T 1000 of hoe de gemeente naar ons wil luisteren

Door Walter Post op maandag 21 september 2015, geplaatst in Opinie, Politiek. Bezoek aan de Lingedijk door wethouder Wim Gradisen in 2009: een bestuurder tijdens de wijkschouw.Bezoek aan de Lingedijk door wethouder Wim Gradisen in 2009: een bestuurder tijdens de wijkschouw.

TIEL In het Tielse stadhuis wordt gewerkt aan anders omgaan met de burger en zijn noden, de loketten gaan deels dicht, we worden digitale burgers. Maar tegelijkertijd wil die gemeente wél contact met ons houden en de inwoners verantwoordelijkheid geven voor het reilen en zeilen van de gemeenschap. Sterker nog: komend jaar staat een T1000 op de rol, een directe raadpleging van 1000 inwoners, een voorbereidende bijeenkomst is er op 12 november.

Inwoners van de stad hebben steeds minder met de gemeente, een apparaat dat fantastisch is in praktische zaken, maar onduidelijk over welke kant het nu op moet met de  stad en de dorpen. Dat heette vroeger politiek. Blijkens enkele nota’s krijgt kennelijk de inwoner de komende jaren een grotere rol, althans er moet meer ruimte zijn voor onze initiatieven in wijken, op straten en rond pleinen.

Wat staat ons dan te wachten? Heel speels is vorig jaar de ‘Stiel van Tiel’ ontstaan, een korte studie van ambtenaren die in hun vrije tijd bekeken wat je als gemeente nu aanmoet met burgerinitiatieven. Tiel heeft daar weinig remmende regels over, en er werd geconstateerd dat de stad juist ruimte wil geven aan dit soort ontwikkelingen. Er mag dus meer dan wij denken, maar willen we dat ook?

De raad kreeg onlangs een nota over Burgerparticipatie, die zeker opgewekt van aard is: tientallen burgerinitiatieven worden opgesomd. Het gemeentebestuur is er blij mee, steekt tijd in het steunen van die activitieten. Er blijkt ambtelijk dus al veel werk verzet. Zo werd al aan 400 mensen gevraagd of ze willen meedenken over een andere rolverdeling tussen gemeente en inwoners. Tiel wil niet meer alles regelen, kán dat ook niet meer. Maar het bestuur wil nog wel weten of het op de goede weg is door burgers meer ruimte te geven. Inmiddels hebben 35 mensen zich gemeld voor de zogeheten Spiegelgroep, die op 29 september bijeen komt.

Er is ook een ambtelijke werkgroep actief, die de gemeentelijke organisatie een andere houding richting burger aan de hand wil doen. De pas aangestelde wijkregisseurs vervullen hierbij de rol van ogen en oren in de wijken, er komen ook meer buurtgesprekken en er is sneller geld beschikbaar voor leefbaarheidsinitiatieven. Als die opduiken, relevant zijn en worden gedragen natuurlijk.

De nota die de gemeenteraad heeft gekregen bevat verder zinsneden over dorpsplannen, vrijwillig beheer van wijkaccommodaties en buurten die zich inzetten voor speeltuinen. Er gebeurt al veel, mag je concluderen. Tiel klijkt daar blij mee, waakt ervoor die processen over te nemen en biedt vooral steun: voor de Burendag op 26 september of voor praktische dingen als een handleiding of een website.

Nu zijn er ‘ambassadeurs’ gezocht, mensen met een netwerk die zich al inzetten voor de stad. Ze worden persoonlijk benaderd met de vraag of ze een komende volksraadpleging mee willen helpen organiseren. een T 1000 gaat die heten, stadsgesprekken kun je dat ook noemen.

Klinkt leuk en actief nietwaar? De nota’s bevatten overigens nog best wat ambtelijke vaktaal (‘analyse van relevante trends en ontwikkelingen in het kader van de gebiedsgerichte opgave’) maar dat mag de pret niet drukken. Als het allemaal wordt uitgevoerd is er in het voorjaar van 2016 een richtlijn die aangeeft hoe Tiel omgaat met bewonersinitiatieven en welke taken het bestuur denkt over te dragen aan de burgers. Of niet, want gelukkig is een gemeentelijk apparaat nog steeds specialist op een aantal terreinen. Burgers kunnen ook veel níet.  Daar betalen wij immers de ambtenaren óók voor.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights