Westluidense Poort

Door Huub van Heiningen op dinsdag 23 juni 2015, geplaatst in Openbare ruimte.

Er is echt niets aan de hand. De ontwikkeling van het megaproject  Westluidense Poort verloopt volgens schema. De risico’s komen voor rekening van de ontwikkelaar. De Tielenaren hebben geen reden zich ongerust te maken en zouden enthousiaster moeten zijn over de prachtige voorziening, die nu in aanbouw is.

In een ongeveer paginagroot artikel in De Gelderlander van zaterdag 21 juni 2014 reageert wethouder Laurens Verspuy op een kritisch commentaar van Walter Post, dat een week eerder geplaatst werd. Daarin schreef de journalist o.a. ‘De ontwikkelaar noch de aannemer draaien op voor meerkosten (want waar staat dat dan in het bestek?) en omwonenden worden knotsgek van de gepantserde muur van zwijgen van het gemeentebestuur’.  Walter meent dat de ingebouwde parkeergarage minder capaciteit krijgt dan gepland was omdat men niet dieper durft graven en voorspelt dat het project uiteindelijk ‘een sloot meer belastinggeld gaat kosten dan van tevoren geraamd’. ‘We spreken elkaar over een paar jaar weer’.

Het valt op dat de wethouder niet ingaat op de geheimzinnigheid rond dit project, die nou juist aanleiding was van het bijtend commentaar.  Waarom mogen zelfs de raadsleden geen inzage krijgen in de met de projectontwikkelaar gesloten overeenkomst ? Waarom worden in Tiel zaken waarmee veel gemeenschapsgeld is gemoeid, achter gesloten deuren behandeld en wordt de daarbij aanwezige raadsleden geheimhouding opgelegd?  Is er echt niks aan de hand als de Rekenkamer concludeert dat de geheimzinnigheid rond dit project op gespannen voet staat met de wet ? Of als een obstinaat raadslid vanuit zo’n besloten vergadering twittert ‘Het eerste lijk valt uit de kast – WLP’ ????

Het heet dat die geheimzinnigheid nodig is om de belangen van de gemeente te beschermen. Dat is uiteraard een dooddoener. Als er belangen beschermd moeten worden zijn het die van de ontwikkelaars en het gaat niet op die te identificeren met die van de gemeente.  De inwoners, de participanten in de gemeente, hebben er recht op te weten wat het gemeentebestuur doet met het geld dat zij moeten bijeenbrengen. En welke risico’s daarbij gelopen worden. Hebben trouwens alle partijen in de verkiezingsstrijd niet  openbaarheid en transparantie naar de inwoners toe beloofd ? Of klopt het wat de toekomstige voorzitter van Europese commissie Juncker zich ooit liet ontvallen dat bedrog bij de politiek behoort ?

Wie de Tielse politiek wat langer volgt moet wel een gezond wantrouwen hebben opgebouwd. Is bij de presentatie van de plannen voor de Echteldse dijk de raad niet voorgehouden, dat er behalve drie woontorens met luxe appartementen ook nog 120 grondgebonden goedkope woningen en een parkeergarage zouden komen?  De projectontwikkelaar was daaraan met een rotsvaste overeenkomst gebonden en de gemeente liep geen enkel risico heette het toen. Zou er aan de Binnenhoek bij het wooncomplex niet een voor iedereen toegankelijk openbaar park komen ? En in hetzelfde complex aan de Grotebrugsegrintweg voor de bewoners van Tiel-Oost een gezondheidscentrum met dokterspost zoals die van Tiel-West dat hebben aan de Dodewaardlaan ??? Een paar voorbeelden maar.  Telkenmale garandeerde het gemeentebestuur in woord en geschrift dat de ontwikkelaars er niet onderuit zouden kunnen om aan de verplichtingen te voldoen en telkenmale werden de commerciële krenten uit de pap gevist en draaide de gemeenschap op voor de gevolgen. Het is vermakelijk en uitermate leerzaam de openbare publicaties, luxe folders en raadsnotulen betreffende deze projecten nog eens na te lezen.

In zijn reactie zet de wethouders nog eens uiteen dat er aan de Westluidense Poort een voorziening komt die Tiel echt aantrekkelijker zal maken.  Niemand zal ontkennen, dat het inderdaad om een prachtig plan gaat. Het zou echter juist zijn geweest het pas te realiseren  als de gemeente het geld ervoor op de plank had gehad. Ook als het project geen cent meer zou gaan kosten dan ervoor geraamd is, zullen de Tielenaren voor de Westluidense Poort nu tot in lengte van dagen minstens € 650.000.-  per jaar moeten ophoesten. Dat is ongeveer zestien euro per Tielenaar, groot en klein – ook voor degenen die van de parkeergarage en culturele voorzieningen geen gebruik zullen maken.

Dat voor dit project zoveel gemeenschapsgeld wordt uitgegeven wringt omdat terzelfder tijd degenen die volgens de wet recht hebben op een scootmobiel daarvoor moeten ‘poolen’ en er op allerlei gezondheidsvoorzieningen drastisch wordt bezuinigd. En dat terwijl het zo langzamerhand niemand meer kan zijn ontgaan dat in Tiel het publiek domein er zeer belabberd bij ligt.

Maar de wethouder heeft gelijk:  het is een mooi plan.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights