Gemeentelijke en maatschappelijke beleidsmakers gaan ‘geluk plukken’ in Tiel

Het is in maart nog te vroeg om fruit te plukken. Maar geluk plukken kan wel. Dat gaat op 28 maart in Tiel gebeuren. Uit het hele land komen dan beslissers en beleidsmakers van gemeenten, andere overheden en maatschappelijke organisaties naar de Agnietenhof. Doel van hun komst is het congres ‘Pluk het Geluk in Tiel’ dat daar dan gehouden wordt. De Tielenaar wilde er meer over weten en sprak er met wijkregisseur Andries Faber over.

“Twee jaar geleden hoorden we ”, zo vertelt Faber, “dat er in ’s Hertogenbosch een congres was over de invloed die gemeenten kunnen hebben op het geluksgevoel van de inwoners. Denk daarbij niet aan voorbijgaand geluk in de vorm van een genieting of een kortstondige topervaring maar aan bijvoorbeeld het tevreden zijn over je woonomgeving en de kwaliteit van leven. Dat was voor ons een eyeopener. Als wijkregisseur ben je onbewust steeds bezig met het welzijn van de bewoners. Door dat congres werd ons nog meer duidelijk hoe belangrijk beslissingen van de gemeente kunnen zijn voor het welbevinden. Ook het proces om tot beslissingen te komen, die het woonklimaat in buurt, dorp, wijk beïnvloeden, is daarbij heel belangrijk. We ontdekten dat het bijvoorbeeld heel belangrijk is dat inwoners zelf invloed hebben op hun woonomgeving.”

Wijkregisseurs maken geen beleid. Zij zijn verbindingspersonen tussen inwoners en gemeenten. Zij wijzen inwoners op mogelijkheden om hun wensen voor de buurt of wijk waarin ze wonen te realiseren en zoeken met hulp van het gespecialiseerde ambtenaren naar wegen hoe deze wensen van (groepen) inwoners zo mogelijk door henzelf gerealiseerd kunnen worden.

Andries Faber: “Ook een aantal beleidsambtenaren van de gemeente zijn naar het congres in ’s Hertogenbosch gegaan. Ook zij werden enthousiast en maakten het college warm voor een beleid waarbij bij besluiten het belang voor het welbevinden van de inwoners een belangrijke medebeslissende factor is.

De bijeenkomst in ’s Hertogenbosch was er een in een reeks, die jaarlijks samen met EHERO, Erasmus Happiness Economics Research Organization, steeds in een andere gemeente georganiseerd wordt. Deelnemers kunnen daardoor kennis nemen van succesvolle lokale initiatieven en projecten die passen bij het ‘geluksbeleid’.

Vorig jaar was het congres in Schagen. Kort daarvoor kreeg burgemeester Beenakker de vraag om de daaropvolgende editie in Tiel te organiseren. Daar is na enig beraad ja tegen gezegd. De basis voor het congres “Pluk het Geluk in Tiel” was daarmee gelegd. In Tiel organiseert ook de LCGW, de brancheorganisatie voor professionals in het sociaal domein, mee.

 

Het programma

Het programma is op 28 maart is erg afwisselend. Het ochtendprogramma bestaat na een opening met muziek en een welkomstwoord uit een gesprek van de dagvoorzitter met burgemeester Hans Beenakker en taalambassadeur Frans Duijts. Frans zal het onderwerp laaggeletterdheid daarna ook zingend aandacht geven. Vervolgens een presentatie van professor Jan Pieter Smits, die aan de wieg stond van de Brede Welvaartsmonitor van het CBS en Gijs Rademaker van 1 Vandaag, waarin zaken als ‘Hoe gaat het met ons’, ‘hoe breed is onze welvaart’ en ‘wat maakt ons gelukkig’, onderbouwd met feiten en cijfers, aan de orde komen. Museumdirecteur Alexandra van Steen zal dit aansluitend inkleuren met een korte voordracht met de nieuwsgierigmakende titel ‘Klein geluk in Tiel’. Vervolgens zijn er voor de lunch een viertal parallelsessies en is er voor én na de lunch een ruime keuze uit workshops met voorbeelden uit de praktijk. Aan het eind van de dag is er een lichtvoetige afsluiting van cabaretière Karin Bruers, waarna Tiel het stokje doorgeeft aan de volgende gemeente.

Voor wie bestemd

Iedereen kan zich aanmelden voor het symposium via www. Airsocial.nl. daar vindt u ook het volledige programma. Het Symposium is bestemd voor beslissers en beleidsmakers bij gemeenten, maatschappelijke organisaties en (semi)overheidsorganisaties uit het hele land. Deelnemers betalen 150 euro voor deelname. De gemeente Tiel stelt vertegenwoordigers van lokale maatschappelijke (vrijwilligers)organisaties in de gelegenheid om gratis kaarten aan te vragen. Om hiervoor in aanmerking te komen, kunt u een email sturen naar: plukhetgeluk@tiel.nl

Ook de Tielenaar zal het congres bijwonen en er na afloop een artikel aan wijden waarbij we natuurlijk speciaal aandacht schenken aan de Tielse inbreng.

Meer over het congresthema

Op februari luisterde de Tielenaar in de aanloop naar het congres naar een korte en interessante inleiding van Guy van Liemt, directeur van EHERO, Erasmus Happiness Economics Research Organization over de relatie Overheid en Geluk. Geluk moet in dit verband gezien worden als kwaliteit van leven.

Enkele opvallende conclusies en aanbevelingen die daar gepresenteerd werden willen we u niet onthouden:

  • Mensen worden gelukkiger wanneer zij door de overheid in staat gesteld worden om zelf meer weloverwogen keuzes te maken.
  • De kwaliteit van de overheid, de mate van welvaart, de mate van democratie, de mate van gelijkheid tussen man en vrouw, de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg en een meer gelijke inkomensverdeling bepalen in belangrijke mate het geluksgevoel van de inwoners.
  • Nederland scoort op deze geluksladder gemiddeld erg hoog, maar dat betekent niet dat iedereen een voldoende scoort.
  • Groei van de welvaart moet gepaard gaan met sociale verbetering die bijdraagt aan het geluksgevoel van mensen.
  • Gelukkige mensen zijn gezonder en minder vaak ziek, leven langer, zijn productiever, zijn betere partners en betere ouders, houden zich beter aan wetten en regels, zijn meer bereid in zichzelf te investeren, zijn eerlijker belastingbetalers, zijn meer bereid om wat voor anderen te doen en zich actief in te zetten op het gebied van burgerparticipatie.
  • Overheid kan het geluksgevoel bevorderen door een goed bestuur waarbij rechtvaardigheid, gelijke behandeling en veiligheid en rechtszekerheid belangrijke aspecten zijn.
  • Ook de manier waarop de overheid de leefomgeving inricht zoals wonen, groen, sport en recreatiemogelijkheden speelt een belangrijke rol.
  • Belangrijk zijn ook het bieden van de mogelijkheid tot het ontwikkelen van levensvaardigheden waaronder faciliteren van onderwijs, beschikbaarheid en toegankelijkheid van GGZ-hulpverlening, schuldhulpverlening e.d.)
  • Geluk is het belangrijkste doel in ieders leven. Het is ook wat ieder zijn kinderen gunt.
  • Het serieus nemen van en centraal stellen van het geluk van de bewoners heeft tot gevolg dat de inwoners zich serieus genomen voelen door de overheid en hun overheden vertrouwen.

Tot slot had Van Liemt nog een belangrijk advies voor het Tielse bestuur en de lokale politici voor dit moment waarin men druk op zoek is naar bezuinigingsmogelijkheden: “Kies bij voorkeur niet voor bezuinigingen die een groot effect hebben op het ervaren geluk en de kwaliteit van leven.!”

De complete inleiding van Van Liemt kunt u thuis bekijken en beluisteren. De link naar de inleiding op de website van de gemeente Tiel is:  https://raad.tiel.nl/bestuur/vergaderingen-commissie-bestuur_3664/agenda/raadscommissie-bestuur_18570

Lokaties van workshops bij Secunda en buurthuis Stichting Clubhuis Tiel

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights