Straks restafval zelf wegbrengen ook in Tiel

Door Bert Leenders op vrijdag 10 maart 2017, geplaatst in Openbare ruimte, Nieuws. Deze zakken zullen het straatbeeld vanaf 2019 niet meer ontsierenDeze zakken zullen het straatbeeld vanaf 2019 niet meer ontsieren

AVRI stopt met ingang van 1 januari 2019 met het aan huis ophalen van restafval in de bebouwde kom van dorpen en steden. De grijze container  verdwijnt echter niet. Die wordt dan gebruikt om plastic en drankkartons in te verzamelen. Avri haalt dit afval evenals papier  en GFT dan nog wel aan huis op. Voor het restafval komen er ondergrondse containers.  Naar een verdergaande scheiding wordt de komende maanden onderzoek verricht.

De rijksoverheid wil dat afvalstromen nog beter gescheiden worden. Hierdoor kunnen meer materialen hergebruikt worden. Avri ontwikkelde daartoe enkele alternatieven, waar het bestuur een keuze uit kon maken. Het bovenstaande besluit is op 9 maart door het bestuur van Avri gekozen.

In februari  adviseerde de gemeenteraad van Tiel een andere  oplossing. De gemeenteraad vond het geen goed idee om het restafval in de gehele gemeente voortaan niet meer aan huis op te halen maar de inwoners naar een centraal inzamelingspunt in de wijk, buurt of dorp te laten brengen. De raad kon zich wel vinden in een verlaging van de ophaalfrequentie van de grijze container voor restafval en het, waar dit mogelijk is, verstrekken van een vierde container aan bewoners voor verpakkingen. De raad wil daarbij de mogelijkheid bezien om in de zomermaanden de ophaalfrequentie te verhogen. Daarbij werd wel aangetekend dat Tiel zich wel zou conformeren aan het meerderheidsstandpunt van de 10 gemeenten die Avri het huishoudelijk afval laten verwijderen. Een ruime meerderheid van die gemeenten koos echter voor de centrale ondergrondse container voor het restafval.  Inwoners betalen daarbij voor ieder zakje dat ze in die container storten. Voor hoogbouw blijven de huidige zakken voor plastic en drankkartons in gebruik. Die zullen iedere week opgehaald worden. In  het buitengebied kunnen inwoners kiezen voor het zelf wegbrengen van restafval of hun restafvalcontainer houden. Zij krijgen daarnaast ook een container voor plastic en kartons. In de stadscentra van Culemborg, Tiel en Zaltbommel zullen ook voor plastic en kartons ondergrondse containers geplaatst worden. Het probleem dat de foto’s bij dit artikel laat zien zal dan verdwijnen.  Avri gaat er vanuit dat er voor de meeste hoogbejaarden en gehandicapten wel een buur, mantelzorger of familielid zal zijn die voor deze mensen het restafval naar de ondergronds containers brengt. Daar waar niemand dit kan of wil doen, zorgt Avri in overleg met de gemeente voor een oplossing. Over de plaats van de vele tientallen ondergrondse restafvalcontainers die er alleen al in Tiel bijkom gaan de gemeente en Avri overleggen met de inwoners in buurten en wijken. Richtlijn is dat bewoners niet  verder dan 250 meter hoeven te lopen met hun afval.  Voor Avri is het een gigantische operatie. Over de uitvoering zullen de inwoners zorgvuldig geïnformeerd worden. Het systeem dat Avri nu kiest heeft zichzelf elders in het land al bewezen. Wellicht komen er nog meer wijzigingen om het hergebruik van afval te bevorderen. In verschillende plaatsen worden bijvoorbeeld  een zogenaamde BEST tas gebruikt om boeken, elektrische apparaten, speelgoed en textiel apart op te halen.

Doordat er met naar verwachting minder restvuil verbrand hoeft te worden, verwacht Avri dat de kosten van de afvalverwijdering door het gewijzigde ophaalsysteem niet hoeven te stijgen.  

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights