Riool vervangen / herinrichten Nachtegaallaan Tiel uitgesteld naar 2017

Door Jan Bouwhuis op vrijdag 1 juli 2016, geplaatst in Openbare ruimte, Nieuws, Foto.

TIEL De herinrichting en rioolvervanging van de Nachtegaallaan is uitgesteld naar 2017.

De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart op 29 februari dit jaar en in de laatste  nieuwsbrief van de gemeente van 18 april wordt nog gesproken over de start van de rioolvervanging in mei. Een aannemer is in opdracht van de nutsbedrijven wel bezig geweest om een deel van de kabels en leidingen te vervangen.

Stand van zaken
De kabels en leidingen zijn in erg slechte staat. De nutsbedrijven Liander en Vitens zijn nog bezig met het vervangen van deze kabels en leidingen. Dit is zeer arbeidsintensief werk en duurt helaas nog enkele maanden. Vanaf Nachtegaallaan huisnummer 39 t/m 75 vervangt Vitens de waterleiding. Tussen huisnummer 84 t/m 4 gaat Liander de gasleiding vervangen.

Bouwvakantie
Van 25 juli t/m 12 augustus is de bouwvakantie voor aannemers in midden Nederland. Dit betekent dat  in deze periode het werk stil ligt. Wel wordt er voor gezorgd dat alles opgeruimd is en dat de straat weer toegankelijk is.

Rioolvervanging Lijsterstraat
Begin juni is gestart met de riool vervanging in de Lijsterstraat. Snel bleek dat door de hoge waterstand van de Waal en ondanks het aanbrengen van een bronering de werkzaamheden moesten worden gestopt. Er zijn peilbuizen aangebracht waarin regelmatig wordt gemeten. Als de waterstand voldoende is gezakt gaat men alsnog van start. Middels stalen rijplaten is een tijdelijke verharding aangebracht.

Rioolvervanging Nachtegaallaan
De gemeente heeft besloten om de rioolvervanging dit jaar niet meer uit te voeren. De werkzaamheden worden volgend jaar op een nader te bepalen moment opgestart. Het gaat dan om het vervangen van het riool en het nieuw en definitief inrichten van de straat.

Eerder dit jaarEerder dit jaarEerder dit jaarEerder dit jaarEerder dit jaarEerder dit jaarEerder dit jaarEerder dit jaar

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights