Strijd om Bellevue nog onbeslist

Door Huub van Heiningen op vrijdag 22 januari 2016, geplaatst in Openbare ruimte, Nieuws.

De strijd om de Bellevue is nog niet gestreden. De rechter bepaalde dat de gemeente Tiel geen dwangsom mag opleggen. De eigenaar en het gemeentebestuur blijven echter van mening verschillen over de vraag welke functies het monumentale pand mag krijgen.

In een tussentijds rapport over de stand van zaken, deelt het college van B&W mee, dat de eigenaar (van Herwijnen) de door de raadsmeerderheid verlangde bepaling dat er alleen op de verdieping mag worden gewoond en de begane grond en het sousterrain voor horeca bestemd moeten blijven, te stringent vindt. De eigenaar komt nu zelf met een voorstel daaromtrent.

Van Herwijnen kocht het pand in 1999 van de gemeente met de conditie dat het bestemd zou worden voor (hoogwaardige) horeca. Zonder die bepaling zou de Bellevue méér hebben opgebracht en het gemeentebestuur verlangt nu van hem dat hij het verschil alsnog bijpast als hij de Bellevue alsnog een woon- of kantoorbestemming geeft. Daaromtrent is een (niet openbaar) taxatierapport uitgebracht.

Sinds 1999 is enkele malen getracht een horecabedrijf op te starten in de Bellevue, maar dat bleek economisch niet haalbaar te zijn. Op 2 juni 2015 stelde de raad daarom vast dat de verdieping van het pand onder zekere voorwaarden een andere functie zou mogen krijgen. Daarover zijn partijen het nog niet eens.

In het koopcontract van 1999 is bepaald dat Van Herwijnen een boete van 250.000 gulden zou moeten betalen als hij de Bellevue anders dan voor horeca zou gebruiken.  De gemeente meent te weten dat Van Herwijnen in het pand woonde of had gewoond en eiste daarom die dwangsom op. Toen de eigenaar weigerde die te betalen heeft de gemeente een rechtzaak tegen hem aangespannen. De rechter stelde een mediation voor (partijen zouden moeten trachten om er onder zijn leiding in onderling overleg uit te komen) maar op 19 oktober 2015 besloot het presidium daarmee niet in te stemmen. In een vonnis van 25 november 2015 heeft de rechter toen de eis van de gemeente ongegrond verklaard.

Het college van B&W kondigt in de nota (die op 2 februari in de Commissie Ruimte wordt behandeld) aan tegen deze uitspraak van de rechter in beroep te zullen gaan.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights