OKT-prijzen voor Stella Blank en Clarine Hekkelman

Na afloop van de ledenvergadering van de Vereniging Oudheidkamer voor Tiel en Omstreken (OKT) op donderdag 11 mei jl. werden door de Tielse wethouder Marcel Melissen de OKT-prijzen voor de beste profielwerkstukken van RSG Lingecollege 2019 uitgereikt aan Stella Blank (VWO) en Clarine Hekkelman (HAVO). De prijs bestaat uit een oorkonde, een geldbedrag en een museumjaarkaart.

Het begrip ‘profielwerkstuk’ zal wellicht velen onbekend zijn. Het is een begrip, dat eind jaren ’90 zijn intrede deed in het Nederlandse onderwijs. De gedachte is, dat leerlingen niet alleen worden getest op kennis, maar ook op vaardigheden. Om te laten zien, dat zij in staat zijn zelfstandig onderzoek te verrichten moeten ze gedurende de examenklas zelfstandig een onderwerp bestuderen en beschrijven. Dat resulteert dan in het profielwerkstuk, dat twintig jaar geleden werd ingevoerd en destijds werd omschreven als de ‘meesterproef’. De gedachte is, dat de leerling in staat is om zelf te laten zien, wat hij of zij kan en daarmee bewijst verder te kunnen op universiteit of hogeschool.

De leerlingen op VWO en HAVO van RSG Lingecollege maken hun profielwerkstuk in het kalenderjaar voor hun eindexamen. Ze kiezen een vak en een thema, waarbij ze worden begeleid en gecontroleerd door een vakdocent. De laatste jaren worden de werkstukken op een openbare avond gepresenteerd. Dat gebeurde dit jaar op 31 januari. Sinds vorig jaar heeft de Tielse Oudheidkamer besloten de beste profielwerkstukken te belonen met de OKT-prijs. Dat heeft als reden, dat hiermee de kwaliteit van dat wat jongeren doen, duidelijk wordt beloond. Er is uitdrukkelijk voor gekozen om alle vakken en thema’s mee te laten doen. Begeleidende docenten kunnen werkstukken voordragen voor de prijs en een deskundige jury – bestaande uit oud-docenten van het Lingecollege – beslist over de winnaar. Zowel in 2018 als in 2019 bleef de keuze beperkt tot VWO en HAVO, maar het is de bedoeling, dat de MAVO ook zo snel mogelijk gaat meedoen.

Dit jaar won Clarine Hekkelman op HAVO. Haar niet zo voor de hand liggende thema had betrekking op het vak scheikunde, maar was toch heel sterk op een praktisch belang gebaseerd: ‘Moleculair koken’. Waar ieder denkt, dat eten slechts bereid kan worden door gewone verhitting, blijkt dat ook mogelijk te zijn door andere processen die invloed hebben op de moleculen. Er zijn ook door topkoks prachtige resultaten mee bereikt. Clarine beschrijft in haar profielwerkstuk, hoe dat in zijn werk gaat en welke scheikundige processen er voor zorgen, dat er eetbare en gezonde resultaten komen.

Het thema van Stella Blank (VWO) had ook wel met een praktische toepassing te maken, maar dan in de bewijsvoering bij discussies of rechtszaken. Stella koos voor de klassieke Oudheid en de schijnbare tegenstelling tussen twee vormen van bewijsvoering in een dispuut, ‘Dialectiek en retorica’. Zij ontleedt de wijze van redeneren door oude Griekse filosofen en komt zelfs tot de verrassende conclusie, dat de grote filosoof Aristoteles het bij het verkeerde eind had! Een werkstuk op verrassend niveau met ook een gezonde dosis jeugdig lef.

Beide leerlingen leidden op 11 april hun thema’s rustig en overzichtelijk in voor de leden van de Oudheidkamer en een grote groep belangstellenden van school of familie. Wethouder Melissen prees de Oudheidkamer voor dit initiatief en sprak de hoop uit, dat de MAVO snel als derde bij de presentaties kan worden betrokken.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights