Kansen voor de binnenstad van Tiel

Door Huub van Heiningen op zaterdag 24 september 2016, geplaatst in Opinie. illegale borden etc. buiten de uitstalstrokenillegale borden etc. buiten de uitstalstroken

Geweldig dat we nu de raadsvergadering live kunnen volgen. Triest is dat daardoor in alle naaktheid blijkt hoezeer bij veel van onze volksvertegenwoordigers affiniteit met de binnenstad ver te zoeken is.

Heel opvallend was m.i. dat vooral de dames – van het grootste belang als het om kiezen van een winkelgebied gaat – Haarlem, Den Bosch of Maastricht noemden als voorbeeld van een aantrekkelijke binnenstad waarin het goed toeven is, zonder dat ook maar een van haar zich afvroeg waarom die binnensteden zoveel attractiever zijn. Ik zou er nog namen aan kunnen toevoegen, b.v. Delft, Zutphen, Leiden, Kampen en nog een aantal anderen. Allemaal steden waarin ik een of meerdere malen “gegidst” heb of rondgeleid ben. Ze hebben gemeen dat er al 50 of 60 jaar een stringent monumentenbeleid is gevoerd – dat geen panden die een bijdrage leveren aan de identiteit van de binnenstad werden gesloopt – dat er geld gestoken werd in vakkundige restauratie – dat er in de winkelstraten voor gewaakt werd dat de harmonie tussen de gevel en de pui bleef bestaan etc. En hier ? Toen een wat eenzame vertegenwoordigster van ST op het belang van monumenten wees, keek iedereen of het een vies woord was.

In Tiel wordt sinds 1950 een register van afgegeven sloopvergunningen bijgehouden. Wie een aantal van de daarin genoemde panden opzoekt op anischten en gevelfoto’s zal huiveren. Er staan ruim vijftig beeldbepalende panden uit de binnenstad op. Hoe weerloos was in Tiel alles van waarde !

Ook in de pereferie daarvan zijn de voorbeelden voor het oprapen. De tot ver over de landsgrenzen bekende Tielse industrieel Gijsbert Stout liet voor zichzelf en zijn gezin in 1869 een villa bouwen aan het Fabriekslaantje. Zijn oudste zoon liet in 1885 een nog groter stijlvolle villa “Flora” bouwen aan de Hoveniersweg (dansschool Bemer). Die kreeg nog in hetzelfde jaar een equivalent aan de Binnenhoek (kantoor sociale zaken). Die laatste werd gesloopt voor de plannen van Proper-Stok. De Milieuwerkgroep die bezwaren maakte, kreeg van het gemeentebestuur te horen, dat er nog zo’n zelfde villa aan het Hovenierslaantje stond, die uiteraard beschermd zou worden. Kort daarna werd tegen alle adviezen van deskundigen in – ook die van de rijksdienst – de villa aan het Fabriekslaantje gesloopt. Daar krijgen we een parkeerterrein voor terug. En het houdt niet op. Binnenkort gaat ook de villa aan de Hoveniersweg tegen de vlakte en ook daar zal geen enkel raadslid een woord aan vuil maken.

Wat korter bij huis is er in Culemborg, Buren en Wijk bij Duurstede b.v. heel wat meer belangstelling voor stedelijke identiteit. Wie dat ook nog eens anders verwoord wil zien : https://www.youtube.com/watch?v=LjDZeq5_hiw

Het houdt niet op. Aan de raad wordt voorgesteld het schamele potje voor monumentensubsidies leeg te halen voor iets anders en aan particuliere monumentenbezitters geen subsidies meer te verstrekken. Afgezien van een volstrekt gebrek aan belangstelling voor de stadsgeschiedenis waarvan dit voorstel getuigt, zou de vraag gesteld kunnen worden of dit wel etisch is. Tot voor enkele decennia droeg de rijksoverheid 10% bij in restauratie en onderhoudskosten voor monumenten. Bij de decentralisatie van het monumentenbeleid naar de gemeenten is die verplichting afgekocht met een behoorlijke som geld. Dat geld is kennelijk niet “geoormerkt” maar met de knollen de pot in gegaan.

Natuurlijk zou het mooi zijn alle vrachtwagens uit de binnenstad te weren en die te bevoorraden vanuit een overlaadcentrum. Maar dat zou nogal wat voeten in aarde hebben en de vraag is of dat de stedelijke economie dat kan dragen. Datzelfde geldt (uiteraard in mindere mate) voor beperking van de uren waarin geladen en vooral gelost mag worden. Zijn het trouwens wel de vrachtwagens die de doorgang voor mensen met kinderwagens, invalidevoertuigen enz. belemmeren, of is het niet veeleer de troep op de stoep ? Stoepborden, rekken, vanen, wimpels etc. etc  M.i. zou de binnenstad aantrekkelijker worden door die troep allemaal op te ruimen. Te beginnen met hetgeen er buiten de uitstalstroken en dus illegaal staat. Dat vraagt handhaving. En als ze dan toch niet weg te branden zijn, zouden m.i. de regels zodanig aangescherpt moeten worden, dat de stoepen vrij zijn als er vrachtwagens in de straat mogen komen.

Fijnproevers tenslotte kunnen in zo’n filmpje van de raadsvergadering ook nog verrassend (onbewust) manuaal ontdekken. Het enthousiasme vonkte eraf toen het over Haarlem ging en de voorzitter testte de lengte van zijn haren toen hij hoorde dat de kapster een wijntje schenkt. Zou mij ook kunnen zijn overkomen.

harmonie in een gevel aan de Waterstraatharmonie in een gevel aan de Waterstraat

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights