Funderingsresten Westluidense Poort Tiel naar Bolle Kater

Woensdag zijn 2 stukken fundering van de voormalige Westluidense Poort verhuisd naar theater ‘De Bolle Kater’ van Ewout de Ruiter en Andrea van Sloterdijk aan de Korte Binnenhoek.

video:

foto’s afvoeren Latenstein. Tekst gaat door onder de foto’s.

Aanvoeren bij Bolle Kater Korte Binnenhoek

Tijdens het archeologisch onderzoek in 2014 zijn de funderingsresten gevonden van het poortgebouw van de voormalige Westluidense Poort uit de middeleeuwen aan de zuidzijde van Tiel, nabij het latere Bleekveld.

Onderzoek augustus 2014

Delen ervan zijn in 2014 bewaard om eventueel later de plaats te markeren waar de toegangspoort tot Tiel toen gestaan heeft. De restanten zijn naar de gemeentewerf op Latenstein overgebracht en liggen daar nog steeds. De nieuwe eigenaar van het complex, Albert Velders wil er van af om het terrein opnieuw in te richten. De 4 overgebleven stukken waarvan de grootste ongeveer 2,5 x1,2 x 0,8 m1 is zullen waarschijnlijk afgevoerd worden.

Al geruime tijd zijn er voorstellen om met de restanten op de vindplaats bij Zinder wat te doen en suggesties gedaan door verschillende partijen. Gemeente Tiel laat weten dat de stenen niet voor niets zijn bewaard en er verder gezocht wordt naar mogelijkheden om in samenwerking met derden de stenen in te passen in het project.

Willem Spekking van Bato vindt het jammer dat na zoveel jaren het voorstel om de fundering terug te plaatsen nog niet gelukt is en zo een stukje Tielse geschiedenis zichtbaar maken.

 

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights