Archeologische opgraving Fabriekslaantje

Door Jan Bouwhuis op maandag 17 augustus 2015, geplaatst in Openbare ruimte, Nieuws, Foto.

Start archeologische opgraving terrein aan Fabriekslaantje Tiel

In oktober 2014 is een verkennend onderzoek geweest (foto). Aanleiding voor een uitgebreider onderzoek. Het nu nog braakliggende terrein tussen het Fabriekslaantje en Echteldsedijk wordt gesaneerd en krijgt een tijdelijke inrichting met parkeerplaatsen en groenvoorzieningen. Voordat deze werkzaamheden kunnen beginnen, moet eerst archeologisch onderzoek plaatsvinden in dit historisch interessante gebied. Het archeologisch onderzoek start 24 augustus en duurt naar verwachting tot 15 oktober 2015.

De onderzoekers verwachten meer informatie te vinden over de geschiedenis van dit stukje Tiel vanaf 1000 na Christus tot heden. Zo hopen zij meer te weten te komen over de dijk die hier in de Late Middeleeuwen gelegen heeft: waar lag deze dijk en in welke tijd is de dijk gevormd, opgehoogd en doorgebroken. Wekelijks op woensdagen van 13.00 tot 13.30 uur maken de archeologen tijd om bij het hek uitleg te geven over de opgraving.

Het onderzoek gebeurt onder milieukundige begeleiding vanwege de aanwezige verontreiniging in de bodem. De archeologisch medewerkers dragen speciale pakken en handschoenen. De grond wordt ter plaatse gezeefd en behandeld. Er zijn geen gezondheidsrisico’s voor omwonenden en toeschouwers.

Tijdelijke inrichting.

De locatie, vlakbij de binnenstad, is momenteel geen plek met ruimtelijke kwaliteit. Het is rommelig, niet functioneel en doet afbreuk aan het aanzicht van Tiel. Vorig jaar besloot de gemeenteraad de grond te kopen van ontwikkelaar Synchroon. Doordat de gemeente nu eigenaar is van de grond, is er mogelijkheid om de kwaliteit en functionaliteit van dit gebied te vergroten. De tijdelijke inrichting met parkeerplaatsen en groen is bedoeld voor een periode van 5 tot 10 jaar in afwachting van de definitieve invulling van dit gebied dat onderdeel is van de ontwikkeling van de Santwijckse Poort. Het gebruik van het terrein en de entree van het centrum van Tiel verbeteren aanzienlijk. Hiermee hoopt de gemeente een impuls te geven aan verdere ontwikkelingen in en om het gebied.

Voor de inrichting is een voorlopig ontwerp gemaakt in samenwerking met een vertegenwoordiging van omwonenden en in afstemming met Hart van Tiel. In het najaar is het definitief ontwerp gereed. Het definitieve ontwerp wordt doorgerekend op haalbaarheid, waarna de planning kan worden gemaakt.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights