Tiel opent school voor migrantenkinderen

Door Walter Post op dinsdag 12 januari 2016, geplaatst in Nieuws. De school aan de Burg. Schullstraat in Tiel wordt voor migrantenkinderen.De school aan de Burg. Schullstraat in Tiel wordt voor migrantenkinderen.

TIEL Voor kinderen van statushouders en economische migranten komt er een aparte school in het schoolgebouw aan de Burg. Schullstraat in Tiel. B en W hebben besloten om voor kalenderjaar 2016 eenmalig 50.000 euro  uit het Onderwijsachterstandenbudget bij te dragen aan de realisatie en uitvoering van deze Tielse nieuwkomersklas basisonderwijs.

Verder heeft het college besloten om per nieuwkomerskind dat instroomt in de groepen 1 en 2 op een Tielse basisschool in het huidige kalenderjaar 2.500 euro beschikbaar te stellen voor de inzet van extra taalonderwijs. Het maximale budget is hiervoor 50.000 euro. Ook dit wordt bekostigd uit het Onderwijsachterstandenbudget.

Op dit moment worden de kinderen zo goed mogelijk binnen de groep waarin ze geplaatst zijn opgevangen. Door het toenemend aantal nieuwkomers is op de basisscholen de afgelopen periode de druk toegenomen. Met de aanname dat het aantal nieuwkomers de komende jaren zal stijgen hebben de schoolbesturen van het primair, speciaal en voorgezet onderwijs hun krachten gebundeld om een voltijds school voor deze kinderen te realiseren.  De klassen worden gehuisvest in het schoolgebouw aan de Burgemeester Schullstraat. Voor kinderen van migranten is er maximaal een jaar voltijds onderwijs voorzien. Steeds meer kinderen die geen Nederlands spreken worden op de basisscholen in Tiel aangemeld. Het gaat hierbij om kinderen van statushouders, evenals kinderen van economische migranten in Tiel.

Het is de bedoeling de kinderen zo snel mogelijk te laten instromen in regulier onderwijs. Het onderwijsprogramma is er op gericht om intensief en kwalitatief te werken aan een continu taalaanbod. Daarnaast wordt uiteraard ook aandacht besteed aan sociale competenties en welbevinden en aan rekenen. Wanneer de leerling over de gewenste taalvaardigheid beschikt vindt de overstap plaats naar een reguliere basisschool.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights