Aanleg rotonde Jonkheer P.A. Reuchlinlaan / Aardbeivlinder Passewaaij

Op de Reuchlinlaan ter hoogte van de Aardbeivlinder komt een rotonde. De aanleg is vooral in de zomervakantie, waardoor de overlast voor weggebruikers zo klein mogelijk is. Het werk is gestart op 16 juli en duurt tot 22 augustus 2018. Tijdens het werk zijn er omleidingsroutes naar en van de buurten 6 en 7 in Passewaaij.
De rotonde is een mini-rotonde. Dit betekent dat de rotonde kleiner is dan een standaard rotonde. Om archeologische redenen is alleen een kleinere rotonde mogelijk op deze plek. Ook deze rotonde is goed te berijden door verschillende voertuigen.

Omleidingen
Er zijn omleidingen. Náár de buurten 6 en 7 gaat de omleidingsroute over een tijdelijke éénrichting bouwweg via de Akelei en het gebied van het toekomstige IKC. Om de buurten 6 en 7 uit te rijden volgen automobilisten een tijdelijke éénrichtingsweg via de Reuchlinlaan.

Voorbereidende werkzaamheden
Op maandag 2 juli is de aannemer gestart met het voorbereidende werk. Zoals het aanleggen en herstellen van putten en het plaatsen van banden.

Vanuit bewoners en vanuit de wijkschouw Passewaaij ontving de gemeente signalen over verkeersonveilige situaties op de Jhr.P.A. Reuchlinlaan. Met name op het kruispunt Jhr. P.A. Reuchlinlaan – Aardbeivlinder. In toenemende mate wordt deze aansluiting gebruikt door de nieuwe bewoners van de wijk, vandaar dat pas nu deze klachten naar boven komen. De combinatie van het verhoogde gebruik van dit kruispunt en de hoge snelheid waarmee verkeer op de Jhr.P.A. Reuchlinlaan dit kruispunt passeert zorgt in ieder geval voor een hoge subjectieve onveiligheid en een verhoogd risico op ongevallen met ernstige afloop. Analyse en schouw van de situatie leert dat op dit deel van de Jhr.P.A. Reuchlinlaan inderdaad sprake is van zeer hoge rijsnelheden. Verkeerstellingen op locatie laten zien dat snelheden van 60-70 kilometer per uur eerder regel dan uitzondering zijn.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights