Gevaarlijke fietspaden

Door Hubertien Stultiens op woensdag 20 april 2016, geplaatst in Opinie, Politiek, Nieuws.

Aan de door boomwortels beschadigde Tielse fietspaden gebeurt voorlopig niets. Woensdagavond pleitten vijf oppositie-partijen in de raad voor een grondige of voorlopige aanpak, maar VVD, D’66, CDA en PvdA wilden niets doen. D’66 wil zich beraden over een grondige aanpak, maar wil daar momenteel nog geen geld voor vrijmaken.

Er is in de raadsvergadering uitvoerig gediscussieerd over de aanpak van de schade door boomwortels aan de fietspaden langs onder anderen de Siependaallaan en Rivierenlandlaan. Meerdere partijen hebben de afgelopen jaren hun zorg geuit over de staat waarin de Tielse fietspaden op een aantal plaatsen verkeren. Bij de betreffende locaties zijn veel hobbels en bobbels ontstaan in de fietspaden, doordat boomwortels onder het fietspad groeien.

Tijdens de discussie in de Raad gaven de coalitiepartijen aan nu de paden te willen laten zoals ze zijn om in een later stadium een meer duurzame optie te kiezen.  Eén van de belangrijkste taken van een gemeente is het wegenonderhoud en het borgen van de veiligheid van de wegen voor de inwoners. Bij het kappen van de bomen, aanleg van een nieuw fietspad en aanplant van nieuwe bomen zijn uiteraard hogere kosten gemoeid dan bij het uitvoeren van minimaal onderhoud. Echter, op de langere termijn is het “pappen en nathouden” alleen maar duurder.  Immers, binnen afzienbare tijd zal dan wederom schade aan de fietspaden ontstaan, waarna weer aanvullende reparatiewerkzaamheden nodig blijken. Zowel GroenLinks als de ChristenUnie wilden gelijk al aan de slag gaan en wezen op de gevaren voor fietsers en een mogelijke aansprakelijkheid van de gemeente als er ongelukken gebeuren. PvdB, ProTiel en ST kozen voor een middenweg: een aanpak die de problemen in elk geval voor vijf jaar oplost. De “regeringspartijen” vonden dat er momenteel geen geld vrijgemaakt kan worden voor de aanpak van dit probleem. Daarmee neemt een meerderheid van de Raad eventuele risico’s voor de veiligheid van Tielse fietsers op de koop toe. 

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights