Prins Bernhardsluizen gestremd om verzilting Westen tegen te gaan

Door de droogte en de lage waterstanden, komt zout water vanuit de zee steeds verder landinwaarts. Dit geeft nu ook problemen ten oosten van Rotterdam, bij de monding van de Lek bij Kinderdijk en de monding van de Hollandse IJssel bij Krimpen. Onder normale omstandigheden geeft het zoete water voldoende tegendruk, nu zijn er extra maatregelen nodig om de verzilting terug te dringen. Dat is belangrijk, om schade aan natuur en landbouw te voorkomen en de productie van drinkwater op peil te houden. We hebben daarom besloten meer water uit de Waal te laten inlopen.

Sterke stroming

Om dit voor elkaar te krijgen is de stuw bij Hagestein, dicht bij Nieuwegein, 20 centimeter verder opengezet. Normaal gaat daar acht kubieke meter water per seconde doorheen, dat zijn er nu dertig. Dit water komt via de Prins Bernhardsluizen in Tiel uit de Waal. Deze sluizen stonden al open, maar de extra watertoevoer veroorzaakt nu een dusdanig sterke stroming dat we uit veiligheidsoverwegingen de scheepvaart hebben moeten stremmen. De sluis staat open, maar de verkeerslichten staan op dubbel rood.

Tekst gaat door onder de video

Omvaren

De scheepvaart vanuit Duitsland richting Amsterdam en vice versa moet omvaren via de Neder-Rijn. De toegestane afmeting op de NederRijn is voor schepen 135 x 15 en voor duwstellen 186 x 11.45 mits boegbesturinginstallatie van voldoende vermogen. Grotere schepen zullen moeten omvaren via Rotterdam.

Verdringingsreeks

De maatregelen passen in de landelijk vastgestelde verdringingsreeks, die geldt bij droogte. Volgens de verdringingsreeks heeft het tegengaan van verzilting om schade aan natuur en landbouw te voorkomen en de productie van drinkwater op peil te houden, een hogere prioriteit dan het tegengaan van hinder voor de scheepvaart. Hoelang de sluizen gestremd blijven is niet bekend. Rijkswaterstaat meet de komende dagen de effecten van de maatregelen op de verzilting en bekijkt of er alternatieve maatregelen mogelijk zijn.

BLN-Schuttevaer is ‘verrast’ door het besluit van Rijkswaterstaat om de Prins Bernhardsluizen bij Tiel te stremmen en wil ‘meer duidelijkheid’.

De branchevereniging zegt in strijd met de afspraken niet vooraf geïnformeerd te zijn over die stap. De organisatie zegt dat de volledige stremming van de sluis zorgt voor flink omvaren via Driel of Krimpen en wachttijden bij de sluizen op de Nederrijn en bij Vreeswijk.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights