘leven met water’ nu en in de toekomst werkelijkheid is.
De waterpartij loopt langs de Wilglaan / Peppellaan tussen de Grotebrugse Grintweg en Westroijensestraat.

Extra ruimte voor water
In een dicht bebouwd stedelijk gebied wordt meer dan een halve hectare water toegevoegd. Naast waterberging is er ook ruimte voor wandelen, spelen en natuur! Het ontwerp van de singel is samen met aanwonenden opgesteld. De Spoorsingel wordt middels een duiker aangesloten op het bestaande watersysteem door een verbinding met de vijver van het waterschapskantoor. Om een ruime en goed stromende verbinding te krijgen is de duiker onder de Laan van Westroyen nabij van der Valk vergroot. De singel loopt vanaf de Vijverberg / Zwaluwstraat, op Latenstein langs het Amsterdam-Rijnkanaal en het spoor en via Westroijen en de Hennepe naar de Doode Linge.

overzicht kaarten onderaan de foto’s

 

 

zie voor duiker Westroijen:  https://detielenaar.nl/nieuws/2018/10/werkzaamheden-tbv-duiker-laan-van-westroijen-tiel/

zie ook de gemeente pagina:  https://www.tiel.nl/inwoners/wateropgave-tiel-oost_3859/

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights