Nieuws van en over de gemeente Tiel editie 17 november 2017

Door Bert Leenders op vrijdag 17 november 2017, geplaatst in Openbare ruimte, Politiek, Nieuws.

Nieuwbouw zwembad

In de commissie Samenleving van deze week stond de bouw van een nieuw zwembad op de agenda. Hoewel het besluit nog formeel in de raad genomen moet worden, werd helder dat de raad akkoord gaat met nieuwbouw. Wethouder Driessen verwacht dat het plan in april zodanig uitgewerkt is, dat met de aanbesteding kan worden begonnen. Bij de uitwerking zullen gebruikers en de verenigingen die het zwembad benutten worden betrokken. Tiel krijgt een functioneel bad, zonder veel recreatie voorzieningen en dat voldoet aan de eisen van de zwemverenigingen. Mogelijk zit een speelbad voor de kleinste bezoekers er nog wel in. Het bouwbudget bedraagt maximaal 6,8 miljoen euro en per jaar mag het aan exploitatie op basis van het prijsniveau 2017 470.000 euro gaan kosten. Het bad wordt gebouwd op het parkeerterrein bij het huidige zwembad en moet duurzaam en nog liever energie neutraal worden. Hierdoor zijn mogelijk nog kleine subsidies te verkrijgen. Het bestaande bad wordt pas afgebroken wanneer het nieuwe zwembad klaar is. Verschillende fracties wezen er op dat de toegangsprijs voor de lagere inkomens geen belemmering mag zijn om van het zwembad gebruik te maken.

Zorgverzekering minima

De ziektekosten blijven stijgen. Vooral voor inwoners met een laag inkomen drukken de kosten steeds zwaarder op hun bestedingsmogelijkheden. Het is daarom goed nieuws dat de gemeente met zorgverzekering Menzis afspraken gemaakt heeft voor een collectieve zorgverzekering tegen een gereduceerde prijs. Die lagere prijs is mede mogelijk omdat de gemeente een stukje meebetaald. Minima die bij de gemeente bekend zijn, krijgen van de gemeente schriftelijk meer informatie. Voor anderen die mogelijk in aanmerking komen, staat meer informatie op de website van de gemeente Tiel (zoek op zorgverzekering minima).

Heel Tiel moet gaan bewegen.

Dat is het doel van het aangepaste sport en beweegbeleid. Dat beleid moet vooral uitgevoerd gaan worden door de sportverenigingen, die uitgedaagd worden om hun accommodaties waar mogelijk open moeten stellen voor individuen en groepen die geen lid zijn van de vereniging. De gemeente zal daarbij vooral ondersteunen en initiatieven voor zover het budget het toelaat financieel mogelijk maken.

Afvalverwijdering

Het algemeen bestuur van Avri heeft met de stemmen van de gemeente Tiel en West Maas en Waal tegen besloten om het afval omgekeerd in te zamelen. Dat betekent dat Avri groen, papier plastic metaal en drankkartons gescheiden aan huis ophaalt. Het restafval zullen alle inwoners in de kernen voortaan naar verzamelplaatsen in de steden en dorpen moeten brengen. Uitgangspunt is daarbij dat inwoners daarvoor niet meer dan 250 meter hoeven af te leggen. De nieuwe regeling gaat in 2019 in. Onderdeel van het plan kan zijn dat de voddenboer in het straatbeeld terugkomt. De Tielse gemeenteraad is allerminst blij met het besluit. Door nieuwe technieken wordt afvalscheiding achteraf steeds beter mogelijk, dus had daar voor gekozen moeten worden, vindt de raad. Een meerderheid van het Algemeen Bestuur liet zich echter niet door Tiel en Maas en Waal West overtuigen. Het Avribestuur maakte het mogelijk om op plekken waar inwoners zich niet houden aan de afgesproken regels tijdelijk camera’s te plaatsen bij afvalverzamelpunten. Ook worden de openingen van de ondergrondse containers voor restafval verkleind. In de loop van volgend jaar zullen alle inwoners uitgebreide informatie ontvangen over alle wijzigingen.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights