Zonnepanelen

Door Jan Bouwhuis op maandag 21 september 2015, geplaatst in Openbare ruimte, Nieuws, Foto. Sporthal de Betuwe aan de WadenoijenlaanSporthal de Betuwe aan de Wadenoijenlaan

Zonnepanelen op gemeentepanden

TIEL Het gemeentebestuur van Tiel heeft eind 2014 een landelijke subsidie aangevraagd voor zonnepanelen op de sportzalen Westroijenhal en Betuwehal. Deze subsidie van maximaal 81.113 euro per sporthal is voor een periode van 15 jaar toegekend. Bij de subsidie hoort de verplichting dat eind dit jaar opdracht voor aanbrengen van die zonnepanelen moet zijn verleend. B en W zoeken nu geld voor de rest van de investering. In totaal kost het plan 145.000 euro, die de gemeenteraad beschikbaar kan stellen. 

Die investering kan in 25 jaar worden afgeschreven. De toegekende subsidie kan worden gebruikt om de kapitaallasten en het onderthoud te betalen. De besparing op de energiekosten dekt de uitgaven mede..

Door de verbouwing van het onderkomen van gebouw Dynamiek aan de Haaftenlaan is duidelijk geworden dat zonnepanelen, ook zonder subsidie, hier interessant zijn. Voor Dynamiek wordt hetzelfde voorgesteld, maar dan voor een bedrag van € 12.500.Met het investeren in zonnepanelen draagt de gemeente bij aan de doelstelling om het aandeel duurzame energie te verhogen.
Vanuit de commissie bestuur is het verzoek gekomen om bijgepraat te worden over de mate waarin de gemeente Tiel op koers ligt bij het behalen van de doelstellingen uit het klimaatbeleid en welke extra inspanningen mogelijk zijn. B en W geven daar nu antwoord op: “Het halen van de doelstelling (10 procent duurzame energie in 2020) is realistisch, als er op een brede mix van duurzame energievormen wordt ingezet. Zonne-energie heeft nog veel potentie, vandaar het voorstel voor de zonnepanelen op de sporthallen als extra bijdrage aan realiseren van de doelstelling.”

Sporthal Westroijen aan de PredikbroederswegSporthal Westroijen aan de Predikbroedersweg

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights