Camera’s in de stad

Door Huub van Heiningen op woensdag 20 januari 2016, geplaatst in Nieuws.

 Als de raad daarmee instemt komt er in de Tielse binnenstad een vooralsnog beperkt cameratoezicht. Ook op het publiek domein rond de winkelcentra kunnen camera’s worden geplaatst, maar het college van B&W meent dat de kosten daarvan dan voor de helft door de ondernemers moeten worden gedragen.

In de gemeenteraad is al vaak – doorgaans aan de hand van uitvoerige nota’s – gesproken over cameratoezicht in de binnenstad. In 2008 besloot de raad daartoe niet over te gaan en ook in 2011 toen daarop vanuit het publiek werd aangedrongen vond de raad dat de kosten van cameratoezicht niet zouden opwegen tegen het nut ervan. Sinds 2013 heeft de gemeente wel enkele mobiele camera’s die bij evenementen kunnen worden ingezet.

In de vergadering van de commissie Bestuur op 4 februari en daarna de raadsvergadering op 17 februari komt de kwestie opnieuw aan de orde. Daarvoor zijn opnieuw uitvoerige nota’s geproduceerd waarin wordt stilgestaan bij het practische nut en de juridische consequenties van cameratoezicht. (Die nota’s zijn te vinden op de site van de gemeente).

Er zijn een aantal scenario’s uitgewerkt en daaruit is door het college van B&W een voorlopige keuze gemaakt. Als die wordt gevolgd komen er twee camera’s op het Plein en een camera bij elke van de twee “toegangspoorten” van de binnenstad: de Zandwijkse poort en het begin van de Waterstraat bij de Burense poort. Ook bij het winkelcentrum Rauwenhof wil de gemeente camera’s plaatsen, maar het college is wel van mening dat de ondernemers de helft van de kosten moeten dragen.

Voorgesteld wordt te kiezen voor een systeem waarbij de camera’s kunnen worden uitgelezen in de meldkamer van de politie in Nijmegen. De kosten van dit scenario worden geraamd op 13.600 euro per jaar.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights