Nieuws van en over de gemeente Tiel editie 20 juli 2017

Door Bert Leenders op donderdag 20 juli 2017, geplaatst in Openbare ruimte, Politiek, Nieuws, Foto. Begraafplaats PapesteegBegraafplaats Papesteeg

In deze nieuwsbrief onder meer aandacht voor de begraafplaatsen, de verplaatsing van het tankstation op de Waalkade, onderzoek naar loodgehalte in de grond en de verkoop van de corsohal op Latenstein aan de gebroeders Velders.

Begraafplaatsen op de schop
Begraven raakt uit de gratie. Een crematie is een stuk goedkoper en steeds meer mensen vinden dat ze hun nabestaanden niet moeten belasten met de zorg voor een graf. Het gevolg is dat er mede door het niet verlengen van grafrechten steeds meer ruimte onbenut blijft op begraafplaatsen. De gemeente speelt op deze ontwikkeling in door de algemene begraafplaats aan de Papesteeg langzaam om te vormen tot een gedenkplaats waar naast ruimte voor begraven een strooiveld, een kinderhofje, een urnenmuur en een speciale ruimte voor het begraven van islamieten. Aanhangers van deze wereldgodsdienst houden evenals Joden en bevindelijk gereformeerden nog strikt vast aan het begraven van hun doden.
De veranderingen vloeien voort uit de zogenaamde Ontwikkel- en beheersvisie begraafplaatsen die de gemeenteraad in 2010 vaststelde. Dat is een plan dat zich uitstrekt over 10 jaar waarin alle gemeentelijke begraafplaatsen een opknapbeurt krijgen en waar nodig aangepast worden aan nieuwe ontwikkelingen. Dit jaar is de renovatie van de begraafplaats in Wadenoijen afgerond. Van augustus tot november wordt er gewerkt op de Joodse begraafplaats en de begraafplaatsen Kloosterhof en Papesteeg. De begraafplaats Kloosterhof wordt gesloten. De Joodse begraafplaats is geen eigendom van de gemeente, maar de gemeente heeft wel een onderhoudsplicht. Veel van het onderhoud heeft de stichting die ook ter navolging onderhoudt op zich genomen. Verder zijn er in de gemeente nog gemeentelijke begraafplaatsen in Zennewijnen en Kapel-Avezaath.

Verplaatsing tankstation
Nu binnenkort begonnen wordt met de herindeling van de Waalkade, wordt het tijd dat de geplande verhuizing van het tankstation van Van Dijkhuizen naar industrieterrein Kellen zijn beslag krijgt. Tot nu toe heeft de gemeente alle hiervoor benodigde grond op de hoek Industrieweg – Staartsestraat weten te bemachtigen. De gemeente hoopt het ontbrekende stuk alsnog via een minnelijke schikking snel in eigendom krijgen. Omdat niet zeker is dat dat lukt, gaat de gemeente een onteigeningsprocedure starten. Een aantal Tielenaren is niet gelukkig met de nieuwe plaats, die volgens hen een hoge landschappelijke waard heeft.

Voorzichtig met lood
In het centrum en een deel van Tiel-Oost zit meer lood in de grond dan volgens het resultaat van recent onderzoek van het RIVM goed is voor kinderen. Daarom gaat de gemeente de grond bij de kinderspeelplaatsen nader onderzoeken. De uitslag zal bepalend zij of de gemeente meer maatregelen zal gaan treffen.
In afwachting van de resultaten adviseert de gemeente ouders om:
• Kinderen niet op onbedekte verontreinigde bodem (“kale bodem”) laten spelen. De bodem bedekken met gras, struiken of vaste planten. Een kunstgrasmat of bestrating, bij voorkeur waterdoorlatend, zorgen ook voor een goede bedekking.
• Kiezen voor een zandbak met schoon zand.
•Kinderen hun handen te laten wassen na het spelen.
• Zorgvuldig de grond van zelfgekweekte groenten en fruit afwassen.
• Groenten en fruit kweken in bakken met schone grond (potgrond of tuinaarde).
• Bij een grote moestuin (groter dan 200 m2): informatie opvragen over de kwaliteit van de bodem en/of deze laten onderzoeken.

Procedure voor wijziging bestemmingsplan Vijverterrein gestart
Begin maart hebben De Groene Weerd en de gemeente Tiel een overeenkomst gesloten voor de realisatie van 125 grondgebonden woningen op het Vijverterrein. Deze woningen, die door bouwbedrijf BAM gaat bouwen, komen in de nabijheid van een hoogdrukgasleiding. Volgens de gemeente is er geen aanleiding om daarvoor extra veiligheidsmaatregelen te nemen. Omdat voor de bouw, die op termijn zal plaatsvinden, het bestemmingsplan gewijzigd moet worden, ligt het plan binnenkort ter inzage.

Velders koopt corsohal.
De corsohal en het oostelijk deel van de grond van de vroegere gemeentewerf op Latenstein krijgt een andere eigenaar. De gebroeders Velders worden de nieuwe eigenaren. De corsoclubs Tiel en Drumpt kunnen gebruik blijven maken van hun vertrouwde hal. Velders krijgt ook nog een optie op een aangrenzend stuk grond.

Hondenpoep blijft ergernis.
Ondanks alle maatregelen blijft hondenpoep een van de grootste ergernissen van de inwoners. Avri gaat extra aandacht geven aan enkele probleemlocaties. Ook wordt intensief gecontroleerd of honden buiten de losloopgebieden wel aangelijnd zijn. Hondenbezitters krijgen informatie via een nieuwe Hondenkaart.

Begraafplaats KloosterhofBegraafplaats KloosterhofRechts de nieuwe locatie tankstation DijkhuizenRechts de nieuwe locatie tankstation DijkhuizenVijverterreinVijverterreincorsohal Tiel Drumptcorsohal Tiel Drumpt

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights