Initiatiefnemer, oprichter en fondsenwerver Toon Hermans Huis Tiel Piet de Bruijn geridderd

Piet de Bruijn samen Burgemeester de Boer, familie en dagelijks bestuur THHT

Het Toon Hermans Huis in Tiel (THHT) bestaat 5 jaar. Nut en noodzaak zijn in die vijf jaar ruimschoots bewezen. Ruim 7000 keer bezochten (ex)-kankerpatiënten en hun naasten in deze vijf jaar het huis. Zij vonden er gezelligheid, deskundig advies, deden mee aan een breed aanbod aan creatieve en gezonde activiteiten, volgden een lezing of kwamen zo maar voor een praatje met lotgenoten en/of de gastvrouwen en -heren en een bakje koffie. Medici en zorgverleners zijn blij met het brede aanbod van het THHT.

De komst van het THHT en de mooie ontwikkeling in die eerste vijf jaar zijn in belangrijke mate te danken aan initiatiefnemer ven het THHT, Piet de Bruijn, oud-orthopedisch chirurg in het ziekenhuis Rivierenland te Tiel. Daarvoor, maar ook voor alles wat hij na de oprichting voor het THHT heeft gedaan en zijn andere maatschappelijke verdiensten werd hij tijdens de feestelijke lustrumviering onderscheiden met de benoeming tot Ridder in de orde van Oranje Nassau. In dit artikel doen we verslag van de huldiging van De Bruijn en maken ook melding van de verhuisplannen van het Toon Hermans Huis.

fotoverslag onder de tekst

Voorzitter Jan Sündermann van het bestuur van de stichting THHT schetste de wordingsgeschiedenis van het inloophuis. “Het begon allemaal begin 2014 toen onze oprichter Piet de Bruin in Maastricht tegen een voor hem nog onbekend THHT aanliep. Gezien zijn persoonlijke ervaringen rond de ziekte kanker was hij meteen gegrepen door de werkvorm en doelstellingen van het THHT. In mei 2014 heeft Piet de Bruijn zijn eerste ideeën voor een THH in Tiel aan een brede groep mensen gepresenteerd: professionals uit de zorg, oncologen, verpleegkundigen, ondernemers en de toenmalige wethouder Henk Driesen om draagvlak te creëren. Ik mocht daarbij zijn. Het ziekenhuis was blij met het initiatief, evenals andere zorgverleners. In 9 maanden tijd heeft hij de organisatie opgetuigd. Op 9 september 2014 werd de stichting opgericht en al snel werd de huidige huisvesting gevonden.

In Nederland zijn er inmiddels 15 Toon Hermans huizen. Al die TH huizen zijn een ontmoetingsplaats voor mensen die door kanker geraakt zijn: mensen met kanker, mensen die kanker hebben gehad, hun naasten inclusief de kinderen. Ook zijn wij er voor de nabestaanden. Wij zijn er voor Tiel en de omliggende regio, voor iedereen en alle leeftijden en dus ook voor kinderen.”

Sündermann vertelde dat de informele zorg die het THHT biedt, belangrijk is. “Het is een zorg die zich richt op het herwinnen van de balans in het leven, het krijgen van meer energie en waar mogelijk het verbeteren van de kwaliteit van leven.”

Sündermann prees de vrijwilligers, de gastvrouwen en gastheren en de activiteitenbegeleiders voor hun enthousiaste inzet en de tomeloze dagelijkse leiding van Cornelie Bierens de Haan en Ellen Hoenderop. Alle vrijwilligers zorgen voor een warme sfeer, nemen de tijd zodat onze gasten zich gehoord voelen, dat er ruimte is voor een traan en voor een lach. Gelukkig wordt er meer gelachen dan gehuild in het huis.”

Het THHT kreeg een bescheiden startsubsidie van het Koningin Wilhelminafonds. Daarna moest de organisatie de financiële eindjes zonder meerjarige subsidies aan elkaar zien te knopen met giften en donaties. “Dat is de afgelopen vijf jaar goed gelukt. Individuele streekbewoners, bedrijven, serviceclubs, scholen, Roparun, Samenloop voor Hoop en lokale en regionale initiatieven als Eet je Mee, benefitdiners, veilingen en eigen acties van de THHT-organisatie als de koffiebreak brachten elk jaar net voldoende geld op om het huishoudboekje kloppend te houden. Sündermann: We hebben ervaren dat ons huis een enorme gunfactor heeft. Ik hoop van harte dat dat ook de komende jaren zo blijft.”

Ook oprichter Piet de Bruijn spande zich de afgelopen vijf jaar met veel succes in om bijdragen voor het THHT te verwerven. Meest spraakmakend initiatief is Toons Kunst Kring. Kunstkenners van naam verzorgen om niet of een bescheiden vergoeding inleidingen over kunstenaars en kunststromingen, die vaak gerelateerd zijn aan actuele exposities in de bekende musea. Het is een welkome en gewaardeerde aanvulling op het culturele aanbod in de regio en leverde een flinke som geld op voor het THHT.

Burgemeester De Boer

Na voorzitter Sündermann overhandigde burgemeester Jan de Boer van de gemeente Buren – De Bruijn woont in zijn gemeente – de versierselen verbonden aan het Ridderschap van de orde van Oranje Nassau uit. De burgemeester wees op het belang van het THHT voor de regio en de talrijke bezoekers. Hij memoreerde de verdiensten van de Bruijn voor het THHT. “U bent een ware ambassadeur en uw enthousiasme en overtuigingskracht zijn van onschatbare waarde. Zoveel inzet en succes verdient waardering van de samenleving. De burgemeester wees ook op de verdienstelijke projecten die De Bruijn initieerde en samen met collega’s van Ziekenhuis Rivierenland uitvoerde. “U verzamelde in 2 jaar tijd voor een project in Nepal een compleet instrumentarium voor het inrichten van een operatiekamer om de erbarmelijke omstandigheden daar te verbeteren. Daarnaast vertrok u in 2002 met twee collega’s en 18 koffers medisch materiaal voor een periode van zes weken naar Nepal. Daar oefende u onder moeilijke oorlogsomstandigheden uw vak uit en leidde u mensen op in uw vakgebied. Ook in de Maladiven was u op een vergelijkbare wijze actief.”

De Boer schetste de Bruijn als een ruwe bolster met een blanke pit, een doorzetter, die niet van opgeven weet. Aan die eigenschappen en kwaliteiten danken we de komst en de bloei van het Toon Hermans Huis in Tiel

THHT gaat verhuizen

Voorzitter Sündermann had belangrijk nieuws. “Vijf jaar lang hebben we hier op de bovenste etage van bedrijfsverzamelgebouw De Bron aan de Lingedijk in Tiel een mooi onderkomen gehad. Dankzij de verhuurder van den Bosch vastgoed uit Boven Leeuwen hebben we hier al die tijd voor een niet commerciële prijs kunnen huren.

Met de blik op de toekomst zijn we op zoek gegaan naar wat meer ruimte liefst op de begane grond en op een locatie die ook goed bereikbaar is.

Zeer recent is er een nieuwe stichting opgericht Het sociaal plein Tiel die de mogelijkheid heeft en tot doel heeft onroerend goed aan te kopen waarin meerdere vrijwilligersorganisaties onderdak kunnen vinden. Er deed zich een mooie gelegenheid voor en dames en heren de kogel is door de kerk. De aankoop van de gereformeerde kerk op de Dr. Schaepmanstraat is vrijwel rond en het THHT heeft de intentie uitgesproken en ook vastgelegd om het grootste deel van de kerk te gaan huren. Het overgebleven deel gaat naar een andere vrijwilligersorganisatie en een sociaal maatschappelijke organisatie. Als de overdracht getekend is kan er verbouwd gaan worden. Er moet nog heel wat gebeuren maar er is ons gezegd dat het mogelijk is om onze nieuwe locatie einde van dit jaar te betrekken. Natuurlijk hoort daar tegen die tijd een mooie opening bij en dat is ook de reden dat we nu ons eerste lustrum wat klein hebben gehouden.“

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights