Nieuws uit Tiel, editie 15 september 2022

In deze editie:

– 20 jaar kindercorso gebak

– inloopavond binnenstad

– kunstwerk op dijk tijdelijk weg

– aanleg buitenplaatsen van start

– Talenthouse gaat verhuizen

– aanpassingen wegen

Gebak voor 20 jaar kindercorso

Dit jaar rijden voor de 20ste maal de allerkleinsten mee in de stoet van het 60ste Fruitcorso. Op de locatie Papesteeg konden de kleine wagentjes of fietsjes afgemaakt worden. De belangstelling is dit jaar wat minder. Ongeveer 18 creaties rijden zaterdag 17 september 1 ronde mee. Om het lustrum te vieren was er woensdagmiddag gebak.

Veel belangstelling voor inloopavond voorlopig ontwerp rioolvervanging en inrichting binnenstad

Het was 6 september druk in de raadszaal om de nieuwste schetsen voor de vernieuwing van de riolering en de herinrichting van de straten van de binnenstad te bekijken. De bezoekers waren vooral mensen met een zaak in de binnenstad en bewoners, die de door aannemer Heijmans wat verder gedetailleerde plannen van het gemeentelijk ontwerp wilden zien. De mensen die bij de ontwikkeling en uitvoering van dit voor Tiel reuze project betrokken zijn, hadden het druk met het geven van toelichting, vragen beantwoorden en ideeën van bezoekers te bespreken en noteren. Over het algemeen waren de bezoekers positief over het plan om de riolering te vervangen en gelijktijdig de binnenstad aantrekkelijker, autoluwer en door vergroening klimaatvriendelijker te maken. De vervanging van de riolering is noodzakelijk omdat de riolering bij hevige stortbuien het water niet snel genoeg kan afvoeren.

Planning

  • Tot eind dit jaar wordt het voorlopige ontwerp dat er nu ligt verder uitgewerkt. Daarbij worden de dinsdag gedane suggesties meegewogen en moet er een definitief ontwerp liggen.

  • Daarna maakt de aannemer een uitvoeringsontwerp, waarbij het enorme project in kleine stukjes gehakt wordt om de overlast voor bezoekers en omwonenden zo klein en kort mogelijk te houden. Overlast zal echter niet te vermijden zijn.

  • Waarschijnlijk zal de uitvoering in het tweede kwartaal van 2023 beginnen en volgens de planning moet alles voor de kerst van 2024 klaar zijn. Begin 2025 zal er mogelijk nog wat nazorg moeten plaatsvinden. Tegenvallers bij de uitvoering en / of belangrijke archeologische vondsten kunnen voor vertraging zorgen.

     

Kunstwerk krijgt tijdelijke andere plaats

Het bekende kunstwerk “Huizen op de dijk” van Cor Litjens op de Waalbanddijk bij de aansluiting van de dijk op de J.M. den Uyllaan krijgt volgende maand tijdelijk een andere plek. Het beeld moet weg vanwege de werkzaamheden voor de dijkverzwaring. Het blijft wel in de buurt. De nieuwe tijdelijke plaats wordt de grasstrook nabij de 150 meter verderop gelegen rotonde richting Passewaaij. Het kunstwerk is na het beeld van Flipje een drukke fotoplek. Veel recreanten maken door de boog een foto van zichzelf of de Waal en de Wetlands op de achtergrond.

Ook het ‘Veehek’ op de Ophemertsedijk moet tijdelijk verdwijnen. Stichting Stadsherstel zorgt voor het opknappen en terug plaatsen van het hek.

 

Grondwerk voor bouw twee buitenplaatsen gestart

Tussen de Kruisstraat en de Ophemertsedijk komen twee buitenplaatsen met in totaal acht woningen in de hogere prijsklasse. Eind augustus is begonnen met de grondwerkzaamheden om de bouw mogelijk te maken. De grond was onbebouwd agrarisch gebied en in gebruik als grasland en kleine boomgaard. Een flink gedeelte van het grondoppervlak (totaal 5 hectare) blijft gras en met bomen, waaronder ook fruitbomen, begroeid en krijgt een Engelse landschapssfeer. Om overlast door kwel te voorkomen worden de woningen op een kleine terp, een zogenaamde huisterp gebouwd. Een deel van de buitenplaats wordt openbaar toegankelijk en er komt een (wandel)pad van de Kruisstraat naar de Ophemertsedijk.

Talenthouse Tiel gaat verhuizen

Sinds 1 oktober 2021 zit het Talenthouse in de voormalige bibliotheek aan de Kloosterstraat. Per 1 oktober 2022 is een nieuwe locatie gevonden voor Talenthouse Tiel . De jongereninloop verhuist van de oude bibliotheek naar de voormalige ABN/AMRO vestiging aan het Burgemeester Hasselmanplein. Talenthouse Tiel is een plek waar jongeren elkaar ontmoeten én waar ze hun eigen talenten kunnen ontdekken. In de komende maanden werkt de gemeente samen met de jongeren, welzijnsorganisatie Mozaïek en andere partners aan de verdere ontwikkeling van het Talenthouse.

Wegen worden aangepast

De Laan van Westroijen wordt tussen de rotonde’s aan de Predikbroedersweg en Rivierenland aangepast. De plannen zijn na een inloopavond definitief gemaakt en het gemeentebestuur heeft ruim 2 miljoen beschikbaar gesteld. De weg krijgt een inrichting volgens de regels van Duurzaam Veilig.

Ook de nieuwe Tielseweg tussen de Rechtbankstraat en Teisterbantlaan zal worden aangepast. Om deze voorlopig ontwerp plannen te bekijken is er een inloopavond op 20 september in de Vergulde Graaf, De Vier Gravinnen. Tussen 19.00 en 20.00 voor het deel van Rechtbankstraat tot Brugstraat en van 20.00 tot 21.00 het deel Brugstraat – Waardenburglaan.

Nieuwe voorzitter en secretaris van WMO-raad

Jan Verkleij en At Sonneveld gaan als de gemeenteraad er mee instemt respectievelijk als voorzitter en secretaris de Wmo-raad (WMO) ondersteunen. De Wmo-raad is een belangrijk adviesorgaan van de gemeente en adviseert over zaken die te maken hebben met gezondheid, het deelnemen aan de samenleving en de jeugdwet.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights