Kaasschaaf niet voldoende om huishoudboekje in Tiel kloppend te maken

Tiel heeft zijn begroting klaar. Door structurele en incidentele ingrepen is die voor het jaar 2019 sluitend. Voor de volgende jaren is dat niet het geval. Wethouder financiën Marcel Melissen: “Het gaat niet lukken om de grote gaten, die we nu voorzien voor de jaren 2020 en volgende jaren met kleine bezuinigingen te dichten. Met de raad gaan we serieus kijken hoe we zaken anders en goedkoper kunnen uitvoeren en / of welke taken we kunnen afstoten.”

De grote boosdoener in Tiel is de post jeugdzorg. Sinds 2016 zijn de uitgaven daarvoor ieder jaar enkele miljoenen hoger dan het ‘Haagse budget’. Het aantal jongeren dat gespecialiseerde jeugdzorg nodig heeft, ligt in Tiel procentueel aanzienlijk hoger dan in de omliggende gemeenten. Bovendien zijn een aantal hulptrajecten bijzonder prijzig. Een onderzoek door een externe deskundige partij moet duidelijk maken hoe dat komt en of er iets aan de hoge uitgaven te doen is. Om nieuwe tegenvallers op de kosten voor jeugdzorg uit te sluiten wordt hiervoor voor 2019 uit de gewone middelen 3 miljoen extra gereserveerd.

Maatregelen om begroting 2019 sluitend te maken

De vertraging in de bouw van het Lingecollege heeft ook een voordeel. De gemeente ontvangt wel de hiervoor verhoogde OZB inkomsten maar heeft in 2019 nog weinig uitgaven. Dat is een ‘meevaller’ van meer dan een half miljoen euro. Verder wordt 230.000 minder uitgetrokken voor het op orde brengen van de ambtelijke organisatie. Het opknappen van de Waalplaat wordt doorgeschoven naar 2020, terwijl het nieuwe zwembad en het afmaken van de rondweg om Passewaaij tot 2021 moeten wachten.

Verder moeten onder andere minder uitgaven voor Werkzaak bijna een half miljoen opleveren, wordt er niets of minder gestort in reservepotjes voor Agnietenhof en het onderhoud voor af te stoten scholen. Ook het inboeken van hogere inkomsten voor een aantal posten, die in 2018 te laag begroot werden, zorgen er voor dat het huishoudboekje op papier voor 2019 sluitend is.

Nieuwe uitgaven zijn in 2019 een bescheiden budget voor startersleningen van 6.000 euro, de aanschaf van een bemenste veegwagen voor de binnenstad en het inschakelen van een stadsmakelaar . Die moet de lege panden in de winkelstraten helpen vullen.

Inwoners en bedrijven hoeven in 2019 weinig meer te betalen aan gemeentelijke belastingen, leges en parkeerboetes. De meeste tarieven worden met het inflatiepercentage van 1,4 % verhoogd. De reclame belasting in de binnenstad wordt vanaf 2019 niet meer berekend op basis van de grootte van reclame-uitingen. Grondslag wordt de onroerende zaak belasting.

Kabel en leidingbeheerder Liander betwist de rechtmatigheid van eerder door de gemeente geheven precariorechten op gasleidingen en wil een later ingevoerde belasting op elektriciteitskabels niet betalen. In totaal gaat het om een totaal bedrag tot 2022 van ruim 15 miljoen euro. Wanneer de gemeente van de rechter gelijk krijgt, zou dat in een klap de financiële zorgen tot 2022 wegnemen. De uitslag van de lopende procedures is echter ongewis.

De begroting moet nog besproken en goedgekeurd worden door de gemeenteraad. Een meerderheid van de raad kan wijzigingen aanbrengen. Omdat de weerstandsreserve nu al rond het minimum schommelt, wordt wijzigen niet eenvoudig.

In deze bijdrage hebben wij uiteraard lang niet alle aspecten van de begroting kunnen behandelen. Voor de complete begroting (337 pagina’s) verwijzen wij u naar de site van de gemeente Tiel, internetadres: https://tiel.begroting-2019.nl

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights