Tegenvaller WLP

Door Huub van Heiningen op woensdag 16 december 2015, geplaatst in Opinie.

Het werk aan het prestige-project Westluidense Poort kan niet worden uitgevoerd zoals het was gepland. Daarbij was ervan uitgegaan dat de stalen damwand rond de ondergrondse parkeerkelder verwijderd zou worden, maar op grond van nieuwe metingen wordt dat niet verantwoord geacht. Dat maakt het project waarschijnlijk duurder. Het is niet duidelijk of dat financiële gevolgen heeft voor de gemeente. De met de aannemer gesloten overeenkomst is niet openbaar.

De stalen damwandsegmenten rond de enorme bouwput vertegenwoordigen een fikse waarde. Nu de aannemer ze er niet meer uit mag halen en ze daarenboven op maaiveldhoogte moet afbranden, wordt het gehele project waarschijnlijk duurder. Het is nog niet duidelijk of die meerkosten vallen onder het “onvoorzien” waarmee de aannemer rekening heeft gehouden, dan wel of getracht zal worden ze bij de gemeente in rekening te brengen omdat er b.v. onjuiste gegevens over de ondergrond zouden zijn verstrekt. Het gemeentebestuur heeft steeds beweerd dat het contrant met de aannemer – dat overigens ook voor raad geheim gehouden is – zo waterdicht is dat de gemeente niet aansprakelijk is voor budgetoverschrijdingen.

Vriend en vijand zijn het erover eens, dat de Westluidense Poort – ondergrondse parkeergarage, met daarboven de bibliotheek met andere cultuurvoorzieningen plus enkele woningen – een schitterend project is. Maar het is vanaf het begin omstreden geweest. Een minderheid in de gemeenteraad en (waarschijnlijk) een meerderheid van de bevolking is van mening dat de lasten ervan in de huidige economische situatie de draagkracht van de Tielse gemeenschap te boven zal gaan. Becijferd is, dat de komende veertig jaar elke Tielenaar groot of klein vijftig euro per jaar voor dit project moet betalen en dat aldus de gemeente niet aan allerlei sociale plichten tegenover minder-draagkrachtigen zal kunnen voldoen zonder forse belastingverhogingen.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights